Dlaczego w 2021 roku ubezpieczyciele zarobili mniej?

Dlaczego w 2021 roku ubezpieczyciele zarobili mniej?
Fot. stock.adobe.com / smshoot
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Znamy już wyniki finansowe działalności ubezpieczycieli w 2021 roku. Pandemia koronawirusa na pewno była ważnym czynnikiem wpływającym na poziom zysków ubezpieczycieli w minionym roku. Warto również wziąć pod uwagę rosnącą inflację, a także korekty stóp procentowych NBP, które miały miejsce w IV kw. 2021 roku. Eksperci Ubea.pl wyjaśniają dla aleBank.pl, dlaczego ubiegłoroczny zysk techniczny zakładów ubezpieczeń był mniejszy.

Dzięki najnowszym danym Komisji Nadzoru Finansowego można sprawdzić, jak wspomniane wyżej oraz inne czynniki wpłynęły na łączny wynik techniczny polskiego sektora ubezpieczeniowego w 2021 roku.

Wzrost wartości składek (+2,58 mld zł) nie mógł skompensować łącznego wpływu wyższych odszkodowań (+1,86 mld zł) oraz większych kosztów działalności ubezpieczeniowej (+0,84 mld zł)

Po przeanalizowaniu statystyk okazuje się, że wzrost wartości zebranych składek nie skompensował większych wypłat odszkodowań, a także wyższych kosztów działalności ubezpieczeniowej.

Łączny zysk techniczny przez rok spadł aż o 1 mld zł

Informacje dotyczące łącznego wyniku technicznego wszystkich zakładów ubezpieczeń są uogólnione, ale ciekawe. Dlatego eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili przygotować poniższą tabelę na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego. To zestawienie pokazuje między innymi, że w ujęciu rocznym zysk techniczny zakładów ubezpieczeń spadł o 0,98 mld zł.

‒ To duża i godna uwagi zmiana ‒ zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że przez cały miniony rok zakłady ubezpieczeń wypracowały 5,11 mld zł zysku technicznego ‒ mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Po porównaniu wyników dotyczących 2020 oraz 2021 roku dobrze widzimy, że wzrost wartości składek (+2,58 mld zł) nie mógł skompensować łącznego wpływu wyższych odszkodowań (+1,86 mld zł) oraz większych kosztów działalności ubezpieczeniowej (+0,84 mld zł).

Znaczenie innych czynników uwzględnionych w poniższej tabeli było mniejsze. Warto pamiętać, że to zestawienie przedstawia tylko wybrane zmiany wpływające na wynik techniczny ze sprzedaży ubezpieczeń.

W praktyce porównanie informacji finansowych dotyczących polis z działu pierwszego i drugiego jest nieco utrudnione.

‒ Przyczyna tkwi w innej konstrukcji rachunku technicznego polis na życie oraz ubezpieczeń majątkowych ‒ wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Czytaj także: Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym ponad 41 mld zł w 2021 roku

Mocno ucierpiała zyskowność ubezpieczeń na życie

Informacje przeanalizowane przez ekspertów porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl sugerują, że przyczyn spadku ogólnej zyskowności polis nie należy szukać na rynku obowiązkowego OC.

Duży wpływ na ogólny spadek zysku technicznego miała sytuacja dotycząca ubezpieczeń na życie

Bardzo ważne dla ubezpieczycieli OC kierowców w 2021 roku wygenerowały bowiem 0,58 mld zł zysku technicznego (o 0,06 mld zł więcej niż rok wcześniej).

‒ Był to dość zaskakujący wynik, który ubezpieczyciele zawdzięczają między innymi spadkowi wartości odszkodowań i świadczeń z OC ‒ komentuje Andrzej Prajsnar.

Dzięki dokładnej analizie wyników technicznych w poszczególnych grupach ubezpieczeń można stwierdzić, że duży wpływ na ogólny spadek zysku technicznego miała sytuacja dotycząca ubezpieczeń na życie (dział I, grupa 1).

W 2020 roku ubezpieczyciele oferujący takie polisy odnotowali niewielki zysk techniczny na poziomie 0,10 mld zł. Kolejny rok zakończył się natomiast stratą wynoszącą aż 0,62 mld zł. Zakładom ubezpieczeń na życie nie pomógł roczny wzrost składek o 1,07 mld zł, gdyż odszkodowania i świadczenia wzrosły w tym samym stopniu (1,09 mld zł względem 2020 r.).

‒ Negatywny wpływ na wynik techniczny z polis na życie miały między innymi wyższe koszty działalności ubezpieczeniowej (+0,32 mld zł) ‒ podkreśla Paweł Kuczyński.

Czytaj także: Wojna i ubezpieczenia ‒ co warto wiedzieć?

Ubezpieczenia casco

Jeżeli natomiast chodzi o dział drugi ubezpieczeń, to dane KNF wskazują na spory spadek zyskowności w grupie 3 (ubezpieczenia casco) oraz grupie 8 (ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3‒7).

Mniej problematyczna sytuacja dotyczy polis casco, które mimo wszystko w 2021 roku wygenerowały wysoki zysk techniczny. Natomiast ujemny wynik techniczny obliczony dla polis z grupy 8 może zapowiadać podwyżki składek.

‒ W tym kontekście warto pamiętać o inflacji i wzroście wartości nieruchomości oraz kosztów remontów ‒ podsumowuje Andrzej Prajsnar.

Źródło: porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl

Źródło: aleBank.pl