GUS: 6,4% pracujących w Polsce to cudzoziemcy

GUS: 6,4% pracujących w Polsce to cudzoziemcy
Fot. stock.adobe.com / sebra
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie pracujących wzrósł o 1,2 pkt proc. od stycznia 2022 r. do 6,4% na koniec maja 2023 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Na koniec maja br. cudzoziemców wykonujących pracę było 982,9 tys. W tej liczbie 385,2 tys. stanowili cudzoziemcy realizujący umowy cywilnoprawne.

„Na koniec maja 2023 r. udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,4%. Obcokrajowcy wykonujący pracę w maju 2023 r. pochodzili z ponad 150 państw” – czytamy w komunikacie.

„Największy wzrost w stosunku do września br. odnotowujemy w przypadku obywateli Ukrainy i Białorusi – odpowiednio o 7,5 tys. i 1,6 tys., a największy spadek – w przypadku obywateli Gruzji – o 0,03 tys.” – wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Liczba ubezpieczonych cudzoziemców w ubezpieczeniach – emerytalnym i rentowym – według danych na koniec września wyniosła prawie 1 mln 112 tys. osób.

Najwięcej z ich zgłoszonych jest w oddziałach ZUS w największych miastach: w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Czytaj także: Już 6,5 procent pracowników w Polsce to cudzoziemcy

Najwięcej pracowników z Ukrainy

W analizowanej populacji cudzoziemców większość stanowili mężczyźni, ich udział zmniejszył się z 64,7% w końcu stycznia 2022 r. do 59,3% w końcu maja 2023 r., podał GUS.

„Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy, których na koniec maja 2023 r. było 684,8 tys. osób.

Ich udział w ogólnej liczbie cudzoziemców wykonujących pracę zmniejszył się w stosunku do stycznia 2022 r. o 3,6 pkt proc.” – czytamy dalej.

Czytaj także: Ukraińcy chcą zostać w Polsce, powstało 20 tys. firm z ukraińskim kapitałem

15 mln 942 tys. osób ubezpieczonych w ZUS

Według danych Zakładu, liczba osób ubezpieczonych (ubezpieczenia emerytalne i rentowe) zarejestrowanych w ZUS na koniec października 2023 r. wynosiła blisko 15 mln 942 tysięcy.

Była wyższa o 29,8 tys. w stosunku do września 2023 r. (i większa o 289,0 tys. w stosunku do stycznia 2022 r.).

Na zmianę liczby ubezpieczonych w stosunku do września br. składa się głównie:

wzrost liczby pracowników o 20,1 tys. (w stosunku do stycznia 2022 r.– wzrost o 34,2 tys.),

wzrost liczby osób wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia o 5,9 tys. (wzrost o 171,8 tys. w stosunku do stycznia 2022 r.),

wzrost liczby prowadzących działalność gospodarczą o 2,0 tys. (wzrost o 71,2 tys. w stosunku do stycznia 2022 r.),

spadek liczby bezrobotnych z prawem do zasiłku o 0,8 tys. (spadek o 27,8 tys. w stosunku do stycznia 2022 r.).

Źródło: ISBnews