EBC reaguje na kryzys na rynku nieruchomości komercyjnych – niemieckie banki w kłopotach?

EBC reaguje na kryzys na rynku nieruchomości komercyjnych – niemieckie banki w kłopotach?
Fot. stoc.adobe.com / studio v-zwoelf
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Europejski Bank Centralny (EBC) przed trzema laty rozpoczął przegląd ekspozycji 32 europejskich banków na kredyty na nieruchomości komercyjne. Następnie zawęził tę grupę do 15 banków z takich krajów, jak Niemcy, Francja, Włochy, Cypr i Słowenia. Przeanalizował różne czynniki wpływające na zdolność firm do spłaty kredytów, takie jak wyższe koszty budowy, rosnące stopy procentowych oraz różnicę w wycenie budynków w najlepszych lokalizacjach i mniej pożądanych.

W wyniku tego przeglądu EBC uznał, że najtrudniejsza sytuacja jest w Niemczech. W ostatnich latach niektóre banki niemieckie zwiększyły akcję kredytową na rynkach nieruchomości w samych Niemczech i w kilku innych krajach, starając się w ten sposób zrekompensować straty wynikające z rekordowo niskich, a nawet ujemnych stóp procentowych.

EBC zamierza nakłonić kilka niemieckich banków do utworzenia wyższych rezerw. Dotyczyć to będzie tych instytucji, które mają duże portfele kredytów na nieruchomości komercyjne, takich jak Deutsche Pfandbriefbank AG i niektóre regionalne banki (Landesbanken).

EBC przeprowadzi dodatkową kontrolę w tych bankach. Na razie nie jest jasne, które z nich będą musiały utworzyć wyższe rezerwy.

Czytaj także: Prezes Bundesbanku martwi się o europejską gospodarkę

Działania antykryzysowe EBC

EBC od dawna namawia banki, aby lepiej zabezpieczały się przed pogorszeniem koniunktury na światowych rynkach nieruchomości komercyjnych, zwłaszcza w USA. Kryzys grozi obciążeniem pożyczkodawców stratami wynikającymi z niespłaconych kredytów.

Według Bloomberga najwyższy organ regulacyjny strefy euro przekaże bankom swoje żądania w nadchodzących miesiącach. Wynikający z tego wzrost rezerw prawdopodobnie wpłynie negatywnie na rentowność banków.

Niemieckie banki posiadające duże portfele kredytów na nieruchomości komercyjne zaczęły w 2023 roku radykalnie zwiększać swoje rezerwy. Kilka innych utworzyło rezerwy na kredyty dla holdingu zajmującego się nieruchomościami Signa Holding GmbH, który w listopadzie 2023 roku złożył do sądu handlowego w Wiedniu wniosek o upadłość.

Czytaj także: Moody’s obniża perspektywę ratingu Aaa dla niemieckich banków ze stabilnej do negatywnej

Niemiecki sektor bankowy w kłopotach?

Według danych Bloomberga w 2023 roku jedenaście największych banków w Niemczech przeznaczyło 2,5 mld euro na pokrycie niespłacanych kredytów dla  przedsiębiorstw sektora nieruchomości komercyjnych.

Wielu z nich udało się mimo wszystko osiągnąć zyski dzięki wzrostowi dochodów z działalności kredytowej w związku z wyższymi stopami procentowymi.

EBC jest jednak zaniepokojony faktem, że kilka banków wciąż nie stworzyło wystarczających rezerw aby pokryć spadek cen nieruchomości spowodowany rosnącymi stopami procentowymi i utrzymującą się po pandemii w wielu firmach praktyką pracy zdalnej.

EBC ma także zastrzeżenia do niektórych praktyk zarządzania ryzykiem stosowanych przez kilka niemieckich banków.

Witold Gadomski
Witold Gadomski, publicysta ekonomiczny, od ponad 20 lat pracujący w Gazecie Wyborczej. Autor książki o Leszku Balcerowiczu, współautor Kapitalizm. Fakty i iluzje. Od 2020 roku współpracuje z portalem BANK.pl.
Źródło: BANK.pl