GUS: stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 5,2 proc. w kwietniu

GUS: stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 5,2 proc. w kwietniu
Fot. stock.adobe.com/snowing12
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu 2022 r. wyniosła 5,2% i była niższa niż w marcu 2022 r. (5,4%), podał Główny Urząd Statystyczny.

W kwietniu 2021 r. stopa ta wyniosła 6,3%. 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu kwietnia 2022 r. wyniosła 878 tys. wobec 902,1 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 053,8 tys. przed rokiem.

Czytaj także: Bezrobocie w dużych miastach nie przekracza 3 proc. >>>

100,8 tys. nowych bezrobotnych w kwietniu

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 100,8 tys. w kwietniu 2022 r. wobec 111,8 tys. miesiąc wcześniej, podał też GUS.

W kwietniu 2021 r. liczba nowych bezrobotnych wyniosła 84,6 tys. osób.

Stopa bezrobocia wg BAEL wzrosła kw/kw do 3,1% w I kw. 2022 r.

Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła 3,1% w I kw. 2022 r. wobec 2,9% w poprzednim kwartale, podał GUS.

„Osoby bezrobotne stanowiły w 1 kw. 2022 r. 3,1% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15-89 lat. W porównaniu z IV kw. 2021 r. stopa bezrobocia zwiększyła się o 0,2 pkt proc., natomiast w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku zmniejszyła się o 0,9 pkt proc. Jej natężenia było niższe wśród populacji kobiet niż mężczyzn (odpowiednio 3% wobec 3,2%)” – czytamy w komunikacie.

Najwyższe natężenie bezrobocia nadal obserwuje się wśród osób w wieku 15-24 lata, podał Urząd.

„Bezrobocie w największym stopniu dotykało osób posiadających najniższy poziom wykształcenia” – czytamy dalej.

Co dwudziesta osoba uprzednio pracująca wskazała, że utraciła lub zaprzestała pracy w związku z pandemią, podano także.

„W I kw. 2022 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 58% ludności w wieku 15-89 lat. W porównaniu z IV kw. 2021 r. wskaźnik ten pozostał na tym samym poziomie, natomiast w odniesieniu do I kw. 2021 r. zwiększył się o 0,7 pkt proc.” – podał GUS.

„Osoby pracujące stanowiły w I kw. 2022 r. 56,2% ludności w wieku 15-89 lat. W porównaniu z IV kw. 2021 r. wskaźnik zatrudnienia zmniejszył się o 0,1 pkt proc., natomiast w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku zwiększył się o 1,2 pkt proc. Był on wyższy w zbiorowości mężczyzn (64%,) niż kobiet (48,9%)” – napisano w materiale.

Osoby bierne zawodowo stanowiły w I kw. 2022 r. 42% ogółu ludności w wieku 15-89 lat. Odsetek ten ukształtował się na tym samym poziomie w porównaniu z poprzednim kwartałem, natomiast zmniejszył się w ujęciu rocznym (spadek o 0,7%), podał też GUS.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny / GUS