Cyberbezpieczeństwo: jak zwiększać odporność organizacji na zagrożenia cyfrowe

Cyberbezpieczeństwo: jak zwiększać odporność organizacji na zagrożenia cyfrowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem stanowi coraz większe wyzwanie dla współczesnych instytucji finansowych. Rosnąca presja ze strony transgranicznych, zorganizowanych grup przestępczych, dysponujących olbrzymimi zasobami finansowymi, ludzkimi i technologicznymi, wywołuje reakcję regulatorów rynku finansowego w postaci coraz to nowych aktów prawnych i rekomendacji, mających choć w części stawić tamę działaniom kryminalnym.

Aby skutecznie dostosować się do nowych wymogów regulacyjnych, a przede wszystkim stawiać czoła wyrafinowanym technikom, stosowanym przez sprawców – banki muszą dysponować strategią cyberbezpieczeństwa, kompleksowo uwzględniającą zarówno kulturę organizacyjną instytucji, zasoby ludzkie, jak i możliwości technologiczne.

Te ostatnie są dziś nierzadko nieodzownym warunkiem skutecznego odpierania cyberataków, czy też przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Raport - Cyberbezpieczenstwo i AI - pobierz

Chodzi tu zarówno o możliwość wymiany informacji o zagrożeniach w czasie rzeczywistym, jak i zaawansowane narzędzia, zabezpieczające zarówno sam bank, jak i jego klientów, najbardziej narażonych na socjotechniczne ataki ze strony cyfrowych oszustów.

Czytaj także: Zadania banków w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

AI oraz ML wspierają bezpieczeństwo sektora finansowego

O tym, w jaki sposób zwiększać odporność organizacji na zagrożenia cyfrowe, o najczęściej spotykanych schematach działań przestępczych, a także o nowych możliwościach, jakie daje instytucjom finansowym wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, możemy przeczytać w najnowszym raporcie technologicznym.

Jego twórcy odnieśli się również do relacji pomiędzy bankiem a dostawcą rozwiązań cybersecurity, wskazując jak należy je kształtować, by osiągnąć maksymalny poziom ochrony przy jednoczesnym zoptymalizowaniu kosztów. 

Podając przykłady wykorzystania sztucznej inteligencji w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa cyfrowego, opracowanie wskazuje na pojawiające się równolegle ryzyka, takie jak niewystarczająca transparentność procedur, obsługiwanych przez AI, czy też wręcz możliwość podejmowania działań dyskryminacyjnych przez z pozoru tylko obiektywne boty.

Czytaj także: IT@BANK 2022: cyberbezpieczeństwo i klient w centrum uwagi

Raport praktyków i naukowców sektora IT nt. cybersecurity

Wydawcy opracowania – Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji wraz z Miesięcznikiem Finansowym BANK oraz portalem BANK.pl – skorzystali z ekspertyzy zarówno przedstawicieli świata nauki, jak i praktyków rynku.

Dlatego w opracowaniu znajdziemy również prezentacje, przygotowane przez partnerów raportu z sektora IT.

Czytaj także: Raport Specjalny | IT@BANK 2022 | Cyberbezpieczeństwo istotne jak nigdy dotąd

Opracowanie przygotowane przez Związek Banków Polskich , Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz partnerów technologicznych.