Europol walczy z mułami pieniężnymi

Europol walczy z mułami pieniężnymi
Fot. stock.adobe.com / lucato
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Międzynarodowa akcja koordynowana przez Europol we współpracy z 27 państwami, w tym z Polską, Eurojust, Interpolem i Europejską Federacją Bankową doprowadziła do 1803 aresztowań i zidentyfikowania ponad 18 351 mułów pieniężnych, pisze Szymon Stellmaszyk, Doradca Zarządu ZBP w Zespole ds. współpracy międzynarodowej.

Od 15 września do 30 listopada organy ścigania, instytucje finansowe i sektor prywatny współpracowały w ramach operacji EMMA (European Money Mule Action) zwalczając pranie brudnych pieniędzy przez sieci przemytu w Europie, Azji, Ameryce Północnej, Kolumbii i Australii. Śledczy szukali również informacji na temat źródeł tych nielegalnych zysków.

Wspólne dochodzenia ujawniły, że muły pieniężne prały zyski m.in. z oszustw internetowych, takich jak kompromitacja biznesowej poczty e-mail i oszustwa na rynku Forex.

Ujawniono też, że tzw. słupy były wykorzystywane do prania pieniędzy w ramach szeregu innych oszustw internetowych, takich jak zamiana kart SIM, ataki typu „man in the middle”, oszustwa związane z handlem elektronicznym i phishing.

Wspólne działanie instytucji publicznych i prywatnych

Tę skoordynowaną akcję wsparło około 400 banków i instytucji finansowych, które zgłosiły 7000 nieuczciwych transakcji zapobiegając stratom szacowanym łącznie na blisko 68 milionów euro. W sumie zidentyfikowano 324 rekruterów i wszczęto 2503 dochodzenia.

EMMA była już siódmą doroczną interakcją, która powstała w 2016 r. z inicjatywy Europolu, Eurojustu, czyli unijnej jednostki ds. współpracy sądowej oraz EBF ( Europejskiej Federacji Bankowej).

Oferta łatwych pieniędzy za pośrednictwem legalnie wyglądających ogłoszeń o pracę i postów w mediach społecznościowych jest kusząca, ale ignorancja nie jest wymówką w przypadku mułów

EMMA to także przykład największej tego typu współpracy o charakterze międzynarodowym, której przyświeca idea dzielenia się informacjami publiczno-prywatnymi jako gwarancji skuteczniejszej walki ze złożonymi współczesnymi przestępstwami finansowymi.

Akcja możliwa jest dzięki zgłoszeniom przez podmioty sektora prywatnego podejrzanych przypadków lub potencjalnie nielegalnych działań finansowych krajowym organom ścigania. Podobnie jednak organy ścigania mogą prosić podmioty finansowe o zbadanie własnych informacji na temat potencjalnych mułów pieniężnych.

Nie bądź mułem

Dzięki tym wymienianym informacjom organy ścigania mogą nakreślić obraz sieci zajmujących się praniem pieniędzy, a następnie decydować w każdym przypadku, jak zareagować na możliwą działalność przestępczą.

EMMA zapewnia wszystkim zaangażowanym podmiotom możliwość naradzania się, dzielenia się danymi wywiadowczymi, które pomagają w identyfikowaniu możliwych mułów pieniężnych i w praktyce prowadzić nawet do aresztowań.

Muły pieniężne bywają rekrutowane nieświadomie do przestępczych operacji

Rola Europolu polega na wspieraniu każdego etapu przygotowań, łączenia partnerów organów ścigania i partnerów z sektora prywatnego oraz ułatwianie wymiany informacji między nimi. Europol zapewnia także wsparcie analityczne – niezbędne na poziomie międzynarodowym w kontekście wielu sieci rozliczeń pieniężnych.

W ramach takich operacji przestępcy wykorzystują muły nie tylko do transferu środków, ale również podróży w celu założenia kont bankowych w innych krajach. Przestępcy mogą później korzystać z tych kont w celu wsparcia procesu prania pieniędzy.

Ważna jest w tych działaniach świadomość, że muły pieniężne bywają rekrutowane nieświadomie do takich przestępczych operacji. Zorganizowane grupy przestępcze robią to, żerując szczególnie na takich grupach, jak studenci, imigranci i osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Oferta łatwych pieniędzy za pośrednictwem legalnie wyglądających ogłoszeń o pracę i postów w mediach społecznościowych jest kusząca, ale ignorancja nie jest wymówką w przypadku mułów.

Piorąc nielegalne środki zyskują bowiem nielegalne dochody z działań przestępczych. Dlatego w mediach społecznościowych Europol koordynuje również kampanię uświadamiającą, aby zapobiec wykorzystywaniu niewinnych osób postronnych i narażaniu się na ryzyko. Całość dostępna jest pod hasztagiem #DontBeAMule.

Źródło: aleBank.pl