fn.2010.k2.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (kwiecień - czerwiec 2010)

  • Bank jest tak silny jak silni są jego klienci - rozmowa z Agnieszką Domaradzką, Wiceprezes Zarządu ds. Kredytowych Nordea Bank Polska S.A.
  • Czy grozi nam kolejny boom na rynku nieruchomości?
  • Finansowanie nieruchomości jako perspektywiczny obszar inwestowania
  • Program mieszkaniowy? - Jestem "za"

FN 2010/04-06 (kwiecień – czerwiec 2010)

FN 2010/04-06 (kwiecień - czerwiec 2010)

Redaktor Naczelna: czerwiec 2010

Szanowni Państwo!

Na szczęście upałom nie towarzyszą jakieś szczególne wstrząsy na rynku finansowania nieruchomości i to, jak się wydaje, jest dobra wiadomość. Informacje z sektora nie są złe. Banki coraz lepiej traktują klientów, o czym świadczy nie tylko liczba udzielanych kredytów, ale także tempo obsługi, niższe marże i stosunkowo wysokie kwoty, jakie mogą otrzymać zainteresowani.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2010/04-06 (kwiecień - czerwiec 2010)

Rynek finansowania nieruchomosci: Czy grozi nam kolejny boom na rynku nieruchomości?

laszek.jacek.01.100xaugustyniak.hanna.01.100xwidlak.marta.01.100xRynki nieruchomości rozwijają się cyklicznie, a kryzysy nieruchomościowe, będące przeskalowanymi cyklami, zdarzają się na ogół raz na pokolenie. Zarówno cykle, jak też kryzysy, mają zwykle narodowy i indywidualny charakter, ze względu na narodowy i lokalny charakter rynku. W ostatnich latach globalizacja sektora finansowego spowodowała jednak znaczną synchronizację boomów w skali międzynarodowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2010/04-06 (kwiecień - czerwiec 2010)

Rynek finansowania nieruchomości: Finansowanie nieruchomości jako perspektywiczny obszar inwestowania

krysiak.zbigniew.01.100xNie ma najmniejszej wątpliwości, że w Polsce istnieje perspektywa rozwoju finansowania nieruchomości w bardzo długiej perspektywie. Niska relacja zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych do PKB – obecnie na poziomie ok. 16 proc. – oznacza duży dystans do krajów w Europie Zachodniej i na świecie, gdzie wskaźnik ten wynosi od 50 do 100 proc. „Szczęściem w nieszczęściu” stał się fakt wystąpienia kryzysu globalnego w momencie, gdy wartość portfela kredytów hipotecznych w Polsce nie była tak wysoka, aby doprowadzić do destabilizacji sytuacji ekonomicznej kraju.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2010/04-06 (kwiecień - czerwiec 2010)

Rynek finansowania nieruchomości: Bankowe ryzyko finansowania rynku nieruchomości w Polsce

sieminska.ewa.01.100xObserwacja zjawisk zachodzących zarówno na globalnym, jak i narodowych rynkach, zwłaszcza w okresie szoków gospodarczych (i finansowych), pozwala z reguły na krytyczną ocenę skuteczności funkcjonowania różnego rodzaju uregulowań stosowanych w wielu sferach gospodarki narodowej. Mimo, iż Polska stosunkowo dobrze – na tle innych krajów Europy – radzi sobie ze skutkami globalnego kryzysu, to jednak wiele środowisk poszukuje odpowiedzi na pytanie: co można poprawić czy zmienić, a co wykorzystać, aby w przyszłości nie dochodziło do sytuacji generujących zagrożenie kontynuacji działalności różnych podmiotów czy wręcz ryzyko ich bankructwa?

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2010/04-06 (kwiecień - czerwiec 2010)

Rynek finansowania nieruchomosci: Szacowanie stopy dyskonta i ryzyka inwestycyjnego z rynku nieruchomosci

czaja.jozef01.100xZgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, przy stosowaniu podejścia dochodowego konieczna jest znajomość dochodu uzyskiwanego lub możliwego do uzyskania z czynszów lub z działalności prowadzonej na nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, a także z nieruchomości podobnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2010/04-06 (kwiecień - czerwiec 2010)

Rynek finansowania nieruchomosci: Instrumenty finansowe rynku nieruchomosci – elementy wyceny i analizy ryzyka

jajuga.krzysztof.01.100xCZĘŚĆ 5. INSTRUMENTY POCHODNE RYNKU NIERUCHOMOŚCI – WYCENA I ANALIZA RYZYKA KONTRAKTÓW TERMINOWYCH

Jest to kolejny artykuł z cyklu dotyczącego wyceny i analizy ryzyka instrumentów finansowych rynku nieruchomości. W pierwszych czterech artykułach tego cyklu (por. Jajuga (2009a), (2009b), (2009c), (2010)) przedstawione były zagadnienia wyceny i analizy ryzyka instrumentów dłużnych i instrumentów udziałowych rynku nieruchomości.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2010/04-06 (kwiecień - czerwiec 2010)

Rynek finansowania nieruchomosci: Wpływ stanu gospodarki na rynkową wartość nieruchomosci

dabrowski.janusz.01.100xW artykule została przedstawiona metodyka badania rynku i szacowania wartości rynkowej nieruchomości w oparciu o modele statystyczne bazujące na parametrach globalnych. Autor, w sposób syntetyczny, prezentuje wyniki kilkuletnich badań, które potwierdziły tezę, że wybrane wskaźniki społeczno-gospodarcze i parametry makroekonomiczne są dobrym estymatorem prognozowania rynkowej wartości nieruchomości. W pracy zaprezentowano pojęciowy zapis szacowania wartości rynkowej nieruchomości, uwzględniający wpływ otoczenia rynku na jej wartość.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2010/04-06 (kwiecień - czerwiec 2010)

Rynek finansowania nieruchomości: Fundusze inwestycyjne rynku nieruchomosci w Polsce

zabielski.mariusz.01.100xFundusze inwestycyjne działające na rynku nieruchomości istnieją w Polsce od 2004 r. Finansują one różne segmenty rynku nieruchomości w wielu regionach kraju. W zależności od wcześniej przyjętej polityki inwestycyjnej, fundusz zarządza portfelem nieruchomości w celu zwiększenia zysków dla inwestorów. Dziś na rynku prosperuje kilka funduszy finansujących inwestycje w nieruchomości.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1