Gwarancje BGK pomogły firmom utrzymać płynność finansową i uniknąć zwolnień

Gwarancje BGK pomogły firmom utrzymać płynność finansową i uniknąć zwolnień
Fot. BGK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Najnowszy raport BGK "Efekty programu gwarancji Biznesmax z dotacją" potwierdza, że połowa firm z sektora MŚP, które skorzystały z kredytów z gwarancją Biznesmax, utrzymała płynność finansową oraz uniknęła dzięki nim zwolnień lub je ograniczyła. Ponad połowa przedsiębiorców przyznała, że dzięki temu wsparciu mogli w czasie pandemii realizować zaplanowane inwestycje, tak ważne dla odbudowy gospodarki.

Gwarancje kredytowe Banku Gospodarstwa Krajowego to dla przedsiębiorców łatwiejszy dostęp do kredytów. Dzięki gwarancji otrzymują oni finansowanie na korzystniejszych warunkach, a w przypadku problemów ze spłatą kredytu, BGK spłaci go do wysokości gwarantowanej kwoty kapitału kredytu (bez odsetek i innych kosztów kredytu) na rzecz banku kredytującego. Po zmianach wprowadzonych w 2020 r. gwarancje Biznesmax dają szerszy dostęp do kredytów i pozwalają zachować płynność finansową przedsiębiorstw w warunkach niekorzystnej koniunktury.

Czytaj także: Bezpłatne gwarancja Biznesmax w Banku Millennium: korzystne zmiany dostępne do końca czerwca >>>

– Bierzemy odpowiedzialność za gospodarkę i społeczeństwo. Reagujemy na aktualne potrzeby, czego przykładem są zmiany w gwarancjach Biznesmax – tłumaczy Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK.

Pandemia niekorzystnie wpłynęła na sytuację przedsiębiorców. Jednak pomimo dość powszechnego spadku obrotów, ponad 90 proc. firm, które skorzystały z gwarancji Biznesmax, utrzymały zatrudnienie. Ponad 10 proc. zatrudniło dodatkowe osoby. Natomiast połowa firm uniknęła zwolnień lub je ograniczyła tylko i wyłącznie dzięki gwarancji Biznesmax.

Gwarancje Biznesmax
Źródło: BGK

Trzy piąte firm przyznało, że dzięki gwarancjom Biznesmax mogły w czasie pandemii realizować zaplanowane inwestycje, które są tak ważne dla pobudzenia gospodarki.

– Realizując badanie rozmawialiśmy też z bankami udzielającymi kredytów z gwarancją. Nie mają one wątpliwości, że ten rodzaj wsparcia jest odpowiedni dla firm wdrażających rozwiązania proekologiczne. To dla nas bardzo ważne, by poprzez nasze programy wspierać zrównoważony rozwój kraju, kreować postawy proekologiczne i chronić środowisko – zauważa Mateusz Walewski.

Gwarancje Biznesmax to także optymalny produkt finansowy dla firm innowacyjnych. Wszystkie przebadane przez BGK firmy, które zakładały wdrożenie innowacji, wywiązały się ze swoich zobowiązań.

– Innowacje wprowadzane dzięki inwestycjom finansowanym z pomocą kredytów z gwarancją Biznesmax najczęściej mają charakter nowości lub ulepszeń na skalę międzynarodową. W efekcie oznacza to dla firm wprowadzających innowacje wejście na rynek międzynarodowy lub zwiększenie udziału eksportu w sprzedaży. Potwierdzają to nasze dane. Co piąta firma zwiększyła lub zamierza zwiększyć udział eksportu w sprzedaży – mówi Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK.

Gwarancje Biznesmax
Źródło: BGK

Pełny raport „Efekty Programu gwarancji Biznesmax z dotacją” dostępny jest tutaj.

Z gwarancji Biznesmax na nowych i korzystniejszych warunkach można skorzystać do końca czerwca 2021 r. O dostępności poszczególnych gwarancji przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się na stronie internetowej BGK oraz w swoich bankach kredytujących. Lista banków i pełna lista rozwiązań dostępnych dzięki pakietowi pomocowemu BGK dla firm dostępna jest na stronie www.bgk.pl.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego / BGK