GUS: 999 tys. cudzoziemców, w tym 691,6 tys. Ukraińców wykonywało pracę w Polsce na koniec sierpnia ‘23

GUS: 999 tys. cudzoziemców, w tym 691,6 tys. Ukraińców wykonywało pracę w Polsce na koniec sierpnia ‘23
Fot. stock.adobe.com / Mediteraneo
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Liczba cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce wynosiła 999 tys., w tym 691,6 tys. to Ukraińcy, według stanu na 31 sierpnia 2023 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w pracy eksperymentalnej.

„Na koniec sierpnia 2023 r. cudzoziemców wykonujących pracę było 999 tys. W tej liczbie 393,5 tys. stanowili cudzoziemcy realizujący umowy cywilnoprawne. […]

Udział cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce w ogólnej liczbie wykonujących pracę w Polsce wzrósł w stosunku do stycznia 2022 r. o 1,3 pkt proc.” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: GUS: 6,4% pracujących w Polsce to cudzoziemcy

691,6 tys. Ukraińców – to najliczniejsza grupa cudzoziemców

W analizowanej populacji cudzoziemców większość stanowili mężczyźni, ich udział zmniejszył się z 64,7% w końcu stycznia 2022 r. do 59,3 % w końcu sierpnia 2023 r., podano także.

„Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy, których na koniec sierpnia 2023 r. było 691,6 tys. osób.

Ich udział w ogólnej liczbie cudzoziemców wykonujących pracę zmniejszył się w stosunku do stycznia 2022 r. o 4,1 pkt proc.” – czytamy dalej.

Czytaj także: GUS potwierdza: większość cudzoziemców przyjeżdża do Polski na zakupy

GUS policzył „osoby wykonujące pracę”

Przedstawione wyniki są częścią pracy eksperymentalnej mającej na celu określenie na podstawie źródeł administracyjnych liczby cudzoziemców wykonujących pracę.

Zgodnie z obowiązującą w statystyce publicznej definicją do pracujących w gospodarce narodowej nie są zaliczane osoby wykonujące umowy cywilnoprawne.

Natomiast prezentowane w pracy eksperymentalnej dane dotyczą „osób wykonujących pracę”, czyli pracujących w gospodarce narodowej oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne możliwe do zidentyfikowania w rejestrach administracyjnych.

Osoby sklasyfikowane jako pracujące, które jednocześnie wykonują umowy cywilnoprawne, są liczone tylko raz i zaliczane do grupy pracujących.

Analizowana zbiorowość nie obejmuje właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin), a także osób wykonujących umowy o dzieło i pomocników rolnika, wyjaśnił Główny Urząd Statystyczny.

Czytaj także: Ukraińcy chcą zostać w Polsce, powstało 20 tys. firm z ukraińskim kapitałem

Źródło: ISBnews