Citi Handlowy w III kwartale 2023 roku z dwa razy wyższym zyskiem netto niż rok wcześniej

Citi Handlowy w III kwartale 2023 roku z dwa razy wyższym zyskiem netto niż rok wcześniej
Fot. stock.adobe.com / MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Handlowy odnotował 591,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 283,85 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 827,31 mln zł wobec 731,96 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 142,68 mln zł wobec 136,09 mln zł rok wcześniej.

W III kwartale wskaźnik rentowności (ROE) ukształtował się na poziomie 30,7% wobec 18,8% rok wcześniej, wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 29% (rok wcześniej: 40%). Łączny współczynnik wypłacalności był na poziomie 23% (wzrost o 5,2 pkt proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego).

Aktywa razem banku wyniosły 72,38 mld zł na koniec III kw. 2023 r. wobec 69,8 mld zł na koniec poprzedniego roku.

Większa aktywność klientów instytucjonalnych

„W III kwartale 2023 roku Citi Handlowy wypracował 592 mln zł zysku netto, ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Bank osiągnął to w wyniku kontynuacji mocnych trendów w przychodach podstawowych. Bankowość detaliczna w tym samym okresie osiągnęła wysoką dynamikę i zyskowność. Całkowite przychody banku za trzeci kwartał wzrosły o 49% r/r do poziomu 1,14 mld zł. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 826 mln zł (+13% r/r). Wynik z tytułu opłat i prowizji był wyższy o 5% w stosunku do poprzedniego roku. Koszty działania wyniosły 333 mln zł i wzrosły o 8% r/r. Koszty ryzyka spadły do poziomu 27 punktów bazowych (skumulowane roczne koszty ryzyka)” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

„Wypracowany wynik po dziewięciu miesiącach tego roku był wyższy niż rekordowy zysk za cały 2022 rok, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Widzimy zwiększanie aktywności naszych klientów instytucjonalnych. Liczymy, że w kolejnych miesiącach ożywienie gospodarcze oraz niższe stopy procentowe przełożą się na większe zainteresowanie inwestycjami i rozwojem wśród firm.” powiedziała Elżbieta Czetwertyńska, prezes CITI Handlowy, cytowana w materiale.

Rekordy w bankowości detalicznej

W bankowości detalicznej liczba klientów zamożnych osiągnęła historyczny poziom. W Citigold Private Clients była wyższa o 23% r/r, a w segmencie Citigold o 17% r/r.

Aktywność inwestycyjna nowych i istniejących klientów wpłynęła na wzrost salda produktów inwestycyjnych (wraz z inwestycjami walutowymi) o 18% r/r. Kolejny kwartał rosła liczba klientów indywidualnych korzystających z platformy Citi Kantor (+16% r/r), a także liczba transakcji walutowych (+39% r/r). Warto odnotować też dynamiczne wzrosty (+52% r/r.) liczby klientów korzystających z usługi płatności wielowalutowej. Akwizycja nowych kart wzrosła o 63% r/r.

Citi Handlowy pozostaje jednym z liderów rynkowych pod względem wartości kredytów udzielonych na kartach kredytowych – na koniec września udział banku wyniósł ponad 17%. W zakresie pożyczki gotówkowej bank odnotował wzrosty wolumenów sprzedaży o 51% r/r, czytamy dalej.

„Trzeci kwartał uwypukla istotne czynniki strategii naszego banku. Solidny zysk netto, efektywność kosztowa oraz wysoka rentowność kapitału są silnymi akcentami minionego kwartału. Dodatkowo bank zanotował istotny wzrost bazy kapitałowej, dzięki zaliczeniu części zysku za 2023 rok do kapitału podstawowego Tier 1, zgodnie z otrzymaną zgodą od regulatora i tym samym spełniając kryteria dotyczące wymogu TLAC na koniec września” – powiedziała wiceprezes do spraw finansowych Natalia Bożek.

W I-III kw. 2023 r. bank miał 1 806,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 066,18 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 1 806,78 mln zł wobec 1 091,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Źródło: ISBnews