Cyfryzacja MŚP – unijne dotacje na wyciągnięcie ręki

Cyfryzacja MŚP – unijne dotacje na wyciągnięcie ręki
Źródło: Comarch
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Długo oczekiwane środki z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027 oraz z KPO (Krajowego Planu Odbudowy) zaczynają zasilać polską gospodarkę. Cyfryzacja i transformacja w kierunku Przemysłu 4.0 to kierunki rozwoju firm, które będą wspierane szczególnie mocno. Duża część tej pomocy kierowana jest do sektora MŚP, dla którego kompleksowe inwestycje w obszarze informatyzacji były często poza zasięgiem, czytamy w komunikacie prasowym Comarch.

W najbliższych latach mikro, małe i średnie firmy dostaną możliwość pozyskania dofinansowania na transformację cyfrową. Jest ona nie tylko szansą szybszego rozwoju biznesu, ale wręcz warunkiem pozostania na rynku i sprostania konkurencji.

Środki można pozyskać z puli czterech programów:

Fundusze Europejskie dla Regionów – obejmujące 16 programów wojewódzkich,

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – dotyczą województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego (bez Warszawy i otaczających ją powiatów),

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – program na poziomie krajowym,

Krajowy Plan Odbudowy – dodatkowe środki z Unii Europejskiej na odbudowę polskiej gospodarki po pandemii.

Cyfryzacja – jak pozyskać dotacje?

Firma musi przystąpić do konkursu poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie.

Harmonogramy naborów w poszczególnych programach są publikowane na oficjalnej stronie rządowej funduszy europejskich.

W niektórych już możemy znaleźć informacje o środkach na inwestycje informatyczne dla firm m.in. dla Dolnego Śląska, Małopolski, Podlasia czy Śląska. W kilku województwach daty zostaną ogłoszone później, dlatego warto śledzić terminy w swoich regionach.

Czytaj także: Krzysztof Gawkowski: cyfryzacja powinna być priorytetem polskiej prezydencji w UE

Dotacje na IT – na co firma może otrzymać dofinansowanie?

Co dokładnie kryje się pod pojęciem transformacji cyfrowej w projektach unijnych? Zakres możliwych do sfinansowania inwestycji różni się w zależności od programu, który rozpatrujemy.

Katalog wydatków kwalifikowanych może obejmować: zakup sprzętu IT, licencji na oprogramowanie, usług doradczych i wdrożeniowych czy szkolenia. Takie kompleksowe dotacje dostępne były na przykład od początku tego roku w Małopolsce, nadal otwarty jest nabór dla województwa podlaskiego. Wkrótce poznamy szczegóły naboru na Śląsku, gdzie zapowiadany jest konkurs wspierający wprowadzenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych.

Ciekawym konkursem – na poziomie krajowym – jest też projekt grantowy z Agencji Rozwoju Przemysłu o nazwie „Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP”. Skierowany do branży produkcyjnej program ma wspierać firmy w szeroko rozumianym rozwoju cyfrowym obejmującym automatyzację procesów, zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa i cyberbezpieczeństwo, ale też  analitykę, wykorzystanie rozwiązań chmurowych i sztucznej inteligencji. Dofinansowanie może więc objąć zakup systemów klasy ERP do zarządzania produkcją i logistyką, systemów IoT czy Business Intelligence.

– Wiemy, jak trudne może być odnalezienie się w gąszczu przepisów unijnych, dlatego staramy się wspierać  naszych klientów – mówi Magdalena Trybus, kierownik ds. finansowania w sektorze Comarch Enterprise Solutions.

– Informujemy o dostępnych dotacjach na IT, weryfikujemy czy dana firma ze względu na branżę, w jakiej działa, i planowaną inwestycję ma możliwość pozyskania dofinansowania na cyfryzację, wspieramy na etapie pisania projektu unijnego. Takie całościowe wsparcie jest niezwykle ważne. Przedsiębiorstwo nie zostanie bowiem z planem transformacji cyfrowej, który na etapie realizacji okaże się nierealny – dodaje.

O czym trzeba pamiętać na etapie wyboru oprogramowania i jego dostawcy?

– Programy unijne premiują innowacyjne rozwiązania automatyzujące procesy w firmie, oparte na analityce biznesowej, sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym, uwzględniające cyberbezpieczeństwo – wyjaśnia Magdalena Trybus.

– Rozwiązania Comarch dla firm produkcyjnych, ale też każdej innej branży rozwijane są zgodnie z najnowszymi trendami i w pełni wpisują się w te założenia.

Przy wyborze dostawcy oprogramowania warto wziąć pod uwagę, oprócz kwestii cenowych, doświadczenie firmy, wsparcie jakie oferuje na całym etapie wdrożenia i użytkowania oprogramowania, bezpieczeństwo w zakresie zgodności z przepisami polskiego prawa – podkreśla specjalista z Comarch.

Czytaj także: Prezes UKE: Polska wykonała 80–90 proc. planu Cyfrowej Dekady, ale są też opóźnienia

Ile można dostać na cyfryzację firmy?

Dofinansowanie dla firm nie obejmuje nigdy całości inwestycji – przedsiębiorstwo musi wnieść wkład własny.

W przypadku wsparcia z pomocy regionalnej wartość dofinansowania zależy od kilku czynników. Wyższa pomoc został przewidziana w województwach słabiej rozwiniętych, głównie są to wschodnie regiony Polski.

Drugi czynnik to wielkość przedsiębiorstwa. Na najwyższe dofinansowanie mogą liczyć mikrofirmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników, dla małych i średnich firm dofinansowanie zmniejsza się odpowiednio o 10 i 20%.

Maksymalny poziom dofinasowania w ramach pomocy regionalnej wynosi 70% całości inwestycji. Ale są też nabory, gdzie wsparcie udzielane jest w ramach pomocy de minimis (tj. szczególnej formy wsparcia, uznanej za nienaruszającą zasad wolnego rynku unijnego) i może sięgać 85% wartości inwestycji bez względu na wielkość firmy.

Dofinansowanie unijne udzielane jest w formie zaliczki (na część wydatków, rzadko na całość projektu) i refundacji na już poniesione koszty. Informacji o warunkach finansowych dotacji (poziomie dofinansowania czy sposobie wypłaty środków) należy szukać w regulaminie konkretnego konkursu.

Więcej o harmonogramach, wysokości dotacji czy formalnościach – na stronie „Finansowanie IT”.

Źródło: Comarch S.A.