Inflacja pogarsza nastroje konsumenckie; GUS: bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej i wyprzedzający spadły mdm w grudniu

Inflacja pogarsza nastroje konsumenckie; GUS: bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej i wyprzedzający spadły mdm w grudniu
Fot. stock.adobe.com/Wrangler
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 4 pkt proc. w ujęciu m/m i wyniósł minus 27,3 pkt w grudniu br., wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

„Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości niższe niż przed miesiącem. Największe spadki odnotowano dla ocen obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 6,5 pkt proc. i 6 pkt proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika spadki kształtowały się następująco: 2,8 pkt proc. dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, 2,6 pkt proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz 2,6 pkt proc. dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju” – czytamy w komunikacie.

W odniesieniu do grudnia 2020 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 2,4 pkt proc.

W 2021 r. BWUK był o 3,2 pkt proc. niższy w porównaniu do 2020 r, i osiągnął wartość -19,6a

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 1,6 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -19,7.

Na spadek wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęły oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki o 2,6 pkt proc. w obu przypadkach).

„Spadek o 2,1 pkt proc. wystąpił także dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy. Wyższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia (wzrost o 0,8 pkt proc.)” – czytamy dalej.

W grudniu br. WWUK osiągnął wartość o 4,5 pkt proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2020 r.

W 2021 r. wartość WWUK była o 4,5 pkt proc. wyższa niż w 2020 r. i ukształtowała się na poziomie -15.

Wpływ pandemii COVID-19

Dla 82,2% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna miała wpływ na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej (odpowiedzi na pytania dodatkowe w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19 zamieszczone zostały w załączniku), podano również.

„Spośród osób pracujących (60,2% respondentów), zdecydowaną obawę utraty pracy lub zaprzestania prowadzenia własnej działalności odczuwa 4,6% respondentów. W przypadku wariantów odpowiedzi „możliwe” i „raczej nie” odsetek odpowiedzi wynosił odpowiednio 14,7% oraz 36,1%. Odsetek osób pracujących, które nie mają obaw, wyniósł 38,2%. Niewielka liczba respondentów pracujących (6,4%) nie miała zdania” – czytamy dalej.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.

W tym miesiącu przeprowadzono 1 101 wywiadów metodą wywiadu telefonicznego w okresie 6-15 grudnia 2021 r.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan:

Głównym motorem spadku nastrojów konsumentów, tych obecnych, jak i przyszłych, jest inflacja.

Mimo że większość wskaźników makroekonomicznych gospodarki świadczy o bardzo szybkim odbiciu postpandemicznym i poprawie w wielu sektorach, to nadal najważniejsza dla Polek i Polaków jest inflacja.

Postrzeganie rosnących cen wielu produktów przełożyło się na spadek wszystkich składowych głównego wskaźnika ufności konsumenckiej.

Największe spadki odnotowano dla ocen obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz aktualnej sytuacji ekonomicznej kraju.

Równie krytycznie konsumenci oceniają najbliższą przyszłość. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) spadł o 1,6 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -19,7. Mimo wszystko jest to wynik znacznie lepszy niż przed rokiem, kiedy to wskaźnik był niższy aż o 4,5 pkt. proc. Największe obawy wzbudza przyszła sytuacja gospodarcza kraju – poważnie zagrożona nowymi wariantami koronawirusa oraz możliwymi restrykcjami gospodarczymi – i obawa o sytuację finansową własnego gospodarstwa domowego.

Źródło: ISBnews, Konfederacja Lewiatan