DEI – banki dwóch prędkości

DEI – banki dwóch prędkości
Agnieszka Wachnicka. Źrodło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Po prezentacji raportu „Zarządzanie różnorodnością w bankach komercyjnych” podczas konferencji „Finanse jutra” rozmawialiśmy z Agnieszką Wachnicką, wiceprezeską Związku Banków Polskich.

Na pytanie – jakie znaczenia dla sektora bankowego ma rok 2026 z punktu widzenia realizacji strategii DEI – Diversity, Equity and Inclusion (Różnorodność, Równość i Włączenie) Agnieszka Wachnicka wyjaśniła, że do czerwca 2026 roku przynajmniej 40% stanowisk dyrektorów nie-wykonawczych lub 33% wszystkich stanowisk kierowniczych w spółkach giełdowych powinny zajmować osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci.

Obowiązek ten wynika z przyjętej unijnej dyrektywy „Women on Boards”, która dotyczy wszystkich spółek giełdowych w Unii Europejskiej. Przypomniała, że polskie banki komercyjne są notowane na GPW.

„Nasz raport wskazuje, że gdybyśmy mieli dziś spojrzeć na struktury rad nadzorczych i zarządów analizowanych banków, to jedynie połowa spełniała te warunki. Dwa lata na przygotowanie się do wdrożenia tych przepisów, zakładając również kadencyjność organów nadzoru w spółkach giełdowych może być sporym wyzwaniem”.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Kobiety w Finansach | Gazele i dinozaury, czyli o różnorodności w sektorze bankowym  

Banki dwóch prędkości

Z raportu wynika, że biorąc pod uwagę strukturę właścicielską działających w Polsce banków to najbliżej spełnienia wymogów wspomnianej  dyrektywy unijnej są banki z kapitałem zagranicznym. Natomiast banki kontrolowane przez państwo w znikomym stopniu spełniają te wymogi. Spytaliśmy o powód tej różnicy.

„Rzeczywiście, banki z przewagą kapitału zagranicznego są bliżej zasady równouprawnienia płci. Wynika to zapewne z faktu, że kultura tych organizacji jest czerpana ze spółek-matek, z międzynarodowych grup finansowych, gdzie procesy DEI są bardziej zaawansowane” – powiedziała Agnieszka Wachnicka.

„Jeśli spojrzymy na ostatnie 8 lat, czyli na podejście poprzedniego rządu do kwestii różnorodności chociażby w zakresie grup LGBTQ+, to widać dużą zachowawczość i duży konserwatyzm. Dlatego banki kontrolowane przez państwo siłą rzeczy jeszcze dużo mają do nadrobienia w tym zakresie”- dodała.

Na uwagę, że jesteśmy już kilka miesięcy po wyborach, i że w spółkach trwa właśnie wymiana rad nadzorczych i zarządów w bankach kontrolowanych przez państwo, co może sprzyjać dostosowaniu się banków do wymogów dyrektywy równościowej – nasza rozmówczyni odpowiedziała:

„Proces wymiany członków rad nadzorczych i zarządów banków kontrolowanych przez Skarb Państwa  jeszcze się nie zakończył. Natomiast w tych bankach, w których już dokonano zmian organów nadzorczych, niestety nie widzimy istotnej zmiany, jeżeli chodzi o strukturę płci.”

„My, jako ZBP, wspólnie z przewodniczącą naszego komitetu ds. diversity & inclusion Marzeną Zahlin, wystosowaliśmy pismo do ministra aktywów państwowych, w którym zwracaliśmy uwagę na potrzebę zapewnienia zgodności z wymogami dyrektywy już właśnie w tych procesach, które dzisiaj zachodzą w bankach, bo to daje nam unikalną szansę doprowadzenia do zgodności z wymogami dyrektywy w terminie wymaganym przepisami prawa” – powiedziała Agnieszka Wachnicka.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Loża Komentatorów | Jakie działania na rzecz równości płci należy podejmować w instytucji finansowej?

Komitet ds. diversity & inclusion

Komitet ds. diversity & inclusion przy ZBP skupia nie tylko banki, ale również inne instytucje finansowe.

„Jest to platforma, gdzie dyskutujemy, dzielimy się wiedzą, doświadczeniami, również dobrymi praktykami, które organizacje już wdrażają. Dzielimy się też pewnymi problemami i wątpliwościami w tym obszarze. Dyskutujemy o tym, co należałoby zrobić, aby zachęcać naszych regulatorów czy świat polityki do tego, żeby więcej uwagi poświęcano problematyce równouprawnienia i włączenia” – wyjaśniała wiceprezeska ZBP.

Na pytanie – czy upublicznione w raporcie rekomendacje mogą stać się rekomendacjami Związku Banków Polskich – Agnieszka Wachnicka stwierdziła, że nie jest wykluczone, że będą one podstawą do sformułowania zestawu dobrych praktyk w tym zakresie, które ZBP zaproponuje środowisku bankowemu.

Zaznaczyła jednak, że środowisko bankowe jest w Polsce bardzo zróżnicowane, bo obok banków komercyjnych, notowanych na giełdzie, jest kilkaset banków spółdzielczych, z których znaczna część jest zrzeszona w ZBP. Co prawda nie podlegają one równościowej unijnej dyrektywie, ale jak pokazuje praktyka – akurat w bankach lokalnych nie ma problemów z właściwą reprezentacją kobiet w organach zarządczych.

Czytaj także: Sukcesywne eliminowanie luki płacowej jest naszym sektorowym priorytetem

Źródło: BANK.pl