Christine Lagarde o zagrożeniach dla europejskich banków

Christine Lagarde o zagrożeniach dla europejskich banków
Christine Lagarde. Źródło: ecb.europa.eu
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Europejskie banki mogą ponieść znaczne straty, jeśli będą musiały sprzedać swoje obligacje, aby pozyskać środki pieniężne - powiedziała w czwartek 16 listopada prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde na dorocznej konferencji Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS), której przewodniczy.

We wrześniu 2022 roku ERRS opublikowała „ogólne ostrzeżenie” dotyczące zagrożeń dla stabilności finansowej, skierowane do wszystkich unijnych i krajowych organów nadzoru. Było to pierwsze takie ostrzeżenie w  13-letniej historii Rady.

Lagarde w swym przemówieniu oceniła, które ryzyka się zmaterializowały, które pozostają wciąż potencjalnym zagrożeniem, a które okazały się nieistotne.

Prze rokiem Europa stała w obliczu ryzyka drastycznych niedoborów gazu i ropy. Gwałtownie rosły też stopy procentowe po dekadzie bardzo niskich stóp co groziło napięciami finansowymi i mogło wywołać znaczną zmienność na  rynku akcji.

ERRS wyrażała obawę, że gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa odczują wzrost kosztów obsługi kredytów co może prowadzić do wzrostu wskaźnika kredytów nieregularnych (NPL) w bankach.

Rada zwracała też uwagę na ryzyko wynikające z gwałtownego spadku cen aktywów. Ryzyko to zmaterializowało się w kilku bankach regionalnych w Stanach Zjednoczonych.

Dlaczego rośnie ryzyko skoro banki mają się dobrze?

Jednak banki w UE osiągają obecnie najwyższy poziom rentowności w ostatniej dekadzie. Kredyty nieregularne  pozostają na niskim poziomie, czemu sprzyja stabilny poziom zatrudnienia. Na większości europejskich rynków nieruchomości, które są kluczową ekspozycją dla banków,  trwają spadki, ale jak dotąd nie odbija się to negatywnie na kondycji kredytodawców.

W średnim okresie utrzymają się zagrożenia, wynikające ze spadku wyceny aktywów i urzędy nadzorcze będą musiały podejmować działania, aby zapobiec ich  materializacji.

Na rentowność banków niekorzystnie wpłynie wzrost kosztów finansowania, na skutek wyższych stóp banków centralnych oraz znacznie niższy wolumen akcji kredytowej.

Niski wzrost gospodarczy w połączeniu z wyższymi kosztami obsługi zadłużenia będzie negatywnie wpływał na stan finansów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, co w konsekwencji może spowodować wzrost liczby kredytów zagrożonych.

Wskazana czujność

Według Christine Lagarde lista wrażliwych miejsc w europejskim systemie finansowym jest długa. Prezes EBC wspominała o funduszach rynku pieniężnego i funduszach inwestycyjnych, zwłaszcza inwestujących w aktywa niepłynne.

Podsumowując swoje wystąpienie Cristine Lagarde stwierdziła: „Jak dotąd europejski system finansowy uniknął najgorszego scenariusza, w którym jednocześnie zmaterializowałyby się poważne ryzyka systemowe. Decydenci muszą jednak pozostać aktywni i wyczuleni na zagrożenia dla stabilności finansowej, gdy tylko się pojawią”.

Witold Gadomski
Witold Gadomski, publicysta ekonomiczny, od ponad 20 lat pracujący w Gazecie Wyborczej. Autor książki o Leszku Balcerowiczu, współautor Kapitalizm. Fakty i iluzje. Od 2020 roku współpracuje z portalem BANK.pl.
Źródło: BANK.pl