Czy to koniec biznesu jaki znamy?

Czy to koniec biznesu jaki znamy?
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
10 października 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyła się konferencja "Społeczne wyzwania biznesu po 30 latach gospodarki wolnorynkowej w Polsce". Organizatorzy to Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Centrum Stosunków Międzynarodowych i THINKTANK.

# MałgorzataJarosińska-Jedynak: Struktura gospodarki wskazuje na wiodącą rolę MŚP − są elastyczne, konkurencyjne, innowacyjne #Innowacyjność #MŚP #Konkurencyjność @MIR_GOV_PL

Przed uczestnikami konferencji postawiono pytanie: Co dalej po 30-leciu gospodarki wolnorynkowej w Polsce, biznesie?

Zbigniew Gajewski, reprezentujący ośrodek THINKTANK wskazał, że idea społecznej odpowiedzialności biznesu w połączeniu ze strategią zrównoważonego rozwoju daje szansę odpowiedzi na pytanie: jak rewolucja cyfrowa i kryzys klimatyczny wpłyną na rynek pracy i czy to koniec biznesu jaki znamy?

Patronat Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i partnerzy − Siemens, Philips, FOR dają rękojmię skutecznego wypracowania rekomendacji na kolejne lata dla administracji i przedsiębiorców.

MŚP: elastyczne, konkurencyjne, innowacyjne

Wykład wprowadzający Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju nawiązywał do początków transformacji, gdy liderem rynku pracy były firmy państwowe. Inwestycje zagraniczne lat 1986−1988 ograniczone były do 49 proc.

Zmiany regulacyjne zaowocowały wzrostem inwestycji, ale dzisiaj struktura gospodarki wskazuje na wiodącą rolę MŚP − są elastyczne, konkurencyjne, innowacyjne. Łatwiej i efektywniej aplikują zmiany na rynku, kształtujące relacje w systemie podwykonawstwa zgodnie z zasadą wolności gospodarczej – podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Ułatwienia procedur sprawiły, że w latach 1991−1993 liczba małych i średnich firm wzrosła pięciokrotnie. To czas prosperity, od bankowości, budownictwa, usług i turystyki po prywatne szkolnictwo. Ponad 70 proc. środków unijnych trafia do tych firm.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu czyli CSR

CSR to strategia kształtowania biznesu w warunkach równowagi biznesu, kwestii społecznych i ekologii. Edukowanie i informowanie przez resort ma za cel przekonać przedsiębiorców, że to się opłaca.

Dzisiaj pojęcie to rozszerzamy na wszystkie obszary naszego życia tworząc warunki do dialogu różnych interesariuszy − pracodawców, związków zawodowych, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych. Wspólnie wypracowujemy narzędzia i rozwiązania w tak istotnych społecznie obszarach jak ochrona pracy, zdrowia i budowa kapitału społecznego. Rola administracji jest w tym względzie służebna − zakończyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Skutki zmian klimatycznych nie ominą biznesu

Kolejny akcent konferencji to panel ekspercki: Co wynika dla biznesu z najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych w Polsce i na świecie?

Moderator Zbigniew Gajewski zaprosił do udziału Julię Krysztofiak-Szopę, Prezes Zarządu Startup Poland; Bolesława Roka, prof.dr.hab. Akademii im. Leona Koźmińskiego; Jakuba Sawulskiego, kierownika Zespołu Makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym; Pawła Wojciechowskiego, Głównego Ekonomistę ZUS i Kamila Wyszkowskiego, Dyrektora Generalnego Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce.

Największe wyzwanie w zgodnej opinii panelistów stanowią zmiany klimatyczne. Brak konkretów w postaci nowatorskich, przyjaznych klimatowi  produktów, jest tym, co zdecyduje o konkurencyjności polskiego biznesu na rynku globalnym. Wyrazem tego stanowiska jest opracowanie „Czysty zysk” autorstwa PTE.

 

Ostatni szczyt klimatyczny ONZ był zdaniem Kamila Wyszkowskiego depresyjny, bo liderzy opinii kwestionują twarde dane wskazujące na rozregulowanie klimatu, co tylko w Afryce oznacza niedostatek wody i kryzys żywnościowych, który dotknie 1/4 rosnącej populacji. Jej migracje czekają nasze dzieci i wnuki. Kiribati, Wyspy Salomona inne państwa wyspiarskie przed zalaniem utracą  zdolność absorpcji słodkiej wody, o czym mówiono na szczycie w Katowicach.

Z ich perspektywy solidarność klimatyczna emitentów CO2 − to być albo nie być. Spektakularnym dowodem na prawdziwość diagnozy jest decyzja, by przenieść stolicę Indonezji z Dżakarty na wyżej położone tereny.

− Natomiast udział przedstawicieli polskiego rządu w programach klimatycznych to wpływ na podział 19 mld dolarów przeznaczonych na technologie przyjazne klimatowi. Chcemy m.in. opracować polską turbinę wiatrową − zakończył Kamil Wyszkowski.

E-gospodarka czyli szansa i wyzwanie

Kolejny ważny obszar to rewolucja cyfrowa. W opinii Julii Krysztofiak-Szopy rewolucja cyfrowa jest faktem, a wyzwanie to sztuczna inteligencja już dziś obecna w naszym życiu.

„Paliwo” rozwoju to dane, ich przetwarzanie i wykorzystywanie przez aplikacje uczące się. Konsekwencje dla rynku mediów już są dostrzegalne, bo biznes i społeczeństwo nie mają instrumentów odróżniania prawdy i fałszu. Jako Polska mamy 250 tys. informatyków, ale nie dostarczamy globalnie mocy obliczeniowych, czy danych.

Z kolei Paweł Wojciechowski zaakcentował, że w obecnym modelu rozwoju bogaci są coraz bogatsi, a biedni pogłębiają ubóstwo, czego spektakularny wyraz dają migracje. Zagrożenia dla rozwoju technologii to odbieranie miejsc pracy w efekcie robotyzacji, ale wzrost wydajności uwalnia zasoby ludzkie potrzebne w nowych obszarach. To szansa i wyzwanie. Kwestie ryzyka i odpowiedzialności to zadanie nowego biznesu.

Źródło: aleBank.pl