fn.2014.k4.okladka.329x400Finansowanie Nieruchomości (październik - grudzień 2014)

  • Patrzym w przyszłość: Jak, w kontekście doświadczeń ostatnich lat, powinien rozwijać się rynek finansowania nieruchomości w Polsce?

FN 2014/10-12 (październik-grudzień 2014)

FN 2014/10-12 (październik-grudzień 2014)

Rynek finansowania nieruchomości: Patrzymy w przyszłość 10 lat kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości”

kf.2014.k4.foto.004.400xJak, w kontekście doświadczeń ostatnich lat, powinien rozwijać się rynek finansowania nieruchomości w Polsce? – takie pytanie skierowaliśmy do Członków Rady Programowej Kwartalnika oraz osób blisko współpracujących z redakcją od momentu powstania „FN”, którego pierwszy numer ukazał się 10 lat temu, we wrześniu 2004 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2014/10-12 (październik-grudzień 2014)

Rynek finansowania nieruchomości: Jak powinien rozwijać się rynek finansowania nieruchomości w Polsce?

kf.2014.k4.foto.010.150xW ostatnich latach mieliśmy do czynienia z dużymi zmianami na rynku finasowania nieruchomości. Przede wszystkim ustawodawca założył odejście od formuły Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, a tym samym finansowania kredytem preferencyjnym społecznego budownictwa czynszowego. Mimo, iż funkcjonowanie KFM dawało pewność generowania sporych środków (200-300 mln zł), które wspierałyby ten segment potrzebnego społecznie budownictwa. Jednocześnie nie zapropowe nowano przez 5 lat nowych instrumentów rządowych na wspieranie finansowania tego sektora budownictwa.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2014/10-12 (październik-grudzień 2014)

Rynek finansowania nieruchomości: Gdybanie o polityce mieszkaniowej

kf.2014.k4.foto.016.150xKwartalnik „Finansowanie Nieruchomości” obchodzi jubileusz 10-lecia. W tym okresie bardzo dynamicznego rozwoju sektora finansowania hipotecznego i dynamicznego rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce, Kwartalnik był nie tylko zwierciadłem zjawisk pojawiających się w tym obszarze wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a tym samym – otwarcia naszego rynku bankowego i mieszkaniowego na europejskich inwestorów, deweloperów i instytucje finansowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2014/10-12 (październik-grudzień 2014)

Rynek finansowania nieruchomości: Warunki funkcjonowania funduszy nieruchomości w USA i Niemczech a regulacje polskie

kf.2014.k4.foto.022.400xGłównymi inwestorami na polskim rynku nieruchomości (mieszkaniowym i komercyjnym) zwykle są zagraniczne fundusze inwestycyjne, a uzupełniająco, także towarzystwa ubezpieczeniowe (szczególnie działające w sektorze ubezpieczeń na życie), banki i zagraniczni prywatni inwestorzy. Polskie przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych pozwalają polskim funduszom inwestycyjnym inwestować na rynku nieruchomości bezpośrednio lub pośrednio przez nabywanie udziałów w przedsiębiorstwach posiadających takie nieruchomości. Przykładem tych inwestycji są fundusze inwestycyjne tworzone i zarządzane przez Arka (BZ WBK), BPH, KBC i Skarbiec.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2014/10-12 (październik-grudzień 2014)

Rynek finansowania nieruchomości: Pomiar ryzyka kredytowego w kontekście interesariuszy banku

kf.2014.k4.foto.032.400xWydaje się, że zarządzanie ryzykiem w banku, w tym w szczególności ryzykiem kredytowym, powinno uwzględniać podejście i interes podmiów współpracujących i „powiązanych” z bankiem. Dystansowanie się banku od implikacji, jakie wynikają ze związków z różnymi podmiotami, często w przeszłości prowadziło do niestabilności w prowadzeniu biznesu przez bank, upadków jego klientów i redukcji efektywności obu stron układu biznesowego. Problem ten w jednakowym stopniu dotyczy każdego rodzaju biznesu prowadzonego przez bank, w tym w szczególności finansowania nieruchomości. Finansowanie nieruchomości w tym kontekście zasługuje na szczególną uwagę, ze względu na skalę, jaką ten obszar zajmuje w w ynikach banków.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2014/10-12 (październik-grudzień 2014)

Akademia: Wpływ kryzysu na możliwości finansowania nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce i w Wielkiej Brytanii

kf.2014.k4.foto.046.400xKryzys gospodarczy to inaczej okresowe spowolnienie działalności gospodarczej. To odwieczne zjawisko uwarunkowane było przede wszystkim czynnikami zewnętrznymi, które wpływały na gospodarkę, a do nich należą zwłaszcza zjawiska naturalne, jak klęski żywiołowe, epidemia czy nieurodzaj. W znaczący sposób na gospodarkę wpływa wojna czy też stosunki polityczne. Podczas rozwoju gospodarczego koniunktura gospodarki coraz mniej zależna była od zjawisk naturalnych, natomiast znacznie wpływały na nią czynniki ekonomiczne1.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2014/10-12 (październik-grudzień 2014)

Sprawozdania: Znaczenie standaryzacji informacji o nieruchomościach dla obrotu gospodarczego w Polsce – konferencja z okazji X-lecia AMRON

kf.2014.k4.foto.054.400xW bieżącym roku mija dziesięć lat od uruchomienia przez Związek Banków Polskich Systemu AMRON (Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami). Z tej okazji, 29 września 2014 roku w Klubie Bankowca w Warszawie, odbyła się konferencja pod hasłem „Znaczenie standaryzacji informacji o nieruchomościach dla obrotu gospodarczego w Polsce”. Spotkanie poświęcone było analizie znaczenia wiarygodnej i aktualnej informacji dla poszczególnych uczestników rynku obrotu nieruchomościami, a także ocenie systemu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania tych danych w naszym kraju. Głównym celem spotkania było wypracowanie wspólnych propozycji zmian usprawniających działanie tego systemu w sposób spełniający oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1