Etyka w finansach

Etyka w finansach
Etyka w finansach
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Diagnozy etycznej działalności uczestników rynku finansowego - VII edycja Konkursu Etyka w finansach.

#AgnieszkaWicha: Ideą Konkursu jest promocja postaw etycznych w świecie finansów #ZBP @uknf @nbppl

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich od 2012 r. organizuje Konkurs „Etyka w Finansach”. W tym roku ruszyła jego VII edycja.

O Konkursie

Konkurs jest organizowany we współpracy z Obserwatorium Finansowym w Genewie, które zainicjowało międzynarodową edycję Konkursu (http://www.ethicsinfinance.org/).

Misją Konkursu Etyka w finansach jest zachęcenie młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach. Współczesny świat jest bardzo zmienny, natłok obowiązków prowadzi do braku czasu na refleksje na temat etyczności naszych działań, rozważania dylematów etycznych, środowiskowych dyskusji na temat tego co można w sferze etyczności sektora finansowego poprawić. Komisja Etyki Bankowej jest przekonana, że refleksja na stanem etyki przełoży się na działanie poszczególnych osób i instytucji, a tym samym na wzmocnienie postaw etycznych.

Konkurs jest skierowany do wszystkich, którzy zajmują się zagadnieniem etyki w finansach, interesują się finansami lub mają własne obserwacje wynikające z wykonywanej pracy.

Ideą Konkursu jest promocja postaw etycznych w świecie finansów oraz wskazanie istotnej roli etyki w budowaniu sektora finansowego.

Konkurs dla młodych

Konkurs jest adresowany do osób, które nie ukończyły 35 roku życia. Etyka w Finansach daje młodym osobom szansę aby podzieliły się pasją do wykonywanej pracy, obserwacjami, a także pomysłami na usprawnienie i ulepszenie systemu. Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów.

W każdej edycji sponsorami Konkursu są banki – członkowie Związku Banków Polskich. W VII polskiej edycji konkursu pula nagród sięga 20 000 zł. Sponsorami Konkursu są: BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Santander Bank Polska S.A., Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce, Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim.

Konkurs został objęty Patronatem Narodowego Banku Polskiego.

Jak wziąć udział w Konkursie

Konkurs jest skierowany do młodych osób, które nie przekroczyły 35 roku życia.

Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5 000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny, bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne.

Zainteresowani udziałem w konkursie, powinni wysłać zgłoszenie na adres: sekretarzkeb@zbp.pl

W odpowiedzi otrzymają informacje na temat zasad udziału w konkursie. Wypełniony formularz zgłoszenia należy nadesłać do 28 lutego 2019 r.

Napisaną prace należy przesłać do 5 kwietnia 2019 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas specjalnej uroczystości w czerwcu 2019 r. oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej Związku Banków Polskich.

Dyskusja o etyce

Konkurs „Etyka w finansach” daje szansę pracownikom sektora bankowego oraz członkom Komisji Etyki Bankowej zapoznania się z bardzo interesującym materiałem, będącym wstępem do dalszych rozważań i dyskusji. Eseje pokazują jakie tematy w danym roku nurtują młodych pracowników sektora bankowego i studentów. Pozwalając tym samym, identyfikować nowe obszary, nad którymi powinna pochylić się Komisja.

Wszystkie dotychczas nagrodzone eseje znajdują się na stronie:

Zachęcamy do zapoznania się z nagrodzonymi esejami i włączenia się do dyskusji o etyce poprzez zgłoszenie własnego eseju.

Konkurs stwarza niepowtarzalną okazję do podzielenia się swoimi obserwacjami i uwagami. A nadesłane na Konkurs eseje przyczyniają się do rozwoju sektora finansowego w oparciu o poszanowanie dla zasad etycznych.

Komisja planuje także zorganizować konferencję poświęconą najważniejszym wyzwaniom etycznym w sektorze. Konferencja będzie połączona z galą rozdania nagród w Konkursie.

Agnieszka Wicha,  Sekretarz Komisji Etyki Bankowej przy ZBP