FLBS 2022: banki spółdzielcze wobec inflacji

FLBS 2022: banki spółdzielcze wobec inflacji
FLBS 2022, fot. M. Wagner,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak powinny działać w najbliższej przyszłości banki spółdzielcze w warunkach wysokiej inflacji i wyższych stóp procentowych w dłuższej perspektywie?, to temat drugiej debaty podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2022.

Debatę moderował Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP, a udział w niej wzięli: Beata Hamkało, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Jaworze, Artur Adamczyk, prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, Aleksander Mikołajczak, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy i Mirosław Skiba, prezes zarządu SGB-Bank.

Jak stwierdził, Krzysztof Pietraszkiewicz pandemia nadal trwa, a duże nakłady na zbrojenia będą podnosić poziom inflacji. To oczywiście ma też wpływ na sytuację całego sektora finansowego.

Trzymać się planów, ale być elastycznym

Mirosław Skiba ocenił, że trzeba konsekwentnie realizować strategie, które już zostały wypracowane. Jego zdaniem ważne jest wykorzystanie wspólnego kapitału jaki mają banki.

Odniósł się do rozwoju konsorcjów i jak stwierdził na razie się to nie udaje. Banki tworzą konsorcja pomiędzy sobą co pozwala współpracować z większymi klientami.

Beata Hamkało zapytana, jak często trzeba zmieniać strategię stwierdziła, że obecny zysk banku chce przeznaczyć na budowanie jego marki w swojej lokalnej społeczności. Zaznaczyła, że nie należy opierać zysku banku tylko na dochodach odsetkowych.

Poza zrzeszeniami też jest życie

Aleksander Mikołajczak nie zgodził się z twierdzeniem, że banki pozostające poza zrzeszeniami stwarzają większe ryzyko.

Bank w Brodnicy jest bankiem dla rolników. Jego prezes podkreślił wagę zmiany przepisów co przywróciło możliwość zabezpieczanie się banku na majątku kredytowanych rolników.

Bank w Brodnicy chcąc ulżyć klientom schodzi z marż kredytowych. Aleksander Mikołajczak podkreślił bardzo duży udział w banku kredytów zabezpieczonych gwarancjami BGK.

Wykorzystać potencjał banków spółdzielczych

Artur Adamczyk przypomniał, że banki spółdzielcze przetrwały wiele kryzysów, bo niektóre z nich działają na rynku ponad 100 lat. W jego opinii banki tzw. depozytowe powinny dziś nawiązać współpracę z innymi bankami i skonsolidować swoje wyniki. Zwrócił uwagę na potrzeby klientów w zakresie kredytów obrotowych.

W dyskusji podkreślano, że warto inwestować w klientów pozyskanych w trudnych czasach. Uznano, że konsorcja to dobry sposób na dywersyfikowanie ryzyka.

Jak stwierdziła Beata Hamkało, pracownicy banków spółdzielczych dysponują dużą wiedzą i trzeba tą wiedzę wykorzystać do rozwoju banku.

Dyskutowano także o problemie zmiany relacji z członkami – udziałowcami banków spółdzielczych. Zastanawiano się jak aktywnie zaangażować ich do wspólnej pracy dla banków.

Wspomniano o takich zjawiskach globalnych takich jak przedefiniowanie globalizmu, kryzys energetyczny, problemy branży ciepłowniczej. Wskazywano na potrzebę większego włączanie banków spółdzielczych w programy rozwojowe i transformacyjne.

Źródło: aleBank.pl