Forum Bankowo-Samorządowe 2020: mniejsze dochody samorządów, więcej zadań

Forum Bankowo-Samorządowe 2020: mniejsze dochody samorządów, więcej zadań
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Finanse samorządów, tarcze antykryzysowe i ich wpływ na sytuację JST, współpraca samorządowców z bankowcami i unijny Fundusz Odbudowy oraz fundusze europejskie jako źródło wsparcia rozwoju regionalnego - to były główne tematy Forum Bankowo-Samorządowego, które odbyło się w piątek, 18 grudnia.

Tegoroczne Forum Bankowo-Samorządowe odbyło się zdalnie. Miało szczególny charakter  z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 i związane z nią ograniczenia oraz skutki ekonomiczne. Jego przebieg obserwowało około 700 osób.

Do udziału w Forum zaproszono liderów samorządowych (marszałkowie, starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie oraz  skarbnicy i dyrektorzy ds. gospodarki lokalnej), a także bankowców i przedstawicieli regulatorów oraz osoby reprezentujące środowiska okołosamorządowe i okołobankowe.

Mniejszy udział JST w PIT

Głównym tematem tegorocznego Forum był stan finansów Jednostek Samorządu Terytorialnego. Samorządowcy wskazywali na kurczące się dochody samorządów i na rosnący zakres ich obowiązków wynikających nie tylko z pandemii.

Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich pokazał dane obrazujące spadek dochodów polskich samorządów. Mówił o dwóch ustawowych zmianach wprowadzonych w latach 2006-2007 i w roku 2019, dotyczących zmniejszenia udziału JST w PIT.

To w konsekwencji doprowadziło do destabilizacji finansów polskich samorządów – podkreślał dr Krzysztof Żuk, wiceprezes Związku Miast Polskich, Prezydent Lublina.

Sytuacja samorządów na wsi jest zupełnie inna niż samorządów miejskich. Mówił o tym Krzysztof Iwaniuk, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP. Jak zauważył:

– Często w najodleglejszych gminach jedyną usługą publiczną jest opieka społeczna i sklep obwoźny. Nie ma w nich żadnej placówki bankowej, a co czwarty mieszkaniec skończył 65 rok życia.

Inne poruszone podczas konferencji tematy to przyspieszona cyfryzacja i zrównoważone finansowanie.

-Instytucje finansowe, albo będą zielone, albo ich w ogóle nie będzie – mówił Wojciech Hann, Wiceprezes Banku Ochrony Środowiska SA, p/o Prezesa Zarządu.

Natomiast Aneta Piątkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii przyznaje, że coraz więcej samorządów w swoich działaniach kieruje się celami zrównoważonego rozwoju.

Przedstawiciele administracji państwowej mówili o  działaniach rządu nakierowanych na ograniczenie skutków ekonomicznych pandemii.

Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju wskazał na główne aspekty wpływu działań osłonowych realizowanych przez rząd i PFR – na sytuację samorządów, firm działających na ich terenie, na rynek pracy.

Prezes PFR zauważył, że tarcze antykryzysowe nakierowane na pomoc przedsiębiorcom i na utrzymanie miejsc pracy pośrednio wpływają na sytuację finansową samorządów, bo stabilizują ich wpływy z PIT.

Gigantyczne pieniądze z Unii Europejskiej

Przedstawiciele spółdzielczego i komercyjnego sektora bankowego prezentowali możliwości obecnej współpracy banków z samorządami terytorialnymi, także w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju.

Mówiono także o planach odbudowy Unii Europejskiej, środkach jakie UE przeznacza na ograniczenie skutków pandemii, w tym o nowej perspektywie unijnej, priorytetach UE, możliwościach korzystania przez JST z finansowania unijnego. 

Mówił o tym między innymi Krzysztof Wójcik Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Wiejskiej Komisji Europejskiej. Jego zdaniem pod względem finansowym najbliższe lata mogą być najlepsze dla Polski jeśli brać pod uwagę środki jakie trafią do naszego kraju, od momentu, w którym przystąpiliśmy do Wspólnoty.

Powiedział on, że z Funduszu Odbudowy Polska może liczyć 23 mld euro w formie dotacji, a 33 mld w postaci pożyczek. Jak podkreślił:

– To strona rządowa będzie decydowała w jaki sposób najszybciej i najbardziej efektywnie wprowadzić te środki na rynek.

Proponujemy Państwu obejrzenie skróconej wersji Forum Bankowo-Samorządowego (pierwszy materiał poniżej) lub obejrzenie całej konferencji ( drugi materiał poniżej).

Poniżej zapis wideo całego Forum Bankowo-Samorządowego:

Źródło: aleBank.pl