Ile wyniosą składki dla przedsiębiorców w 2018 roku

Ile wyniosą składki dla przedsiębiorców w 2018 roku
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą w 2018 roku co miesiąc do ZUS minimum 912,22 zł, czyli około 40 zł więcej niż w ubiegłym roku. Do tej sumy należy dodać jeszcze składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Ile wyniosą składki dla przedsiębiorców w 2018 roku? Znamy już wysokość składki zdrowotnej #ZUS @GUS_STAT

 Zasadniczo osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacają składki na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanego dochodu, jednak ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ustanowiła próg minimalny, jakim jest 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok.

Zgodnie z przyjętą przez rząd ustawą budżetową na 2018 rok, kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto wynosi 4 443 zł, a podstawa wymiaru składek ZUS – 2 665,80 zł. W 2017 roku sumy te wynosiły odpowiednio 4 263 zł i 2 557,80 zł. Kwota bazowa wzrosła więc o 108 zł.

W efekcie składki do ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą wyniosą w 2018 roku:

  • składka emerytalna (19,52 proc.) – 520,36 zł, podczas gdy w 2017 r. było to 499,28 zł,
  • składka rentowa (8 proc.) – 213,26 zł, podczas gdy w 2017 r. było to 204,62 zł,
  • składka chorobowa (2,45 proc.) – 65,31 zł, podczas gdy w 2017 r. było to 62,67 zł,
  • składak wypadkowa (1,8 proc. dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych) – 47,98 zł, podczas gdy w 2017 r. było to 46,04 zł,
  • składka na Fundusz Pracy – 65,31 zł, podczas gdy w 2017 r. było to 62,67 zł.

Bez składki zdrowotnej przedsiębiorcy zapłacą więc do ZUS w 2018 roku 912,22 zł, czyli o 36,94 zł więcej niż w 2017 roku (875,28 zł).

Ile wynosi mały ZUS?

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą opłacają składki do ZUS na preferencyjnych zasadach. Minimalna podstawa wymiaru jest w tym wypadku ustalana w oparciu o 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Od 2018 roku płaca minimalna wynosi 2100 zł brutto (podwyżka o 100 zł w porównaniu z 2017 rokiem), dlatego w w tym roku początkujący przedsiębiorcy zapłacą składki do ZUS od podstawy 630 zł i wyniosą one:

  • składka emerytalna (19,52 proc.) – 122,98 zł, podczas gdy w 2017 r. było to 117,12 zł,
  • składka rentowa (8 proc.) – 50,40 zł, podczas gdy w 2017 r. było to 48 zł,
  • składka chorobowa (2,45 proc.) – 15,44 zł, podczas gdy w 2017 r. było to 14,70 zł,
  • składka wypadkowa (1,8 proc. dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych) – 11,34 zł, podczas gdy w 2017 r. było 10,80 zł.

Przedsiębiorcy opłacający ZUS na preferencyjnych zasadach są zwolnieni ze składki na Fundusz Pracy.

Łączna składka miesięczna w 2018 r. wyniesie więc 200,16 zł, podczas gdy w 2017 roku było to 190,62 zł.

Ile opłata razem ze składką zdrowotną?

Do składek opłacanych do ZUS trzeba jeszcze dodać składkę zdrowotną, która oblicza się na podstawie wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2017 roku, publikowanego przez GUS. Według danych GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4739,91, a podstawę wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75 proc. tej sumy, czyli 3554,93 zł. Składka zdrowotna stanowi 9 proc. podstawy, zatem w 2018 roku wyniesie 319,94 zł (297,28 zł w 2017 roku).

W efekcie standardowe składki dla przedsiębiorców wyniosą w sumie w 2018 roku 1232,16 zł (1172,56 zł w 2017 roku ), a dla opłacających składki preferencyjne – 520,1 zł (487,9 w 2017 roku).