Forum Bankowe: debata polityków o sektorze bankowym

Forum Bankowe: debata polityków o sektorze bankowym
Forum Bankowe 2023. Fot. Michał Wagner
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Debatę moderował Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Uczestniczyli w niej: Dariusz Wieczorek, poseł na Sejm RP, sekretarz Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy; Andrzej Kosztowniak, poseł na Sejm RP, przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość; Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący, Polska 2050; Kazimierz Kleina, senator RP, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska oraz dr Czesław Siekierski, poseł na Sejm RP, Klub Parlamentarny Koalicja Polska, członek Komisji Finansów Publicznych.

Krzysztof Pietraszkiewicz otwierając debatę przypomniał, że ZBP wnioskował między innymi o autonomię NBP w naszej Konstytucji i o powstanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jak stwierdził, suma obciążeń sektora jest dziś bardzo duża. Jeśli tak będzie dalej, to sektor zostanie zmarginalizowany ze szkodą dla nas wszystkich.

Prezes ZBP przestrzegał także przed „110 mld uderzeniem” w sektor bankowy, jeśli orzeczenie TSUE pójdzie w kierunku wskazanym przez rzecznika Trybunału. Dodał, że obciążenia zewnętrzne banków powodują niższe wynagrodzenia dla deponentów. Trwa także zachwianie wzrostu dynamiki wzrostu kapitałów w bankach. W ten sposób nigdy nie dojdziemy do zakładanych celów.

Czytaj także: Forum Bankowe w cieniu wyzwań dla sektora

Wysoka inflacja, mało inwestycji

Jak stwierdził Dariusz Wieczorek, nie ma rozwoju gospodarki bez stabilnego systemu finansowego i systemu finansowego bez rozwoju gospodarki. Odniósł się także do obecnych danych o inflacji i recesji. To złe dane dla Polski. Również poziom inwestycji, czyli obecnie na poziomie 16% PKB to bardzo mało.

Jego zdaniem, system podatkowy powinien być uproszczony. W planach jego formacji politycznej jest doprowadzenie do budowy 300 tys. mieszkań przez samorządy, oczywiście też przy udziale sektora bankowego. Mówił o transformacji energetycznej i zwiększeniu udziału OZE – sugerował na to nakłady w wysokości 100 mln zł.

System bankowy powinien brać udział w transformacji cyfrowej. Trzeba także przywrócić normalność i zaufanie do instytucji państwowych.

Fundusze celowe poza budżetem państwa

Andrzej Kosztowniak podkreślił, że żyjemy w kraju, który jest stabilny i jest to sukces rządów PiS. Przypomniał, że bezpieczeństwo także dużo kosztuje. Z kolei poziomu rozwoju naszego kraju wielu nam dziś zazdrości pomimo tego, że jesteśmy krajem przyfrontowym.

Zwrócił uwagę, że Polska ma jeden z najniższych poziomów bezrobocia wśród gospodarek rozwiniętych. Podkreślił sprawę konieczności podniesienia jakości inwestycji w Polsce, a nie tylko ich liczby. Docenił dużą sprawność sektora podatkowego. Jak dodał, fundusze celowe są potrzebne i wcale nie należy ich wprowadzać do budżetu państwa.

Duża część wydatków jest obecnie poza kontrolą parlamentu

Jak stwierdził Kazimierz Kleina, jego formacja polityczna chce za kilka miesięcy wspólnie rządzić z innymi przedstawicielami obecnej opozycji. Najważniejszym problemem dziś w naszym kraju jest inflacja i dotyka ona szczególnie tych najmniej zarabiających.

W jego ocenie, obecnie rządzący już od 2015 r. podejmowali działania zwiększające presję inflacyjną. Choć inflacja pomaga rządowi, bo większe są wpływy do budżetu, ale szkodzi to gospodarce, w dłuższym czasie.

Duża część wydatków jest obecnie poza kontrolą parlamentu i to martwi. Brak jednolitego nadzoru właścicielskiego może zachęcać do bardziej pochopnego podejmowania decyzji o wydatkowaniu środków. W jego ocenie, najlepszy moment do zawarcia ugód frankowiczów z bankami już minął.

Ważna jest stabilność stanowionego prawa

Czesław Siekierski mówił o wyborze kierunków rozwoju, które powinny być zgodne z uwarunkowaniami obecnych czasów. Ważna jest stabilność stanowionego prawa oraz jego przewidywalność dla obywateli i przedsiębiorców. Obecnie mamy nowy model globalizacji, który ma zapewnić ciągłość dostaw komponentów. Trwa też naruszenie bezpieczeństwa militarnego.

Podkreślił szczególną rolę systemu bankowego dla kraju. Zwrócił uwagę, że mamy dwa budżety, oficjalny – i ten drugi, poza budżetem. Trzeba to brać to pod uwagę. Niepokój budzi działanie NBP, który wyraźnie, jego zdaniem, jest obecnie upolityczniony.

Mówił również o problemach z mieszkalnictwem, podatkami i KPO. Jego zdaniem, wyrok TSUE nie będzie powtórzeniem stanowiska jej rzecznika. Przypomniał o roli banków spółdzielczych i konieczności specjalnego ich traktowania.

Powinniśmy być aktywnym członkiem UE

Michał Kobosko nie zgodził się z wypowiedzią posła Andrzeja Kosztowniaka, bo jego zdaniem wcale nikt nam w Europie nie zazdrości. Na przykład w strefie euro jest obecnie znacznie niższy poziom inflacji.

Zapowiedział, że po wygranych wyborach nastąpi odblokowanie KPO, ale nie da się nadrobić zaległości, jeśli chodzi o stracony czas. Niektórych projektów nie uda się już zrealizować. Jak stwierdził, powinniśmy być też aktywnym członkiem UE, a nie obrażać się na Unię.

Nie powinniśmy patrzeć tylko na PKB. Dziś liczy się także na przykład poziom edukacji i ogólnie jakość życia obywateli. To co nam grozi, jeśli chodzi o energetykę, to brak prądu w 2030 roku. Będziemy musieli importować energię.

Czytaj także: Forum Bankowe 2023: szef KNF o ryzyku zaangażowania banków w obligacje Skarbu Państwa

O roli sektora bankowego w gospodarce

W trakcie dyskusji rozmawiano o konieczności porozumienia z sektorem bankowym. Na przykład jeśli chodzi o podatek bankowy od kredytów udzielanych na ważne dla kraju inwestycje.

Jak stwierdzono, nie wolno pozwolić, żeby kredyt frankowy był uprzywilejowany bardziej niż kredyt złotowy. Tu też potrzebne jest porozumienie ponad podziałami. Zwracano jednak uwagę, że sektor powinien też bardziej w tym uczestniczyć mniej nastawiać się na szybki, agresywny zysk jak to określili niektórzy z uczestników dyskusji.

Przyznano też, że wielu polityków nie ma dobrego rozeznania w zagadnieniach finansowy i potrzeba tu więcej edukacji.

Na pewno, jak podkreślano, jest potrzeba osiągania konsensusu.

Czytaj także: Forum Bankowe 2023: jak działać w niepewnych czasach

Źródło: BANK.pl