eds.2012.k4.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (październik - grudzień 2012)

  • Innowacje, konkurencyjność, rozwój - Zamiast podsumowania.
  • Minister Elżbieta Bieńkowska: Zbliżamy się do unijnej średniej.
  • Ciąg dalszy nastąpi. Tegoroczna, czwarta już edycja ogólnopolskiego cyklu konferencji dla JST, zorganizowana przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji, z udziałem niżej podpisanego po raz trzeci zamknęła pewną cezurę. Ewolucja formuły, tak w zakresie czasu i miejsc naszych spotkań, jak problematyki, nie była przypadkowa.
  • Strategie regionalne - Jak sprostać wyzwaniom Europy 2020? Strategia rozwoju województwa to podstawowe i najważniejsze narzędzie polityki regionalnej prowadzonej przez samorząd województwa. Jest dokumentem przedstawiającym wizję rozwoju regionu w określonej perspektywie czasowej.

EDS 2012.10-12 (październik – grudzień 2012)

EDS 2012.10-12 (październik - grudzień 2012)

Redaktor Naczelny kwartalnika Europejski Doradca Samorządowy: Z nowej perspektywy

eds.2012.k4.foto.003.150xNie tylko logika kalendarza podpowiada nam spojrzenie w przyszłość. W tekście Elżbiety Bieńkowskiej, co nie jest przypadkiem – wszak to samorządy są w głównej mierze benefi cjentami środków unij nych, nie tylko o uzyskanych rezultatach, lecz wyzwaniach i priorytetach oraz celu nadrzędnym, następnej, jakże już bliskiej perspektywy drugiego z rzędu siedmiolecia bezprecedensowego wsparcia naszego rozwoju.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012.10-12 (październik - grudzień 2012)

Temat numeru: Ciąg dalszy nastąpi

eds.2012.k4.foto.007.250xTegoroczna, czwarta już edycja ogólnopolskiego cyklu konferencji dla JST, zorganizowana przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji, z udziałem niżej podpisanego po raz trzeci zamknęła pewną cezurę. Ewolucja formuły, tak w zakresie czasu i miejsc naszych spotkań, jak problematyki, nie była przypadkowa. Pomni doświadczeń lat ubiegłych staraliśmy się naszą ofertę dopasować do realiów działania samorządów tu i teraz, oraz w dającej się przewidzieć przyszłości.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012.10-12 (październik - grudzień 2012)

Temat numeru: Listy z podróży po Polsce

eds.2012.k4.foto.009.a.250xWarto było jeździć przez pół Polski. Był Poznań, Gdańsk, Rzeszów, Wrocław, Katowice, Kraków i w końcu Warszawa. Godziny spędzone na dworcach, w pociągu, noclegi w hotelach. Emocje tuż przed rozpoczęciem lekcji. W sali po kilkadziesiąt, sto, a nawet i więcej osób. Razem było tej młodzieży wraz z wychowawcami ponad pół tysiąca. Skupieni, uważni wrażliwi na lanie wody i ściemnianie. Za każdym razem bezlitosny egzamin z sensowności prezentowanych idei, współodczuwania, zrozumienia myśli.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012.10-12 (październik - grudzień 2012)

Temat numeru: Współczesne problemy i wyzwania w działalności jednostek samorządu terytorialnego (JST) Wybrane aspekty i propozycje usprawnień

eds.2012.k4.foto.013.250x1. Zamiast wstępu…

  • „Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli ludu”
  • Samorząd terytorialny a wizja społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwo obywatelskie – misja, prekursorzy reformy samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 r., powrót do omnipotencji państwa w latach 2005-2012 (aspekty: doktrynalny i finansowy) a sprawność działania państwa, zmiany w świadomości obywatelskiej – lokalne komitety wyborcze jako alternatywa dla upolitycznienia samorządu terytorialnego oraz towarzyszących temu procesowi nastrojów społecznych.
  • Samorząd to przywództwo zbiorowe, energia, oparte na kompetencjach, inteligencji emocjonalnej i doświadczeniu – próba definicji, samorządy: robotniczy, studencki, terytorialny, zawodowy.
CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012.10-12 (październik - grudzień 2012)

Temat numeru: Mieszkaniec to także klient

eds.2012.k4.foto.016.250xJuż po raz czwarty w okresie od października do listopada Centrum Prawa Bankowego i Informacji, jako wydawca „Europejskiego Doradcy Samorządowego”, zorganizowało cykl konferencji dla samorządów terytorialnych oraz przedsiębiorstw komunalnych. Z uwagi na fakt, że tematyka tegorocznego cyklu konferencji jest nam dosyć bliska, wspólnie z firmą Oracle postanowiliśmy przyłączyć się do tego przedsięwzięcia jako Partner Generalny.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012.10-12 (październik - grudzień 2012)

Temat numeru: Miasta otwarte na innowacje

eds.2012.k4.foto.020.250xW komunikacji miejskiej kilku miast Polski zachodzi już być może epokowa rewolucja. Nowe technologie coraz częściej dostępne są na przystankach MPK. Po technologii 2D nadchodzi powoli czas na kody NFC. Posiadacze smartfonów na przystankach mogą odczytywać rozkłady jazdy autobusów i tramwajów, zbliżając telefon do specjalnej tabliczki, te nowoczesne oprócz kodów 2D mają też kody radiowe NFC.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012.10-12 (październik - grudzień 2012)

Temat numeru: proJak uciec przed długiem – partnerstwo publiczno-prywatne jako alternatywna forma realizacji zadań publicznych

eds.2012.k4.foto.026.250xZacznijmy o faktów:

  • Formuła PPP jest coraz powszechniej na świecie stosowaną, skuteczną i efektywną metodą realizacji usług publicznych, pozwalającą na poprawę poziomu i jakości ich świadczenia, pomimo braku w budżetach publicznych środków umożliwiających finansowanie niezbędnych do tego celu wydatków.
CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012.10-12 (październik - grudzień 2012)

Temat numeru: Dylematy współpracy samorządów i banków spółdzielczych

eds.2012.k4.foto.033.250xNajbliższe lata będą rozstrzygające zarówno dla kondycji i przyszłości polskiego sektora bankowości spółdzielczej, jak też dla kondycji JST i sposobu realizacji zadań spoczywających na barkach JST. Z jednej strony występuje presja ogólnej sytuacji gospodarki, a z drugiej – obaj partnerzy stoją przed istotnymi determinantami regulacyjnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012.10-12 (październik - grudzień 2012)

Kraj: W Limanowej wiedzą, że sukces kosztuje….

eds.2012.k4.foto.042.250xNie o wymiar finansowy, a w każdym razie nie tylko, w tym przypadku idzie. Wie o tym dobrze limanowski starosta Jan Puchała (tytuły naukowe w posiadaniu lub w trakcie realizacji, ale nie lubi i nie używa), który do sektora publicznego trafił z biznesu. Być może dlatego zarządza powiatem jak korporacją, ale lejtmotywem jego działań są: pasja, wizja i dobra komunikacja z mieszkańcami.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012.10-12 (październik - grudzień 2012)

Kraj: Częstochowa przyjaznym miastem…

eds.2012.k4.foto.048.a.250xNiedawne doniesienia medialne przypomniały o C zęstochowie w związku z incydentem, jaki miał miejsce w jasnogórskim klasztorze – niezrównoważony psychicznie człowiek próbował, szczęśliwie bez szwanku, targnąć się na obraz Czarnej Madonny. Zwykle o mieście słyszymy przy okazji pielgrzymek lub innych zdarzeń związanych z narodowym sanktuarium, opiewanym w Sienkiewiczowskim „Potopie”. Jest zatem Częstochowa elementem narodowej mitologii i ważnym zwornikiem naszej tożsamości. Starsi kojarzą jeszcze hutę, noszącą w latach 1952-1989 imię Bolesława Bieruta, co jednak wiemy o dniu dzisiejszym tego miasta?

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012.10-12 (październik - grudzień 2012)

Doradzamy i informujemy: Branża turystyczna do poprawki

eds.2012.k4.foto.059.250xW 2012 r. w Polsce ogłosiło upadłość lub niewypłacalność 13 biur podróży. Najbardziej spektakularne było bankructwo dużego biura Sky Club, które w momencie złożenia wniosku o upadłość 4 lipca br. miało poza granicami Polski 4,7 tys. turystów, a 17 tys. klientów tego touroperatora wpłaciło całą kwotę lub zadatkowało na wakacyjny wyjazd, który nie doszedł do skutku.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012.10-12 (październik - grudzień 2012)

Doradzamy i informujemy: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”1 Piecza zastępcza

eds.2012.k4.foto.063.250xWłaściwe wychowanie dzieci i młodzieży warunkuje odpowiedni progres społeczeństwa. Konieczność zapewnienia dzieciom stosownej opieki oraz dbałość o ich bezpieczeństwo i rozwój jest jednym z podstawowych zadań społecznych. Obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na rodzinach, jednak w określonych sytuacjach również na organach władzy publicznej.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012.10-12 (październik - grudzień 2012)

Unia: ZjedPolityka spójności pozwoliła skrócić dystans Zbliżamy się do unijnej średniej

eds.2012.k4.foto.066.150xZ budżetu unijnego na lata 2007-2013 rozdzieliliśmy już ponad 230 mld zł. Dobrze zainwestowane fundusze europejskie korzystnie wpływają na dynamikę wzrostu PKB, zwiększają konkurencyjność naszej gospodarki, pomagają rozwijać przedsiębiorczość i tworzyć nowe miejsca pracy. Obecnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowuje system wdrażania kolejnego budżetu UE, tak by finansowane z niego inwestycje można było rozpocząć już od 2014 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012.10-12 (październik - grudzień 2012)

Nowoczesny samorząd: Znaczenie zasobów w działalności firm świadczących usługi komunalne Studium przypadku Holdikom S.A.

eds.2012.k4.foto.080.250xUsługi komunalne stanowią specyficzną grupę usług powszechnie dostępnych mieszkańcom gmin. Obejmują one między innymi zapewnienie czystości miast i wywóz odpadów, zapewnienie komunikacji miejskiej, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, zarządzanie parkami miejskimi czy oświetleniem zlokalizowanym na terenie gmin.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1