GUS: liczba oddanych budynków mieszkalnych wzrosła o 5 proc. rdr w I połowie 2022 roku

GUS: liczba oddanych budynków mieszkalnych wzrosła o 5 proc. rdr w I połowie 2022 roku
Fot. stock.adobe.com/bnorbert3
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W I półroczu 2022 r. oddano do użytkowania 109,5 tys. mieszkań (+3,9% r/r), o łącznej powierzchni użytkowej 10,5 mln m2 (+4,3% r/r) oraz liczbie izb 437,5 tys. (+4,2% r/r), podał Główny Urząd Statystyczny w poniedziałek.

„W budownictwie mieszkaniowym dominowała tradycyjna udoskonalona technologia wznoszenia, którą zastosowano przy budowie 98,6% nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania. Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano budynków dwukondygnacyjnych (65,3%) i jednokondygnacyjnych (30,1%), w których znalazło się odpowiednio 37,1% i 15,5% ogółu przekazanych do użytku mieszkań. Z kolei w budynkach o trzech i więcej kondygnacjach (4,6% nowych budynków) usytuowanych zostało 47,4% mieszkań” – czytamy w raporcie.

W omawianym okresie deweloperzy wybudowali 57,6% wszystkich nowo oddanych mieszkań, a inwestorzy indywidualni – 41%. W porównaniu z poprzednim rokiem wzrosły udziały mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych oraz przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (o 0,8 pkt proc. i 0,1 pkt proc.). Spadł natomiast łączny udział mieszkań z pozostałych form budownictwa (o 0,8 pkt proc.), podano także.

Czytaj także: Produkcja budowlana w lipcu poniżej oczekiwań, a dołek dopiero przed nami >>>

Wodociąg z sieci posiadało 91,9%, a kanalizację z odprowadzeniem do sieci 77,6% mieszkań oddanych do użytkowania (pozostałe lokale mieszkalne były podłączone do lokalnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej). W gaz z sieci wyposażonych było 42,1% mieszkań, natomiast w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej – 31,9%. Do centralnej sieci grzewczej podłączonych było 32,1% mieszkań, a pozostałe posiadały indywidualne centralne ogrzewanie (z tego 43,6% wyposażonych było w kotły/piece na paliwo gazowe, 14,5% w kotły/piece na paliwo stałe, a 9,8% w pozostałe rodzaje ogrzewania).

Dłuższy przeciętny czas trwania budowy

Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania (liczony od daty jej rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania) w I półroczu 2022 r. zwiększył się o 1 miesiąc w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniósł 42,5 miesiąca. Budynki wielorodzinne przekazane do eksploatacji w analizowanym okresie wznoszono w czasie prawie 2-krotnie krótszym niż jednorodzinne.

GUS podał także, uzupełniając wcześniejsze dane, że w I połowie 2022 r. oddano do użytkowania 109,5 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 10,5 mln m2 oraz liczbie izb równej 437,5 tys. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrosty: liczby mieszkań – o 4,1 tys. (3,9%), powierzchni użytkowej mieszkań – o 431,1 tys. m2 (4,3%) oraz liczby izb – o 17,6 tys. (4,2%).

Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 95,5 m2 (w I półroczu 2021 r. – 95,1 m2). Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych ukształtowała się na poziomie 133,2 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych – 52,5 m2. Mieszkania indywidualne miały przeciętnie 142,5 m2 powierzchni, mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 63,1 m2, natomiast mieszkania liczone łącznie z pozostałych form budownictwa (tj. spółdzielczego, komunalnego, społecznego czynszowego oraz zakładowego) – 53 m2.

Liczba oddanych nowych budynków niemieszkalnych spadła

Do eksploatacji przekazano w I połowie tego roku 11,3 tys. nowych budynków niemieszkalnych oraz rozbudowano 1,1 tys. (odpowiednio o 0,7% i 3,8% mniej niż w roku poprzednim). Łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 8,2 mln m2, o 17,8% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r., podał także GUS.

„Pod względem powierzchni przekazanej do eksploatacji przeważały budynki przemysłowe i magazynowe (57,1%). Znaczące udziały miały także pozostałe budynki niemieszkalne (16,4%) oraz budynki handlowo-usługowe (10,4%). Wzrost oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla: budynków przemysłowych i magazynowych (o 52,4%), budynków transportu i łączności (o 1,2%) oraz hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (o 0,1%)” – czytamy w komunikacie.

W I półroczu 2022 r. oddano do użytkowania 264 nowe budynki biurowe, co oznaczało wzrost o 8,2% względem analogicznego okresu roku 2021. Łączna powierzchnia użytkowa charakteryzowanych budynków wyniosła 477,6 tys. m2 (spadek o 23,4%), podał także GUS.

W omawianym okresie oddano do eksploatacji 1 275 nowych budynków handlowo-usługowych (mniej o 6,4% r/r). Łączna powierzchnia użytkowa budynków tego typu wyniosła 858,4 tys. m2, co oznaczało spadek o 6,5% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W I półroczu 2022 r. wybudowano 468 nowych budynków przemysłowych (spadek o 4,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2021). Ich łączna powierzchnia użytkowa wyniosła 1,7 mln m2 i była większa o 54,5% niż rok wcześniej.

W analizowanym okresie przekazano do użytkowania też 1 223 nowe budynki magazynowe (o 12,3% więcej niż przed rokiem). Łączna powierzchnia użytkowa tego rodzaju budynków wzrosła względem poprzedniego roku o 51,2% i wyniosła 3,0 mln m2.

Wreszcie, w I półroczu 2022 r. wybudowano 3 192 nowe budynki gospodarstw rolnych – o 2,1% mniej niż rok wcześniej. Łączna powierzchnia użytkowa tego typu budynków wyniosła 1,3 mln m2 (spadek o 6,7% r/r).

W I półroczu 2022 r. wydano pozwolenia na budowę 16,0 tys. nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 9,7 mln m2. W przypadku ponad połowy nowych budynków niemieszkalnych (54,3%) pozwolenie wydano na podstawie MPZP. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano spadek liczby planowanych do wybudowania budynków (o 4,2%), zaobserwowano natomiast wzrost ich powierzchni (o 1,3%). Zwiększenie powierzchni użytkowej nowych budynków niemieszkalnych, na budowę których wydano pozwolenia, odnotowano w przypadku: ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (o 25,8%), hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (o 23,3%), budynków biurowych (o 2%) oraz budynków przemysłowych i magazynowych (o 0,8%). Spadki dotyczyły: budynków handlowo-usługowych (o 4,6%), pozostałych budynków niemieszkalnych (o 3,5%) oraz budynków transportu i łączności (o 1,7%). W strukturze powierzchni użytkowej nowych budynków, na których budowę wydano pozwolenia, dominowały: budynki przemysłowe i magazynowe (53,9%), pozostałe budynki niemieszkalne (17,6%) oraz budynki handlowo-usługowe (13%), podał także GUS.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny / GUS, ISBnews