FTBS 2022, technologie wspierające back office w bankowości spółdzielczej

FTBS 2022, technologie wspierające back office w bankowości spółdzielczej
FTBS, sesja 2, Fot. Karol Zapała,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
"Technologie wspierające back office w bankowości spółdzielczej" - pod takim hasłem odbył się drugi blok w pierwszym dniu Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

O Sektorowym Centrum Usług AML, mówił w tej części Forum Tomasz Roszak – dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Krajowej Izbie Rozliczeniowej.

Hermetyzacja danych tylko w jednej organizacji odchodzi już do lamusa. Projekt rozwiązania sektorowego AML w KIR rozpoczął się już w minionym roku. Prelegent przedstawił też ogólne założenia projektu.

Dziś wyzwaniem jest segregacja informacji i rozpoznanie, które z nich są najważniejsze

Jak mówił, poprawia on nie tylko jakość procesów AML w bankach, ale również obniża koszty. W swoim wystąpieniu przedstawiciel KIR wiele miejsca poświęcił usłudze dostarczania informacji o kliencie firmowym. Jak wskazał, KIR może dużo dokładniej ocenić takich klientów, na przykład znając ich kontrahentów biznesowych. Obecnie ambicją KIR jest skuteczna identyfikacja kont tzw.”mułów”.

Usługi AML dla Banków Spółdzielczych to temat wystąpienia Macieja Brążkowskiego – kierownika Zespołu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w SGB-Banku.

Przedstawił on rozwój obszaru AML/CFT. Jak wskazał dziś wyzwaniem jest segregacja informacji i rozpoznanie, które z nich są najważniejsze. Z omawianym przez niego rozwiązaniem można zintegrować każdą dostępną listę sankcyjną.

SGB-Bank chce przejmować kolejne zadania banków w zakresie wypełniania obowiązków związanych z AML. Obecnie wprowadzane jest np. skanowanie online transakcji.

Norbert Klimek – prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Lipce i Bożena Skibicka – pełnomocnik zarządu firmy mis² mówili w jaki sposób bank może być oszczędnym, a zarazem bezpiecznym. Chodzi o wdrożenie systemu obiegu dokumentów.

W prezentowanym rozwiązaniu zastosowano technologię Lotus Domino. Jak tłumaczono, jeśli pracownik nie widzi danego segregatora w systemie, to znaczy, że nie ma uprawnień do pracy z dokumentami w nim zawartymi. To dodatkowo podnosi bezpieczeństwo.

Rozwiązanie jest skalowalne i sprawdzi się w bankach różnej wielkości. Wdrożenie jest projektem bardziej organizacyjnym, a nie informatycznym. To także zmiana sposobu pracy osób zatrudnionych w banku.

Mali i średni przedsiębiorcy nie chcą tracić czasu na deponowanie pieniędzy w banku

Przyszłość nowoczesnej bankowości – optymalizację obsługi gotówki w urządzeniach samoobsługowych przedstawiła Jolanta Sadowska – dyrektor Departamentu Sprzedaży Produktów Płatniczych w IT Card.

Najnowsza usługa IT Card „Wpłaty”, cieszy się dużym zainteresowaniem. Jak stwierdziła, recyklery to przyszłość obsługi gotówki.

Przedstawicielka IT Card zauważyła, że mali i średni przedsiębiorcy nie chcą tracić czasu na deponowanie pieniędzy w banku. Jednocześnie obsługa gotówki zajmuje niepotrzebnie czas pracownikom banku.

Aplikacje wspierające komunikacje z klientami banku przedstawił Piotr Chrzanowski – wiceprezes zarządu firmy SoftNet.

Jak stwierdził, Softnet ma aplikację do obsługi dokumentów elektronicznych docNet. Warto używać takiego systemu, bo wspiera on komunikację z klientami, którą zajmuje się aplikacja MailNet. Prelegent zaprezentował sposób w jaki można profilować odbiorców poczty elektronicznej. Dodatkowo można też monitorować status dostarczenia wiadomości.

Leszek Modzelewski – dyrektor Pionu Projektów i Wdrożeń CEE, Hitachi Europe i Robert Tórz – wiceprezes zarządu firmy Basement przedstawili rozwiązanie związane z digitalizacją dokumentacji i procesów bankowych w bankach spółdzielczych.

Jak mówili rozwiązanie digitalizacji dokumentacji wspiera ścieżkę klienta. Obecnie ponad 100 banków spółdzielczych korzysta z rozwiązania trwałego nośnika firmy Hitachi.

Prelegenci wspomnieli też o Kantorze walutowym opracowanym przez firmę Basement, które to rozwiązanie jest stale rozwijane.

Omówili również produkt jakim jest Negocjator. Przedstawili rozwiązania umożliwiające elektroniczne podpisanie dokumentów.

Leszek Modzelewski i Robert Tórz uważają, że warto w banku robotyzować back office.

Integracja systemów

Integracji systemów był poświęcony panel, który moderował Aleksander Borzymowski – prezes zarządu Zjednoczonego Banku Spółdzielczego, a w dyskusji uczestniczyli: Robert Trętowski – wiceprezes KIR, Bogumiła Małgorzata Szklarska – prezes zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego, Maciej Brążkowski – kierownik Zespołu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w SGB-Bank oraz Joanna Erdman – wiceprezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Jak stwierdził Robert Trętowski, widać że wdrożenia usług opartych o unifikujące rozwiązania zintegrowane zyskują szybko na popularności. Niepokoi go natomiast sytuacja związana z kadrami informatyki i cyberbezpieczeństwa dostępnymi na rynku pracy.

KIR jest dostawcą usług biznesowych, a nie technologii – stwierdził Robert Trętowski. Przedstawiciel Krajowej Izby Rozliczeniowej zdradził, że teraz KIR pracuje nad obsługą e-paragonów.

Maciej Brążkowski przedstawił w jaki sposób Zrzeszenie pomaga bankom w wypełnianiu obowiązków związanych z AML. Poinformował, że w tym przypadku wykorzystywane są m.in. technologie typu wirtualnych serwerów.

Jak stwierdziła Bogumiła Szklarska należy, jeśli to możliwe, odciążyć pracowników od czynności związanych z back office. Na przykład dotyczących czynności windykacyjnych.

Joanna Erdman podkreśliła, że pandemia przyczyniła się do wzrostu wykorzystania płatności bezgotówkowych nawet w grupie klientów rzadziej korzystających z takich płatności, czyli osób 50+.

Przypomniała, że osoby przybywające do Polski z Ukrainy po 24 lutego miały początkowo problem z wymianą gotówki, ale systemy bezgotówkowe, w tym karty płatnicze działały bez zakłóceń.

Źródło: aleBank.pl