Forum Bankowo-Samorządowe

Forum Bankowo-Samorządowe 2022.
Samorządy | Technologie i innowacje

Forum Bankowo-Samorządowe o cyfryzacji samorządów

Jak powinna przebiegać cyfrowa transformacji jednostek samorządu terytorialnego i czy podstawą tego procesu powinny być zawsze zakupy odpowiedniego sprzętu? Na ile banki i instytucje otoczenia okołobankowego są w stanie wspierać gminy i powiaty w migracji do świata wirtualnego? Kwestie te były omawiane podczas debaty kończącej tegoroczne Forum Bankowo-Samorządowe, moderowanej przez wiceprezesa Związku Banków Polskich, dr. Tadeusza Białka.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse osobiste | Multimedia | Wydarzenia

Obligacje samorządowe, czy to będzie hit inwestycyjny w 2021 roku?

Obligacje samorządowe w obecnych warunkach rynkowych stały się bardzo atrakcyjnym sposobem na pozyskanie finansowania przez samorządy i jednocześnie konkurencyjnym pod względem stopy zwrotu instrumentem finansowym, dającym inwestorom relatywnie wysokie zyski przy niskim ryzyku – mówiła o tym Agnieszka Pietkun, dyrektor Departamentu Sektora Publicznego w Banku Pekao SA, podczas tegorocznego Forum Bankowo-Samorządowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Multimedia | Wydarzenia

Fundusz Odbudowy, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, na jakie unijne środki mogą liczyć samorządy w kolejnych latach?

Jak wykorzystać zrównoważone finansowanie do rozwoju? Pod takim tytułem odbył się jeden z paneli dyskusyjnych Forum Bankowo-Samorządowego, w którym wziął między innymi udział Krzysztof Wójcik, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej. W swoim wystąpieniu przedstawił możliwości jakie daje Polsce i polskim samorządom nowa unijna perspektywa finansowa oraz Fundusz Odbudowy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Forum Bankowo-Samorządowe 2018
Samorządy | Wydarzenia

Forum Bankowo–Samorządowe 2018

Forum 2018 to kolejna edycja dorocznego spotkania samorządowców i bankowców, organizowana przez Związek Banków Polskich we współpracy z Partnerami Samorządowymi. Celem organizatora jest lepsze zrozumienie i edukacja wzajemna obu środowisk, która ułatwi samorządom realizację misji, a bankom dostosowanie oferty do oczekiwań klientów. Celem jest także dialog nt. spraw trudnych i wypracowywanie rozwiązań, które środowiska mogłyby wspólnie przedstawiać lub wyjaśnić regulatorom. Dlatego właśnie oprócz przedstawicieli środowiska bankowego i samorządowego, w Forum tradycyjnie już uczestniczą reprezentanci regulatorów i nadzorców.

CZYTAJ WIĘCEJ
Monika Grabowska
Firma | Multimedia | Samorządy

Polska Bezgotówkowa: bezpłatne terminale dla samorządów na prawie trzy lata

Każdy samorząd przystępujący do programu Polska Bezgotówkowa będzie mógł mieć tyle bezpłatnych terminali, ile ma punktów kasowych. Samorządy nie ponoszą kosztów prowizji związanych z transakcjami, ani też nie płacą za
dzierżawę terminali do 31 sierpnia 2021 roku – mówiła podczas Forum Bankowo-Samorządowego Monika Grabowska z Fundacji Polska Bezgotówkowa.

CZYTAJ WIĘCEJ
Lilianna Bogusz, dyrektor departamentu PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
Gospodarka | Samorządy | Wydarzenia

Forum Bankowo-Samorządowe 2018. Skąd brać pieniądze na rozwój lokalny w nadchodzącej perspektywie?

Nowa perspektywa unijna przyniesie polskim samorządom znacznie mniej środków aniżeli dotychczasowa. W tych warunkach włodarze gmin, miast i powiatów już dziś powinni się rozejrzeć za alternatywnymi formami finansowania inwestycji. Jednym z takich instrumentów, w Polsce wciąż niewystarczająco popularnym, pozostaje partnerstwo publiczno-prywatne (PPP).

CZYTAJ WIĘCEJ
Minister cyfryzacji Marek Zagórski na Forum Bankowo-Samorządowym
Gospodarka | Samorządy | Wydarzenia

Forum Bankowo-Samorządowe 2018. Cyfrowa gmina to perspektywa najbliższych lat

Digitalizacja sektora publicznego stanowi dziś kierunek tyleż priorytetowy, co bezdyskusyjny, i jednostki samorządu terytorialnego nie stanowią pod tym względem wyjątku. Jaka rola przypadnie gminom i powiatom w budowie cyfrowego państwa i dostarczaniu obywatelom zdalnych usług? Czy Polacy są już gotowi na komunikację z urzędem bez wychodzenia z domów i w jaki sposób budować właściwe nawyki w tym zakresie? Kwestii tych nie mogło zabraknąć podczas tegorocznego Forum Bankowo-Samorządowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2