Rynek finansowania nieruchomości: Warunki funkcjonowania funduszy nieruchomości w USA i Niemczech a regulacje polskie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kf.2014.k4.foto.022.400xGłównymi inwestorami na polskim rynku nieruchomości (mieszkaniowym i komercyjnym) zwykle są zagraniczne fundusze inwestycyjne, a uzupełniająco, także towarzystwa ubezpieczeniowe (szczególnie działające w sektorze ubezpieczeń na życie), banki i zagraniczni prywatni inwestorzy. Polskie przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych pozwalają polskim funduszom inwestycyjnym inwestować na rynku nieruchomości bezpośrednio lub pośrednio przez nabywanie udziałów w przedsiębiorstwach posiadających takie nieruchomości. Przykładem tych inwestycji są fundusze inwestycyjne tworzone i zarządzane przez Arka (BZ WBK), BPH, KBC i Skarbiec.

Bolesław Meluch
Doradca Zarządu Związku Banków Polskich

Ale zakres tych inwestycji oraz ich rola w rozwoju rynku finansowania nieruchomości mieszkaniowych jest na razie ograniczona. Inaczej niż na tak rozwiniętych rynkach, jak amerykański i niemiecki. Zapoznając się z różnymi publikacjami wskazującymi na potrzebę wykorzystania takiego wehikułu inwestycyjnego, jakim jest fundusz inwestycyjny, warto pokusić się o porównanie warunków działania funduszy na tych rynkach w odniesieniu do warunków polskich i możliwości zwiększenia udziału tak profesjonalnie zarządzanych inwestorów w rozwoju rynku polskiego.

 

Rozpatrując rolę funduszy nieruchomości w rozwoju instrumentów długoterminowego oszczędzania, które to instrumenty mają przyczynić się do rozwoju rynku finansowego w Polsce, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na następujące elementy:

Aspekt oszczędnościowy

Publicznie oferowane udziały, certyfikaty lub jednostki uczestnictwa funduszy nieruchomościowych stanowią alternatywę dla długoterminowych oszczędności inwestorów (indywidualnych i instytucjonalnych). Fundusze inwestycyjne mogą zwiększać skłonność do oszczędzania na określony cel (np. mieszkaniowy, emerytalny i/lub dochodowy) nie będąc jednocześnie obciążeniem dla budżetu krajowego, jak to ma miejsce w przypadku kas mieszkaniowych lub budowlanych.

Aspekt rynkowy

Rozwinięte rynki nieruchomości, ze względu na swój charakter, potrzebują długoterminowych instrumentów finansowania. Takie instrumenty odgrywają niebagatelną rolę w łagodzeniu potencjalnych skutków perturbacji występujących nieuchronnie na rynku globalnym i na rynkach nieruchomościowych, tym samym przyczyniając się do łagodniejszych zmian cenowych na rynkach lokalnych (np. hamują inflację przez ograniczenie konsumpcji, przyczyniając się do rozwoju rynku nieruchomości). Inwestując w nieruchomości, fundusze pozwalają zwiększyć płynność tego rynku i kreować popyt. Możliwość inwestowania w nieruchomości jest dla drobnych inwestorów mocno ograniczona, gdy na rynku nie są dostępne papiery wartościowe emitowane przez tego rodzaju fundusze.

Aspekt inwestycyjny

Fundusze inwestycyjne (zarówno typu venture capital, jak i specjalistyczne fundusze nieruchomościowe) stanowią alternatywę dla innych instrumentów finansowania w nieruchomości – kredytów, mezzanine, leasing. Fundusze inwestycyjne, mając dłuższy niż deweloper inwestycyjny horyzont czasowy, mogą i powinny, być źródłem ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI