GUS: nakłady wewnętrzne na B+R w kraju wzrosły o 24,6 proc. rdr do 25,6 mld zł w 2018 r.

GUS: nakłady wewnętrzne na B+R w kraju wzrosły o 24,6 proc. rdr do 25,6 mld zł w 2018 r.
Fot. stock.adobe.com/XtravaganT
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wartość nakładów wewnętrznych ogółem na działalność badawczą i rozwojową (GERD) w 2018 r. ukształtowała się na poziomie 25,6 mld zł, tj. o 24,6% wyższym niż w roku poprzednim, podał Główny Urząd Statystyczny.

Wartość nakładów wewnętrznych ogółem na działalność badawczą i rozwojową (GERD) w 2018 r. ukształtowała się na poziomie 25,6 mld zł, tj. o 24,6% wyższym niż w roku poprzednim #GUS #BadaniaiRozwój @GUS_STAT

„Wskaźnik intensywności prac B+R stanowiący udział nakładów krajowych brutto na działalność B+R w PKB wyniósł 1,21% (w 2017 r. – 1,03%). Średnia wartość nakładów wewnętrznych na działalność B+R przypadająca na 1 mieszkańca wyniosła 668 zł i wzrosła rok do roku o 24,6%. Liczba podmiotów w działalności B+R wzrosła w skali roku o 13,3%” – czytamy w komunikacie.

Struktura nakładów wewnętrznych na działalność B+R 

W strukturze nakładów wewnętrznych na działalność B+R według rodzajów kosztów, podobnie jak w latach poprzednich dominowały nakłady bieżące, które w 2018 r. stanowiły 79,5% wszystkich nakładów wewnętrznych na badania naukowe i prace rozwojowe, podał także GUS.

Najwyższą wartością nakładów wewnętrznych na badania naukowe i prace rozwojowe charakteryzował się sektor przedsiębiorstw, który przeznaczył na prowadzenie działalności B+R 17 mld zł (wzrost o 27,7% w stosunku do 2017 r.). Stanowiło to 66,1% nakładów krajowych brutto na działalność B+R w 2018 r. wobec 64,5% w 2017 r. Udziały pozostałych sektorów w tych nakładach wyniosły: szkolnictwa wyższego – 31,7%, sektora rządowego – 1,9% oraz prywatnych instytucji niekomercyjnych – 0,3%, wobec odpowiednio 32,9%, 2,3% oraz 0,3% w 2017 r.

Czytaj także:  NCBR: dwa konkursy dla firm inwestujących w B+R. Wsparcie to aż 1,7 mld zł >>>

„Podobnie jak w latach poprzednich, głównymi sektorami finansującymi działalność B+R w 2018 r. był sektor przedsiębiorstw oraz sektor rządowy, których środki stanowiły odpowiednio 53,3% oraz 35,4% (wobec 52,4% oraz 38,3% w 2017 r.) wszystkich nakładów poniesionych na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych” – czytamy także w materiale.

W 2018 r. personel B+R liczył 266 283 osoby, co oznacza wzrost o 11,3% r/r. Rzeczywiste zaangażowanie personelu B+R w prowadzone badania naukowe i prace rozwojowe wyniosło 161 993,1 ekwiwalentów pełnego czasu pracy (EPC) i wzrosło w skali roku o 12,4%. Działalność B+R była realizowana przede wszystkim przez personel wewnętrzny (pracujących), który stanowił 76,5% personelu B+R wyrażonego w osobach oraz 81,1% – w EPC (w 2017 r. udziały te wyniosły odpowiednio 78,4% i 84,3%), podano również.

Źródło: ISBnews