Sprawozdania: Jak łączyć teorię z praktyką

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

fn.2010.k2.foto.088.a.200xDyskusja na spotkaniu członków Rady Programowej kwartalnika

Szczególny charakter i unikatowa zawartość kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” nie byłyby możliwe, gdyby nie grono jego – nie wahamy się użyć tego określenia – przyjaciół, przede wszystkim Członków Rady Programowej i Autorów, wybitnych ekspertów rynku finansowania nieruchomości i obszarów ściśle z nim powiązanych oraz Wydawca, Związek Banków Polskich, konkretnie – Centrum Prawa Bankowego i Informacji ZBP. Nic więc dziwnego, że zorganizowanie spotkania tak niezwykle aktywnych osób w jednym miejscu i czasie, to nie lada wyzwanie. Udało się nam to w połowie maja br., po raz pierwszy od niemal pięciu lat, kiedy współtworzyli oni koncepcję czasopisma.

Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowego dorobku i sposobu redagowania „Finansowania Nieruchomości”, wymiany poglądów na temat jego dalszego rozwoju oraz przyszłości. I chociaż trwało stosunkowo długo, pozostał niedosyt spowodowany po części tym, że nawet w ciągu kilku godzin nie sposób doprowadzić do sytuacji, gdy każdy z gości ustosunkuje się do kolejnej zgłaszanej propozycji i wyrazi opinię wobec stanowiska zbliżonego lub odmiennego od jego poglądów. Stąd konieczność z naszej, redakcji i wydawcy strony, dokonania analizy sygnalizowanych zagadnień i takiego ich pogodzenia, by czasopismo stało się jeszcze bogatsze i bardziej przydatne Czytelnikom oraz spełniło oczekiwania jego twórców. To ostatnie jest tym bardziej ważne, że uczestnicy dyskusji oceniali nie tylko cudze, ale także własne dokonania, bo wszyscy od początku współtworzą kwartalnik, będąc autorami wielu z publikowanych na jego łamach artykułów.

Spotkanie Rady prowadził jej Przewodniczący, dr Zbigniew Krysiak. Gościem specjalnym, który zabrał głos jako pierwszy, był Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz.

Za wspólny mianownik wielowątkowej dyskusji uznać można funkcję edukacyjną pisma oraz tytułowe pytanie, jak na łamach jedynego specjalistycznego czasopisma poświęconego problematyce rynku finansowania nieruchomości i obszarom z nim powiązanym, łączyć teorię z praktyką. Inne sygnalizowane problemy, sugestie i wnioski to:

– Podejmować tematy związane z potrzebą stworzenia w Polsce systemu długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe oraz rozwojem finansowania budownictwa czynszowego i socjalnego.

– Edukować kadry związane z rynkiem finansowania nieruchomości; w tym zakresie kwartalnik stał się wartościowym i potrzebnym narzędziem.

– Określić i doprecyzować profil czytelnika „FN”, co pozwoli nie tylko lepiej pozycjonować pismo, ale przede wszystkim prezentować na jego łamach oczekiwane treści.

– Podnoszenie rangę pisma, w czym istotną rolę może odegrać włączenie kwartalnika do grupy czasopism tzw. punktowanych, recenzowanych oraz dbanie o formalną jakość tekstó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI