Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce utrzymała się na poziomie 3 proc. w kwietniu

Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce utrzymała się na poziomie 3 proc. w kwietniu
Fot. stock.adobe.com/terovesalainen
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3% w kwietniu 2022 r. - bez zmian wobec marca, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Niższy wskaźnik niż Polska zanotowały Czechy (2,4%).

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 526 tys. w kwietniu wobec 525 tys. miesiąc wcześniej.

Czytaj także: GUS: stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 5,2 proc. w kwietniu >>>

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec marca  2022 r. wyniosła 5,4%.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,8 proc.

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,8% w kwietniu 2022 r. wobec 6,8% w poprzednim miesiącu, podał także Eurostat.

Konsensus rynkowy wynosił 6,7%.

W UE wskaźnik wyniósł 6,2 proc.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,2% w kwietniu wobec 6,2% miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Źródło: ISBnews