Davos, raport Accenture: 65% liderów biznesu w Europie ocenia, że otoczenie operacyjne jeszcze nigdy nie było tak wymagające

Davos, raport Accenture: 65% liderów biznesu w Europie ocenia, że otoczenie operacyjne jeszcze nigdy nie było tak wymagające
Fot. stock.adobe.com / Sergey Nivens
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z najnowszego raportu "Accelerating Europe’s path to reinvention" opracowanego przez Accenture wynika, że podczas gdy 65% europejskich liderów biznesu uważa, że otoczenie operacyjne jeszcze nigdy nie było tak wymagające, to jeszcze większa część z nich (77%) twierdzi, iż kierowane przez nich organizacje są zdolne do poprawy tempa wzrostu w obliczu spowolnienia gospodarczego. Najwięcej respondentów (19%) wskazało na rosnące koszty energii oraz zakłócenia w łańcuchach dostaw (14%) jako główne czynniki wpływające na marże firm na rynku europejskim. Pomimo tych wyzwań 81% europejskich liderów biznesu uważa, że zarządzane przez nich spółki są dobrze przygotowane do wykorzystania okresu wzrostu po przezwyciężeniu pandemii, czytamy w informacji Firmy.

Raport Accenture, opublikowany na dorocznym spotkaniu Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos (16-20.01.2023), skupia się na najważniejszych problemach, z jakimi borykają się dziś europejskie firmy, wskazuje na ich mocne i słabe strony oraz podpowiada, w jaki sposób organizacje te mogą zredefiniować swoją działalność, by nie utracić pozycji w niestabilnym otoczeniu gospodarczym, jednocześnie zwiększając swoją konkurencyjność oraz poprawiając tempo wzrostu i rentowność.

– Odporność, którą wykazali się dotychczas liderzy biznesu, może tłumaczyć ich pewność siebie w kontekście zmagań z obecnymi wyzwaniami gospodarczymi, w tym z kryzysem energetycznym, który szczególnie mocno uderzył w Europę – stwierdził Jean-Marc Ollagnier, CEO of Accenture for Europe.

– Niemniej jednak stawką, o jaką toczy się gra w przypadku spółek europejskich, jest zachowanie długookresowej konkurencyjności na rynku. Obecne otoczenie makroekonomiczne, cechujące się coraz większą zmiennością, w połączeniu z dynamicznym tempem zmian technologicznych oraz potrzebą przyspieszenia transformacji energetycznej, wymaga od korporacji stałego redefiniowania ich działalności.

Dzięki strategii Total Enterprise Reinvention (Kompleksowej Redefinicji Przedsiębiorstwa) europejskie firmy mogą zwiększać swoją konkurencyjność i rozwijać się w długoterminowej perspektywie – dodał Jean-Marc Ollagnier.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Gospodarka | Finansiści o wyzwaniach gospodarczych

Nakłady na nowoczesne rozwiązania technologiczne są w Europie niewystarczające

Z analizy wyników finansowych prawie 3000 spółek z całego świata wynika, że pomimo wysokiej rentowności wykazywanej przez przedsiębiorstwa europejskie, ich przychody rosną wolniej niż w firmach z Ameryki Północnej oraz regionu Azji i Pacyfiku.

Aby lepiej zrozumieć sytuację, w jakiej znajdują się europejskie spółki, autorzy raportu porównali wyniki tych firm z wynikami zaprezentowanymi w sprawozdaniach ich odpowiedników z Ameryki Północnej oraz regionu Azji i Pacyfiku w sześciu obszarach: pracowników, rozwiązań technologicznych, łańcuchów dostaw i działalności operacyjnej, sprzedaży i klientów, płynności i kosztów oraz zrównoważonego rozwoju.

Z analizy wynika, że spółki europejskie plasują się wyżej od swoich odpowiedników w kategoriach zrównoważonego rozwoju, utalentowanych pracowników i płynności oraz zarządzania kosztami, natomiast pozostają znacznie w tyle pod względem wzrostu sprzedaży i wykorzystania nowoczesnych technologii do zwiększenia swoich przychodów.

Korporacje europejskie wykazują się również bardziej zachowawczym podejściem do wykorzystywania innowacji, przechodzenia na modele biznesowe oparte na technologii i powierzania przywództwa osobom biegle poruszającym się w świecie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w porównaniu ze spółkami z Ameryki Północnej oraz regionu Azji i Pacyfiku.

– Wysokie wskaźniki rentowności spółek europejskich na tle jednoczesnego niższego tempa ich wzrostu wskazują, że są one bardziej skłonne do czerpania doraźnych korzyści z ugruntowanych już źródeł przychodów niż do dbania o tworzenie i rozwój nowych – stwierdził Michael Brueckner, Chief Strategy Officer of Accenture for Europe.

 – Choć optymalizacja kosztów i maksymalizacja bieżącej rentowności mają kluczowe znaczenie, należy również pamiętać o zachowaniu płynności finansowej z myślą o przyszłych inwestycjach. Europejskie firmy powinny również wykorzystywać swoje mocne strony w obszarach zrównoważonego rozwoju oraz dostępu do wykwalifikowanej kadry, a także możliwości rozwoju oparte na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych – dodaje.

Czytaj także: Global Risks 2023: kryzys pomiędzy kosztami życia a zrównoważonymi działaniami na rzecz klimatu

Bezprecedensowe czasy wymagają bezprecedensowego podejścia

Autorzy raportu zwracają uwagę, że pomimo niezwykłej odporności, jaką wykazały się firmy europejskie w ostatnich latach, muszą one dziś zredefiniować swoją działalność, by sprostać kolejnym wyzwaniom. W opracowaniu przedstawiono też rekomendacje działań strategicznych, jakie przedsiębiorstwa powinny podjąć:

  • Wzmocnienie kompetencji cyfrowych w celu zredefiniowania własnego modelu biznesowego: Prowadzenie ciągłej i skalowalnej transformacji, m.in. poprzez utworzenie cyfrowego fundamentu w postaci chmury, baz danych i sztucznej inteligencji w celu skalowania nowych procesów, innowacji i rozwiązań w przedsiębiorstwie.
  • Przyspieszenie transformacji energetycznej: Działanie w ramach różnych ekosystemów ukierunkowanych na osiągnięcie przez europejską gospodarkę celu zerowej emisji netto oraz zasad obiegu zamkniętego pod kątem zapewnienia sobie konkurencyjności na globalnych rynkach. Wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami branżowymi a rządem, promowanie polityk i zachęt sprzyjających wyrównywaniu szans w skali globalnej i przyspieszeniu realizacji procesów. Przyspieszenie inicjatyw międzybranżowych ukierunkowanych na dekarbonizację oraz wspieranie wdrażania na dużą skalę rozwiązań znajdujących się na wczesnym etapie. Dbałość o poprawę efektywności energetycznej nie tylko w celu przezwyciężania obecnego kryzysu energetycznego, ale także jako długookresowego rozwiązania umożliwiającego zmniejszenie emisji i kosztów.
  • Dostosowanie się do nowych potrzeb klientów: Wykorzystanie zarówno ludzkiej, jak i sztucznej inteligencji w celu kompleksowego zrozumienia aktualnych postaw i motywacji klientów. Zaspokajanie ich zmieniających się potrzeb poprzez zastępowanie uniwersalnej oferty bardziej spersonalizowanymi produktami i usługami, rozszerzoną współpracą oraz nowym podejściem do zatrudnianych talentów, technologii i procesów budujących wartość organizacji i lojalność konsumentów.
  • Pozyskiwanie i zatrzymywania talentów podstawą strategii biznesowej: Zaangażowanie pracowników w proces redefinicji przedsiębiorstwa i nadanie dyrektorom ds. HR kompetencji do wprowadzania zmian. Zapewnienie współpracy na szczeblu najwyższego kierownictwa firmy i zaangażowanie osób zarządzających spółką w proces redefiniowania organizacji w oparciu o nowe sposoby pracy. Dbałość o pozyskiwanie i rozwój utalentowanych pracowników w oparciu o innowacyjne podejście, z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i danych, w celu dogłębnego i szczegółowego zrozumienie aktualnych i przyszłych potrzeb spółki w obszarze kompetencji. Wprowadzenie w organizacji kultury integracji, dzięki której pracownicy wszystkich szczebli będą mogli w pełni wykorzystywać swój potencjał.

– Większość spółek redefiniuje dziś poszczególne obszary swojej organizacji. Aby jednak odnieść sukces w środowisku biznesowym, które przechodzi obecnie proces określania się na nowo, firmy będą musiały zmienić wszystkie aspekty swojej działalności, od przyjętych modeli operacyjnych po nowe sposoby pracy. Bezprecedensowe czasy, w których żyjemy, wymagają bezprecedensowej reakcji ze strony europejskich korporacji.

Niezbędne w tym celu będzie przyjęcie odważnego i wizjonerskiego podejścia do transformacji, które odrzuci najlepsze dotychczasowe praktyki w celu osiągnięcia nowych granic efektywności. Znajdujemy się w kluczowym momencie, od którego zależy, czy Europa przyszłości stanie się silniejsza – podkreśla Jean-Marc Ollagnier.

Raport „Accelerating Europe’s path to reinvention” jest również dostępny w nowej aplikacji świadomego przywództwa Accenture Foresight, która zapewnia dostęp m.in. do najnowszych raportów, case studies, blogów, podcastów oraz wykresów interaktywnych Accenture. Dowiedz się więcej.

Czytaj także: Jeśli uniknie katastrofy, nasz świat nie zwolni marszu naprzód

O badaniu

Raport „Accelerating Europe’s path to reinvention” został opracowany przez Accenture na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród 2000 liderów biznesu z Europy (1450), Stanów Zjednoczonych (300) i Chin (250), reprezentujących 12 branż. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 24 października 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Raport zawiera również analizę wyników finansowych i mocnych stron 2854 spółek z całego świata, w tym 1344 przedsiębiorstw z Europy. Ich mocne i słabe strony zostały przeanalizowane w sześciu obszarach, mających wpływ na rentowność i tempo wzrostu firm: płynność i koszty, sprzedaż i klienci, utalentowani pracownicy, łańcuchy dostaw i działalność operacyjna, zrównoważony rozwój, rozwiązania technologiczne.

Źródło: Accenture Polska