Forum Bankowo-Samorządowe – 14 grudnia 2023 roku, Warszawa

Forum Bankowo-Samorządowe – 14 grudnia 2023 roku, Warszawa
Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kolejna edycja Forum Bankowo-Samorządowego (14.12.2023) organizowana jest pod hasłem: „Nowe Wyzwania, Nowe Strategie: Samorządy i Banki na Rzecz Wspólnego Rozwoju”. To wyjątkowe wydarzenie, które skupi się na omawianiu najistotniejszych tematów dotyczących współpracy między sektorem samorządowym a bankami w dynamicznym kontekście zmieniających się wyzwań.

W trakcie Forum zaprezentowane zostanie opracowanie dot. stanu finansów sektora samorządowego w Polsce w 2023 r.

W jednym z głównych punktów rozmów skoncentrujemy się na analizie i dyskusji nad współpracą pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a sektorem bankowym w kontekście finansowania lokalnych projektów i inwestycji.

Razem z ekspertami i liderami sektora bankowego i samorządowego omówimy skuteczne strategie finansowania oraz sposoby, w jakie banki mogą wspierać samorządy w realizacji ich celów rozwojowych.

Blok tematyczny „Lokalne Ambicje, Globalne Wyzwania: Samorządy i Banki na Rzecz Zrównoważonej Przyszłości” będzie poświęcony analizie zrównoważonego rozwoju i globalnych wyzwań, które mają wpływ na lokalne społeczności, gdzie omówimy, jak samorządy i banki mogą pracować razem, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, dbając o równowagę między potrzebami teraźniejszości a długoterminowymi aspiracjami.

Forum będzie również miejscem debaty nt. cyfrowych finansów dla efektywniej administracji. Podczas tego bloku skupimy się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii w zarządzaniu finansami samorządowymi, gdzie zaproszeni goście debatować będą nt. innowacji w obszarze cyfrowych finansów, które mogą przyczynić się do efektywnej administracji, zwiększonej przejrzystości i usprawnienia procesów finansowych.

Ostatni blok tematyczny poświęcony będzie finansowaniu samorządowych  projektów unijnych, podczas którego dyskutować będziemy nad szansami i wyzwaniami idącymi z nową perspektywą unijną.

Forum Bankowo-Samorządowe, 14 grudnia 2023 rokuPROGRAM

Forum Bankowo-Samorządowe 2023 to wyjątkowa okazja do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami między liderami samorządowymi, przedstawicielami sektora bankowego oraz ekspertami związanymi z rozwojem lokalnym.

Naszym celem jest stworzenie przestrzeni dla konstruktywnego dialogu, inspirujących dyskusji i wspólnego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Zapraszamy liderów samorządowych (marszałków, starostów, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz skarbników i dyrektorów ds. gospodarki lokalnej), a także bankowców, regulatorów oraz przedstawicieli okołosamorządowych i okołobankowych, do wzięcia udziału w tym istotnym wydarzeniu.

Udział w Forum jest bezpłatny – zachęcamy do rejestracji. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Forum Bankowo-Samorządowe, 14 grudnia 2023 roku – REJESTRACJA

Źródło: BANK.pl