Giełda wprowadza „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Giełda wprowadza „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”
Fot.. stock.adobe.com / MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zarząd Giełdy przyjął nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024” wejdą w życie 1 stycznia 2024 r. Do 15 kwietnia 2024 r. spółki powinny opublikować informację o stanie stosowania zasad zawartych w nowych Dobrych Praktykach, poinformowała Giełda.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 18 grudnia 2023 r. uchwalił „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024” („DPNC2024”), stanowiące zasady ładu korporacyjnego obowiązujące emitentów akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Dokument był współtworzony i konsultowany z Komitetem doradczym GPW ds. rozwoju alternatywnego systemu obrotu – Radą Autoryzowanych Doradców. Projekt został także zaprezentowany emitentom i Autoryzowanym Doradcom podczas warsztatów, które odbyły się w siedzibie GPW 27 listopada 2023 r.

Nowe „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024” stanowią element nieustannego procesu tworzenia i doskonalenia przez GPW środowiska sprzyjającego profesjonalizacji spółek notowanych na NewConnect, zwłaszcza w kontekście pozostawania przez nie spółkami publicznymi. Przyjęcie nowych zasad do stosowania przez spółki z rynku NewConnect powinno korzystnie wpłynąć na corporate governance tych podmiotów.

W nowych Dobrych Praktykach położono większy nacisk na zasady dotyczące funkcjonowania spółek i ich organów oraz relacji z akcjonariuszami. Po raz pierwszy w zbiorze zasad ładu korporacyjnego adresowanych do rynku NewConnect zwrócono także uwagę na tematykę ESG, która będzie przecież dotyczyć również i mniejszych, niezobowiązanych bezpośrednio do raportowania podmiotów, chociażby poprzez uczestniczenie w tzw. łańcuchach dostaw – mówi Agnieszka Gontarek, dyrektorka Działu Emitentów GPW.

Czytaj także: GPW Private Market rozpocznie działalność operacyjną w 2024 roku

Emitenci powinni kierować się zasadą adekwatności

Nowe zasady, zwłaszcza dotyczące standardów wewnętrznego funkcjonowania spółek i ich organów, ułatwią spółkom planującym przejście z NewConnect na Główny Rynek GPW wdrażanie zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na głównym parkiecie, na którym dotychczas zadebiutowały 92 spółki, dla których to właśnie NewConnect był pierwszym rynkiem publicznym.

– Stosowanie przez spółki notowane na NewConnect zasad DPNC2024 oparte jest – tak jak dotychczas – o formułę „stosuj lub wyjaśnij” („comply or explain”). Wdrażając zasady Dobrych Praktyk, emitenci powinni kierować się zasadą adekwatności.

Oznacza to, że przyjmowane rozwiązania nie muszą być jednakowe dla każdej spółki, bowiem mają odpowiadać jej wielkości, strukturze organizacyjnej oraz charakterowi prowadzonej działalności – dodaje Agnieszka Gontarek.

Czytaj także: GPW w III kw. 2023 roku z zyskiem netto wyższym niż rok temu

Warsztaty online dot. Dobrych Praktyk

Do nowych zasad DPNC2024 zostaną opracowane komentarze, aby zapewnić jak najlepszą interpretację zasad, a tym samym ich jak najszersze stosowanie przez spółki z rynku NewConnect. W pierwszym kwartale 2024 r. Giełda zorganizuje także warsztaty online poświęcone Dobrym Praktykom.

Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych dotyczących DPNC2024 przewidują publikację, w sposób analogiczny jak na Głównym Rynku GPW, informacji o stanie stosowania Dobrych Praktyk. Informację o incydentalnych naruszeniach emitenci będą zobowiązani przedstawić w raporcie rocznym.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024 zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Termin na opublikowanie przez spółki raportu bieżącego zawierającego informację o stanie stosowania zasad zawartych w nowym zbiorze upływa 15 kwietnia 2024 r.

Wszystkich zainteresowanych tematyką corporate governance w spółkach notowanych na NewConnect i Głównym Rynku GPW zachęcamy do zgłaszania ewentualnych pytań lub spostrzeżeń na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego, kierując je na adres DobrePraktyki@gpw.pl

Uchwała Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024” oraz zmiany Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu dostępne na stronie GPW.

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych / GPW