Europejscy deweloperzy szukają rozwiązania na kryzys uchodźczy

Europejscy deweloperzy szukają rozwiązania na kryzys uchodźczy
Fot. stock.adobe.com / Evgeniy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W ramach działalności Polskiego Związku Firm Deweloperskich w Build Europe - organizacji zrzeszającej organizacje deweloperskie z krajów Europy, reprezentującej ponad 30 tys. firm - dokonano przeglądu rozwiązań legislacyjnych, mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób opuszczających terytorium Ukrainy w związku z rosyjską agresją, poinformował PZFD.

Najbardziej interesującymi z nich są rozwiązania, które zostały wysunięte w Norwegii i Niemczech.

Samorządowe rozwiązania norweskie

7 marca tego roku norweskie władze ogłosiły ułatwienia we wznoszeniu nowych budynków oraz zmiany sposobów użytkowania dotychczasowych, na rzecz uchodźców. O ile nie stoi to w sprzeczności z takimi celami jak ochrona środowiska, zabytków czy gruntów uprawnych, lokalne samorządy są uprawnione do wydawania zwolnień od standardowego trybu procesu inwestycyjno-budowlanego.

Regulacja przewiduje maksymalne uproszczenie stosowania przepisów budowlanych i planistycznych m.in. przez zwolnienie z obowiązku informowania sąsiadów normalnym trybem, uproszczenia w prowadzeniu dokumentacji, wyjątki od przepisów dotyczących warunków technicznych budynków (np. ograniczone wymogi energetyczne) czy przyspieszone tryby wydawania pozwoleń na użytkowanie.

Przepisy przewidują także 5-dniowy termin dla organów administracji na wydanie decyzji zwalniającej inwestora ze standardowych procedur inwestycyjno-budowlanych. Regulacja została przyjęta na określony czas – do 1 stycznia 2024 roku.

Czytaj także: Pożyczka od BGK dla Podmiotów Ekonomii Społecznej na wsparcie uchodźców z Ukrainy

Uproszczenie Kodeksu Budowlanego w Niemczech

Nad podobnym rozwiązaniem pochylił się także niemiecki Bundesrat, opowiadając się za uproszczeniem przepisów Kodeksu Budowlanego celem ułatwień w tworzeniu nowej przestrzeni mieszkaniowej dla uchodźców z Ukrainy.

Do 31 grudnia 2024 roku zostały zastosowane specjalne przepisy, upraszczające i ograniczające wymagania i procedury budowlane dla budynków, które mają służyć gminom ‒ jak podkreślono w dokumencie z 11.03. ‒ zapewnieniu ochrony i pomocy przed działaniami wojennymi w Ukrainie, zwłaszcza kobietom i dzieciom.

Czytaj także: ZUS uruchomił infolinię dla uchodźców / Інфолінія про сімейні виплати для громадян України номер телефону 22 444 02 55

Propozycje polskich deweloperów

Polski Związek Firm Deweloperskich postuluje przede wszystkim o ułatwienia w przekształcaniu gruntów postusługowych i posthandlowych, które często są niewykorzystywanymi działkami położonymi w centrach miast, na cele mieszkaniowy.

Takie rozwiązanie mogłoby pomóc w zaradzeniu spowodowanemu m.in. brakiem gruntów długotrwałemu niedoborowi mieszkań na polskim rynku, który w związku z napływem ludności spowodowanym w związku z agresją Rosji w Ukrainie, ulegnie dalszemu pogłębieniu.

PZFD postuluje przede wszystkim o ułatwienia w przekształcaniu gruntów postusługowych i posthandlowych

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, poinformowało, że trwają już prace nad wdrożeniem powyższego rozwiązania do tzw. specustawy mieszkaniowej.

Czytaj także: Prezydent podpisał ustawę o pomocy dla obywateli Ukrainy

Źródło: Polski Związek Firm Deweloperskich