GUS: produkcja przemysłowa spadła r/r w maju w 21 z 34 działów przemysłu

GUS: produkcja przemysłowa spadła r/r w maju w 21 z 34 działów przemysłu
Fot. stock.adobe.com / natatravel
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych spadła o 3,2% r/r w maju 2023 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 4,4%. Spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 21 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w maju 2023 r. Ceny producentów wzrosły o 3,1% r/r w maju br., zaś w ujęciu miesięcznym spadły o 1,6%. Płace w firmach wzrosły o 12,2% r/r, zatrudnienie wzrosło o 0,4% w maju.

„W maju br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 3,2% w porównaniu z majem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 14,9% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z kwietniem br. wzrosła o 4,4%.

W okresie styczeń-maj br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,8% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 14,5% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku” – czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w maju 2023 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,4% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1% niższym w porównaniu z kwietniem br., podano także.

Konsensus rynkowy to spadek produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 3%.

„Spośród głównych grupowań przemysłowych w maju br. odnotowano znaczny spadek w skali roku w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 11,8%, dóbr związanych z energią – o 11,6%, dóbr zaopatrzeniowych – o 8,5%. Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr inwestycyjnych – o 9,1% oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 1%” – czytamy dalej.

Czytaj także: GUS: inflacja wyniosła 13% r/r w maju ’23

Produkcja przemysłowa spadła r/r w maju w 21 z 34 działów przemysłu

„Według wstępnych danych w maju 2023 r., w stosunku do maja 2022 roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 21 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 22,5%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 20,7%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 19,7%, w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 15,7%, metali – o 14,8%, papieru i wyrobów z papieru – o 13,5%, mebli – o 12,5%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 6,5%, w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 5,3%” – czytamy w komunikacie.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem ub. roku, wystąpił w 13 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 36,2%, w produkcji urządzeń elektrycznych – o 14,5%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 11,7%, maszyn i urządzeń – o 4%, podał też GUS.

Ceny producentów wzrosły o 3,1% r/r w maju: konsensus: 4,5%

„Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2023 r. spadły w stosunku do kwietnia 2023 r. o 1,6%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 3,1%” – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy to wzrost w ujęciu rocznym o 4,5%.

GUS podał też, że w maju 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 10,9% r/r oraz o 0,9% m/m.

Czytaj także: GUS: w kwietniu ’23 inflacja pokonała wzrost płac, produkcja przemysłowa spadła

Płace w firmach wzrosły o 12,2% r/r, zatrudnienie wzrosło o 0,4% w maju

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w maju 2023 r. wzrosło o 12,2% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 0,4% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 3,4% i wyniosło 7 181,67 zł.

Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 0,1% i wyniosło 6 517,7 tys. etatów, podano w komunikacie.

Konsensus rynkowy to 12,7% wzrostu r/r w przypadku płac i 0,4% wzrostu r/r w przypadku zatrudnienia.

Czytaj także: Polska gospodarka hamuje, w I kw. 2023 r. PKB spadł o 0,2% r/r

Źródło: ISBnews