FLBS 2019. Razem na rzecz modernizacji

FLBS 2019. Razem na rzecz modernizacji
FLBS 2019. Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Porozumienie, podpisane w maju 2019 r. przez przedstawicieli obu zrzeszeń banków spółdzielczych i firm technologicznych, stanowiło milowy krok na drodze ku efektywnej digitalizacji sektora. Efektem tej bezprecedensowej umowy było rozpoczęcie prac nad interfejsem BS API, jako jednolitym standardem dla całej polskiej bankowości spółdzielczej.

#MarcinŻółtek: Lokalne instytucje finansowe cieszą się znacznie większym zaufaniem aniżeli duże TFI, które operują z Warszawy #ForumLiderówBS #GrupaBPS #SGB #KZBS #PPK #BankiSpółdzielcze #TFI @PZUGroup

Czy pierwsze miesiące współpracy obydwu środowisk przyniosły efekty, i jak bankowcy oraz reprezentanci sektora IT oceniają postępy w realizacji zakładanych celów? Kwestii tej poświęcona była kolejna sesja Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2019.

W panelu, moderowanym przez Włodzimierza Kicińskiego, wiceprezesa Związku Banków Polskich, uczestniczyli przedstawiciele środowisk, które podczas tegorocznego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej parafowały dokument o kluczowym znaczeniu dla branży.

Stronę bankową reprezentowali Paweł Gula, wiceprezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości oraz Błażej Mika, wiceprezes zarządu SGB-Banku.

Stanowisko dostawców technologii zaprezentowali Andrzej Data, prezes zarządu SoftNet, Zbigniew Pomianek, wiceprezes zarządu Asseco Poland oraz Adam Borkowski, prokurent i dyrektor pionu współpracy z bankami w firmie NOVUM.

Czytaj także: FLBS 2019. Nowe cele polskiej bankowości lokalnej: nowoczesność i ekspansja

Najpierw aplikacja

Na przestrzeni minionych kilku miesięcy sygnatariusze porozumienia nie zasypiali gruszek w popiele.

Tempo jest bardzo dobre, wiemy, co chcemy zrobić, mamy zaangażowanych partnerów i oba zrzeszenia – przypomniał Błażej Mika.

Już w czerwcu br., a więc niespełna w miesiąc po parafowaniu listu intencyjnego, odbyła się dyskusja pomiędzy reprezentantami banków i firm IT, podczas których określono priorytety dla dalszych działań.

Dyskutowaliśmy między innymi o tym, do czego chcielibyśmy wykorzystać BS API. Wówczas pojawił się pomysł, by w pierwszej kolejności zrealizować aplikację mobilną, którą zaoferujemy naszym klientom – zaznaczył przedstawiciel SGB-Banku.

Specyfikacja nowego produktu gotowa była już w lipcu, podczas kolejnego spotkania przekazano ją partnerom z sektora IT, a po kilku kolejnych spotkaniach uzyskano akceptację wszystkich uczestników projektu.

Następnie weszliśmy w tryb cotygodniowych spotkań i telekonferencji, podczas których uzyskaliśmy wycenę całego przedsięwzięcia i deklarację odnośnie terminów realizacji. Jeszcze we wrześniu pojawi się szczegółowy harmonogram prac. Liczymy na to, że aplikację w wersji demo uruchomimy już w ostatnim kwartale tego roku, a na przełomie I i II kw. 2020 r. trafi ona na rynek – zadeklarował Błażej Mika.

Czytaj także: FLBS 2019. Recepta na sukces banków spółdzielczych: utrzymanie relacji i cyfrowe kanały komunikacji

Zadowolenia z postępu prac nad nową aplikacją nie krył również wiceszef drugiego zrzeszenia.

Chyba po raz pierwszy wszyscy zaangażowali się po to, by osiągnąć jeden wspólny cel, jakim jest stworzenie narzędzia ułatwiającego integrację rozwiązań informatycznych – podkreślił Paweł Gula.

Stwierdził on również, że projekt skierowany jest do całego sektora lokalnych instytucji finansowych bez wyjątku, nie ma zatem żadnych przeszkód, by do inicjatywy BS API przystąpiły także banki niezależne.

Lepiej być nowoczesnym niż innowatorem

Na rozliczne zalety, wynikające ze współdziałania w dziedzinie wdrożeń IT zwracali też uwagę reprezentanci sektora teleinformatycznego.

Wiele przedsięwzięć można zrealizować wyłącznie wspólnie, ponieważ przerastają one pojedyncze banki zarówno kosztowo, jak i organizacyjnie – podkreślił Andrzej Data. Przypomniał on, że na podobnej zasadzie przebiegało wdrażanie kart płatniczych w lokalnych instytucjach finansowych.

Pierwsze karty dla klientów bankowości spółdzielczej wydawane były przez Kredyt Bank, potem przez BZ WBK, ponieważ sami spółdzielcy nie byli w stanie udźwignąć kosztów finansowych takiej operacji – wskazał przedstawiciel SoftNet.

Taki sam problem występuje obecnie w przypadku BLIKA – większości małych instytucji po prostu nie stać na podpisanie samodzielnej umowy z Polskim Standardem Płatności.

Z drugiej strony odkładanie wdrożeń z dziedziny IT na później jest najgorszym wyjściem z możliwych.

Sektor znajduje się obecnie w takiej sytuacji, że musi podejmować pewne działania nie dlatego, żeby coś zyskać, tylko żeby nie stracić – nadmienił Zbigniew Pomianek.

Takim „must have” na dzień dzisiejszy jest bankowość mobilna, która dla młodego pokolenia stanowi ulubiony kanał korzystania z usług finansowych. Przedstawiciel Asseco Poland przestrzegł równocześnie przed pokusą zbytniej innowacyjności.

Strategie innowacyjne są bardzo kosztowne, ponieważ innowacja oznacza wydawanie pieniędzy na coś, co może nie wypalić. Bądźmy raczej nowocześni, korzystajmy z tego, co się sprawdziło – zaapelował do spółdzielców Zbigniew Pomianek

PPK dla banków spółdzielczych oraz ich klientów

Nowości na rynku finansowym nie sprowadzają się wyłącznie do rozwiązań z branży IT. Jednym z najświeższych produktów w obszarze długoterminowego inwestowania, kierowanym do zakładów pracy oraz osób w nich zatrudnionych, są Pracownicze Plany Kapitałowe.

Ten model oszczędzania na starość już niedługo będą musiały wprowadzić wszystkie firmy, zatrudniające pracowników. Co to oznacza dla banków spółdzielczych? Czy powinny one zainteresować się PPK wyłącznie ze względu na własne załogi, a może jest to produkt, który spółdzielcy powinni zaoferować swoim klientom z sektora MŚP?

Na te pytania poszukiwali odpowiedzi uczestnicy ostatniej sesji pierwszego dnia Forum, moderowanej przez Roberta Lidke, redaktora naczelnego portalu aleBank.pl.

W dyskusji uczestniczyli Robert Zapotoczny, prezes zarządu PFR Portal PPK, Piotr Antonowicz, prezes zarządu BPS TFI oraz Marcin Żółtek, wiceprezes zarządu TFI PZU. Uczestnicy debaty wielokrotnie przypominali, że pracownicze plany kapitałowe stanowią przedsięwzięcie o charakterze bezprecedensowym na polskim rynku inwestycyjnym, choćby z uwagi na skalę całego projektu.

Chcieliśmy, by spółka miała kompleksową ofertę jeśli chodzi o produkty, które może oferować towarzystwo funduszy inwestycyjnych – tak decyzję o zaangażowaniu się w PPK uzasadnił przedstawiciel BPS TFI, najmniejszego spośród 20 podmiotów uprawnionych do tworzenia PPK.

Przypomniał on, że reprezentowana przezeń firma dysponuje już doświadczeniem w dziedzinie pracowniczych programów emerytalnych. Propozycja kierowana będzie zarówno do samych banków, jak i ich klientów biznesowych.

Podobne plany ma Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU.

Naszym celem jest sukces programu PPK na wszystkich płaszczyznach – zaznaczył Marcin Żółtek.

Aby osiągnąć ten cel, firma zamierza oferować pracownikom, którzy przystąpią do planów kapitałowych, dodatkowe bonusy w postaci bezpłatnych badań stanu zdrowia.

Drugi wymiar naszej działalności to współpraca z bankami spółdzielczymi jako dystrybutorami. Lokalne instytucje finansowe cieszą się znacznie większym zaufaniem aniżeli duże TFI, które operują z Warszawy – powiedział reprezentant PZU TFI.

O zaufaniu jako kluczowej przewadze bankowości spółdzielczej we współczesnym świecie wspomniał też Robert Zapotoczny.

Źródło: aleBank.pl