GPW w III kw. 2023 roku z zyskiem netto wyższym niż rok temu

GPW w III kw. 2023 roku z zyskiem netto wyższym niż rok temu
Fot. stock.adobe.com / MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 39,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 31,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała Spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 32,67 mln zł wobec 20,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 106,08 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 88,44 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 111,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 107,25 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 329,02 mln zł w porównaniu z 297,76 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 118,54 mln zł wobec 126,63 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Czytaj także: Koalicja Obywatelska stawia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Źródła wzrostu zysku GPW

„Wzrost zysku jest skutkiem wzrostu przychodów ze sprzedaży do wysokości 329 mln zł (+31,3 mln zł, tzn. +10,5%) oraz wzrostu przychodów finansowych do 23 mln zł (+5 mln zł, tzn. +28,1%), przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych do poziomu 235,8 mln zł (+45,1 mln zł, tzn. +23,7%) oraz niższych kosztach finansowych (-0,6 mln zł, tzn. -9,2%).

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 94,8 mln zł (-3,9 mln zł, tzn. -4,0% w stosunku do 9 miesięcy 2022 r.). Zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 118,5 mln zł (-8,1 mln zł, tzn. -6,4% w stosunku do 9 miesięcy zakończonych 30 września 2022 r.)” – czytamy w sprawozdaniu.

„Na wynik GK GPW po trzech kwartałach 2023 r. miały wpływ następujące zdarzenia o charakterze jednorazowym (lub cyklicznym):

– wzrost odsetek z tytułu lokat bankowych i instrumentów finansowych (obligacji korporacyjnych, lokat bankowych) do wysokości 21,1 mln zł, w wyniku decyzji NBP dotyczącej stóp procentowych;

– koszt opłaty z tytułu nadzoru nad rynkiem kapitałowym w kwocie 15,5 mln zł” – czytamy również.

Wynik netto TGE za 9 miesięcy 2023 r. wyniósł 52,6 mln zł (+2,8 mln zł r/r, +5,7% r/r). Zysk EBIDTA wyniósł 36,4 mln zł (+2,9 mln zł r/r, +8,7% r/r), podano.

W raportowanym okresie IRGiT osiągnęła wynik netto równy 16,9 mln zł (+2,2 mln zł r/r, +14,7%). Zysk EBITDA wyniósł 21,6 mln zł (+0,8 mln zł r/r, +3,6%), podano również.

Czytaj także: Nierównowaga obciążeń podatkowych rynku kapitałowego i nieruchomości kluczowa dla atrakcyjności inwestycji na GPW

Wyższe przychody GPW r/r

„Przychody ze sprzedaży GK GPW w okresie 9 miesięcy 2023 r. zwiększyły się w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2022 r. i wyniosły 329 mln zł (+31,3 mln zł, tzn. +10,5%).

Wzrost przychodów realizowany jest głównie przez nowe obszary działalności, czyli działalność giełdy w Armenii (17,2 mln zł) oraz działalności z obszaru usług logistycznych (12,3 mln zł).

Przychody ze sprzedaży Grupy z rynku finansowego osiągnięte w pierwszych 9 miesiącach 2023 r. wyniosły 198,1 mln zł (+7,8 mln zł, tzn. +4,1%) w stosunku do analogicznego okresu 2022 r.

Segment rynku towarowego w okresie 9 miesięcy 2023 r. wygenerował wyższe przychody niż w trzecim kwartale 2022 r. (+11,5 mln zł, tj. +11,0%)” – czytamy także.

Głównym źródłem przychodów była obsługa obrotu na rynku finansowym (36,4%), obrotu na rynku towarowym (18,8%) a także sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych na rynku finansowym (13,3%).

W analogicznym okresie 2022 r. udział tych kategorii przychodów wyniósł odpowiednio 43,8% , 17,6% oraz 14,3%, podano.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. udział przychodów ze sprzedaży do odbiorców zagranicznych w całkowitych przychodach ze sprzedaży wzrósł do poziomu 37,2% całkowitej wartości sprzedaży.

Od kilku lat kontynuowany jest trend zwiększania udziału w obrotach na rynku kasowym oraz instrumentów pochodnych przez zdalnych Członków Giełdy, a w ślad za tym zwiększa się udział tych podmiotów w strukturze przychodów GK GPW, podano także.

tabela, wyniki GPW 3 kwartał 2023
Źródło: PAP Biznes

Czytaj także: Spółka zależna GPW ma zgodę KNF na świadczenie usług crowdfundingu inwestycyjnego

***

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES