GUS: płace i zatrudnienie w lipcu w górę. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4825,02 zł

GUS: płace i zatrudnienie w lipcu w górę. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4825,02 zł
Fot. stock.adobe.com/Andrey Popov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2018 r. wzrosło o 7,2% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 3,5 r/r, podał Główny Urząd Statystyczny.

 

#GUS: przeciętne miesięczne #wynagrodzenie brutto w lipcu 2018 r. wyniosło 4825,02 zł (wzrost o 7,2% r/r) #wynagrodzenia #RynekPracy #statystyki @GUS_STAT

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 0,5% i wyniosło 4 825,02 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,1% i wyniosło 6 231,1 tys. osób, podano w komunikacie.

Czytaj także: Lekkie spowolnienie wzrostu wynagrodzeń >>>

Dynamika wzrostu wynagrodzeń jest większa niż rok wcześniej

Dynamika wzrostu wynagrodzeń jest większa niż rok wcześniej – w lipcu 2017 w porównaniu do 2016 roku wynosiła 4,9 proc. Jednocześnie odnotowano obniżenie o 0,5 proc. wysokości przeciętnego wynagrodzenia w porównaniu z miesiącem poprzedzającym. Jest to trend obserwowany również rok wcześniej, choć spadek ten był wtedy niższy i wynosił 0,1 proc. Można założyć więc, że obniżenie wynagrodzeń w lipcu w porównaniu do czerwca jest związane z sezonem wakacyjnym, ocenia Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Podwyżka płac ma miejsce we wszystkich sekcjach PKD. Najsilniejszy wzrost jest odczuwalny w sekcji „górnictwo i wydobywanie” (o 11.2 proc.), najniższy zaś w sekcji” rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” (o 1,6 proc.).

Wzrost liczby zatrudnionych

Podwyżce wynagrodzeń towarzyszy również wzrost liczby zatrudnionych. W lipcu 2018 roku polskie przedsiębiorstwa zatrudniały 6 231,1 tys. pracowników, wobec 6 022,1 rok wcześniej, co oznacza wzrost liczby pracujących o 3,5 proc. Ten wzrost jest nieco słabszy niż rok wcześniej. Wtedy przyrost liczby pracujących w przedsiębiorstwach wynosił 4,5 proc.

Przy ciągle zgłaszanych przez pracodawców potrzebach dotyczących rekrutacji nowych pracowników, kluczowe znaczenie ma nadal, podobnie jak w poprzednich miesiącach, dostępność osób o odpowiednich kwalifikacjach, również cudzoziemców. Jak widać z powyższych danych, mimo znacznego napływu migrantów zarobkowych, pozostaje to bez znaczącego wpływu na ciągły wzrost płac.

Źródło: ISBnews/Konfederacja Lewiatan