IKE i IKZE bez limitu wieku: dla seniorów sposób na ochronę oszczędności przed inflacją

IKE i IKZE bez limitu wieku: dla seniorów sposób na ochronę oszczędności przed inflacją
Źródło: VIG / C-QUADRAT TFI
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
IKE i IKZE mają wiele zalet dla osób po 60 roku życia lub w wieku emerytalnym, szczególnie w okresie wysokiej inflacji, oceniają analitycy VIG / C-QUADRAT TFI.

W czasie wysokiej inflacji dobry wybór produktów finansowych, w których ulokujemy swoje środki nabiera szczególnego znaczenia. Liczne badania pokazują, że większość Polaków przechowuje swoje oszczędności na nieoprocentowanych kontach, co oznacza, że ich realna wartość spada razem z inflacją.

Popularne są również lokaty, ale obecnie banki oferują odsetki na poziomie kilku procent rocznie, co w obliczu kilkunastoprocentowej inflacji nadal oznacza „gwarantowaną” stratę.

Ale Polacy coraz chętniej wybierają programy emerytalne z tzw. III filaru. Dzięki nim mogą nie tylko odkładać pieniądze na emeryturę, ale również korzystać z ulg podatkowych, zauważają analitycy VIG / C-QUADRAT TFI.

Taką właśnie rolę pełnią IKE oraz IKZE. Oba plany emerytalne pozwalają inwestować zgromadzone środki w liczne instrumenty finansowe: akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, instrumenty rynku pieniężnego i inne.

Czytaj także: Otwarte Fundusze Emerytalne do zmiany, tylko do jakiej?

Zwolnienie z podatku od zysków

Najistotniejszą zaletą jest zwolnienie tych inwestycji z podatku od zysków kapitałowych, który wynosi 19% przy zachowaniu warunków wynikających z przepisów prawa. To ogromna oszczędność, która wraz z upływem lat nabiera jeszcze większego znaczenia.

Jeśli Senior będzie wpłacał środki do IKE lub IKZE przez 5 lat, to po tym czasie uzyska zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych

Dodatkowo, korzystając z IKZE można odliczyć wpłaconą kwotę w ramach rocznego limitu w rozliczeniu PIT. Limit wpłat na IKZE w 2022 roku wynosi 7 106,40 zł, a dla osób prowadzących pozarolniczą działalność 10 659,60 zł i dzięki temu w naszej kieszeni zostaje nawet ponad 3 400 zł rocznie – w zależności od progu podatkowego.

Czytaj także: Rośnie liczba oszczędzających w PPK Polaków i… Ukraińców

IKE i IKZE bez limitu wieku

W obu programach nie ma górnego limitu wieku, dlatego mogą korzystać z nich także osoby, które osiągnęły już wiek emerytalny. Jest to niewątpliwy przywilej, bowiem wystarczy wpłacać środki do IKE lub IKZE przez 5 lat, aby – podczas wypłaty – uzyskać zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.

Osoby wchodzące w wiek emerytalny zazwyczaj nie myślą już o ryzykownych inwestycjach. Dla nich najważniejszą kwestią jest, aby po zakończeniu aktywności zawodowej móc w pełni korzystać ze zgromadzonego kapitału. Zdecydowanie skraca się także okres, na jaki planują inwestycje.

Dlatego szczególnie interesujące powinny wydać się im produkty finansowe o ograniczonym ryzyku inwestycyjnym, takie jak lokaty bankowe, obligacje skarbowe, czy fundusze o charakterze konserwatywnym i dłużnym dostępne także w ramach IKE i IKZE.

Czytaj także: Jedna trzecia oszczędzających poszukuje produktów finansowych gwarantujących stały dochód na emeryturze

Źródło: VIG/C-QUADRAT TFI S.A.