GUS: liczba wolnych miejsc pracy wzrosła do 158,7 tys. w I kw. 2022 r.

GUS: liczba wolnych miejsc pracy wzrosła do 158,7 tys. w I kw. 2022 r.
Fot. stock.adobe.com/bnorbert3
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na koniec pierwszego kwartału 2022 r. w Polsce odnotowano 158,7 tys. wolnych miejsc pracy. Było to więcej o 44,0% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, podał Główny Urząd Statystyczny.

W skali roku nieznacznie zmniejszyła się liczba nowo utworzonych miejsc pracy (o 1,0%). Zwiększyła się natomiast liczba miejsc pracy zlikwidowanych w ciągu kwartału (o 16,6%). W pierwszym kwartale 2022 r. na jedno zlikwidowane miejsce pracy przypadły 2,3 nowo utworzone miejsca, poinformował GUS.

Jak poinformował GUS, w pierwszym kwartale 2022 r. wolnymi miejscami pracy dysponowało 6,7% spośród 662,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej (więcej o 1,2 p. proc. niż w analogicznym okresie 2021 r.). Wśród podmiotów dysponujących wolnymi miejscami pracy 87,6% stanowiły podmioty należące do sektora prywatnego. Nieco ponad połowa wolnych miejsc pracy – 56,7% — znajdowała się w podmiotach małych (do 9 osób pracujących).

Czytaj także: BIEC: lekkie schłodzenie na rynku pracy >>>

W Polsce w pierwszym kwartale 2022 r. w skali roku, jak i w stosunku do poprzedniego kwartału, miał miejsce wzrost liczby obsadzonych i wolnych miejsc pracy. Liczba wolnych miejsc pracy była najwyższa od drugiego kwartału 2018 r., wynika z danych GUS.

Niewielki spadek liczby nowo utworzonych w ciągu kwartału miejsc pracy

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 r. nastąpił niewielki spadek liczby nowo utworzonych w ciągu kwartału miejsc pracy oraz wzrost liczby zlikwidowanych miejsc pracy (w obu przypadkach w odniesieniu do poprzedniego kwartału odnotowano wzrosty), podał GUS.

Wolne miejsca pracy

Na koniec pierwszego kwartału 2022 r. było 158,7 tys. wolnych miejsc pracy. Liczba ta w stosunku do analogicznego kwartału 2021 r. zwiększyła się o 44,0%, a w stosunku do czwartego kwartału 2021 r. zwiększyła się o 15,5%. Liczba wolnych miejsc pracy była najwyższa od drugiego kwartału 2018 r. (wówczas wyniosła 164,7 tys.).

Liczba wolnych miejsc pracy w końcu pierwszego kwartału 2022 r. była większa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku i niż w poprzednim kwartale.

Niemal ⅕ wolnych miejsc pracy stanowiły miejsca nowo utworzone. Liczba wolnych nowo utworzonych miejsc pracy w skali roku zwiększyła się o 28,7%, zaś w skali kwartału zmniejszyła się o 4,4%. Pracowników poszukiwano m.in. za pośrednictwem urzędów pracy, do których (według stanu na koniec pierwszego kwartału 2022 r.) zgłoszonych było 20,6 tys. wolnych miejsc pracy.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny / GUS