Czy inwestowanie banków w obligacje rządowe jest nadal bezpieczne?

Czy inwestowanie banków w obligacje rządowe jest nadal bezpieczne?
Parlament Europejski. Fot. stock.adobe.com / misu
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Niektórzy posłowie w Parlamencie Europejskim zastanawiają się czy obligacje rządowe nadal są najbezpieczniejszą klasą aktywów. Temat ten podjął Markus Ferber, niemiecki poseł do Parlamentu Europejskiego, pisze Szymon Stellmaszyk, Doradca Zarządu Związku Banków Polskich w Zespole ds. międzynarodowych.

Markus Ferber, Parlament Europejski

Markus Ferber jest niemieckim posłem do Parlamentu Europejskiego od 1994 roku. Od 2009 roku zasiada w Komisji Gospodarczej i Monetarnej, pełniąc w niej ważne funkcje. Na kanwie problemów banków w USA i Szwajcarii ostrzega, aby nie wyciągać zbyt pochopnych wniosków, ale w swojej analizie na łamach Euractiv zwraca m.in. uwagę na problem obligacji rządowych.

Upadki Silvergate Bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank i wspierane przez państwo przejęcie Credit Suisse wywołały zamieszanie na rynkach finansowych. Czy wpłynie to również na sytuację bankowości w Unii Europejskiej?

Ferber uważa, że szczęśliwie wymienione problemy nie miały dotąd wpływu na stabilność finansową Europy. Sytuacja kapitałowa i płynnościowa banków UE poprawiła się bowiem w ciągu ostatnich lat, przez co sektor stał się silniejszy, a urzędy nadzoru są w lepszej kondycji.

Czytaj także: EBA o stabilności europejskich banków>>>

Czy organy nadzorcze przyglądają się właściwym ryzykom?

Mogło temu pomóc ściślejsze transponowanie w UE międzynarodowych standardów regulacji bankowych. W USA zasady Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego stosowane są tylko do największych banków. Nawet taki bank jak Silicon Valley Bank, którego łączne aktywa wynoszą prawie 200 miliardów dolarów, zyskał na dużych zwolnieniach w zakresie zarządzania płynnością i wymogów kapitałowych. To jest kluczowa różnica w stosunku do sytuacji w USA, podkreśla polityk.

Wśród wniosków, jakie wyciąga chadek, są np. skutki uboczne – jego zdaniem – skrajnie luźnej polityki pieniężnej banków emisyjnych w ciągu ostatnich kilku lat i zmierzenie się z pytaniem, czy organy nadzorcze przyglądają się właściwym ryzykom.

Podkreśla np. brak w testach warunków skrajnych scenariusza masowej korekty stóp procentowych w przeciwnym kierunku i do tego w bardzo krótkim czasie. 

Uwaga na dług publiczny

Kluczowa uwaga, jaką poczynił, skupia się na obligacjach rządowych, które były dotąd najbezpieczniejszą klasą aktywów. Nie są one inwestycjami wysokiego ryzyka, ale w przypadku Silicon Valley Bank to właśnie portfel długoterminowych obligacji skarbowych spowodował wysoką deprecjację. Upadek ten pokazał, że przy nieoptymalnym zarządzaniu ryzykiem nawet obligacje o niskim prawdopodobieństwie niewypłacalności mogą prowadzić do problemów.

Polityk dostrzega, że obligacje rządowe traktowane są w bilansach banków w sposób uprzywilejowany, nie wymagając dostarczania funduszy kapitałowych. Można więc mówić ogólnie o uprzywilejowaniu obligacji rządowych, gdyż wiele razy byliśmy już świadkami, że nie są one inwestycją wolną od ryzyka.

Ferber wykorzystuje więc okazję, aby zwrócić uwagę na dług publiczny, który pozostaje na wysokim poziomie w wielu państwach członkowskich UE. Jego zdaniem ten problem należy rozwiązać poprzez ambitną reformę europejskich przepisów dotyczących zadłużenia.

Inną ważną kwestią jest planowany przez Komisję Europejską przegląd ram zarządzania kryzysowego i gwarantowania depozytów (CMDI), aby stał się bardziej ambitny niż się oczekuje. Warto eliminować także niespójności, które istniały w zarządzaniu kryzysowym europejskich banków w przeszłości.

Do wszystkiego należy jednak podchodzić ostrożnie, aby nie prowadzić do nowych niepewności na rynku, które są dziś niepożądane, konkluduje europoseł Markus Ferber.

Szymon Stellmaszyk. Doradca Zarządu Związku Banków Polskich w Zespole ds. międzynarodowych.  Prawnik i absolwent międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i KU Leuven. W ZBP od 2006 roku. Na przestrzeni lat członek Komitetów Europejskiej Federacji Bankowej ds. międzynarodowych, zwalczania przestępstw finansowych, komunikacji i edukacji finansowej. 
Źródło: BANK.pl