Temat numeru: „Innowacje, konkurencyjność, rozwój. Edukacja gwarancją sukcesu” w wydaniu „Europejskiego Doradcy Samorządowego” – czyli wrażenia SMSCentral.pl po cyklu konferencji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

eds.2012.k4.foto.019.250xOd 5 października do 22 listopada konferencja zdominowała mój kalendarz, a miałem przyjemność spotkać się z Państwem w Rzeszowie, we Wrocławiu, w Katowicach, Krakowie i Warszawie.

W trakcie prezentowania produktów firmy SMSCentral.pl starałem się nawiązać do trzech myśli przewodnich konferencji, jakimi były: innowacja, konkurencyjność oraz rozwój.

Innowacyjność naszych rozwiązań polega przede wszystkim na dwukierunkowej komunikacji SMS, która umożliwia Państwu prowadzenie dialogu ze swoimi społecznościami przez ankiety SMS czy system do badania satysfakcji mieszkańców. Dzięki temu mieszkańcy są nie tylko informowani o ważnych sprawach w regionie, ale mogą także wyrazić swoją opinię na dany temat w regionie. To utwierdza ich w przekonaniu, że mają z włodarzami kontakt oraz wpływ na bieżące wydarzenia w rejonie.

Konkurencyjność odniosłem do możliwości wykorzystania naszych narzędzi np. do prowadzenia miękkiej windykacji (przypomnienia o płatnościach lub powiadomień o powstałym zadłużeniu). Miękka windykacja ma wysoką skuteczność (ok. 70 proc.) i zdecydowanie przyspiesza pobór podatków czy innych należności za świadczone mieszkańcom usługi. A sprawniejszy pobór przekłada się na możliwość przeznaczania tych środków na bieżący potrzeby i zadania JST, co podnosi jej konkurencyjność w regionie – choćby przez możliwość aplikowania o środki unijne i posiadany wkład własny do projektu.

Z kolei temat Rozwoju powiązałem z elastycznymi licencjami na nasze systemy, które Państwu oferujemy, z możliwością ich rozbudowy i obejmowania coraz to nowych podmiotów gminnych komunikacją SMS, np. żłobki, przedszkola, szkoły, zakłady komunalne i inne.

System SMS rozwija się więc organicznie wraz z potrzebami komunikacyjnymi samorządu.

W pytaniach najczęściej poruszali Państwo następujące kwestie:

  • ochrona danych osobowych państwa mieszkańców,
  • finanse związane z wdrażaniem systemu i zakupem kredytów SMS, szczególnie dla jednostek poszkodowanych warunkami atmosferycznymi (powodzie, wichury)
  • potrzeby komunikacji SMS dla uboższych gminnych podmiotów (np. placówki edukacyjne)

Potwierdza to otwartość do komunikacji z mieszkańcami i wiedzę, jak efektywnie wykorzystać Informator SMS do lokalnych potrzeb.

Kwestia ochrony danych osobowych mieszkańców jest dla włodarzy bardzo istotna, więc fakt zarejestrowanych w GIODO baz SMSCentral.pl oraz ich właściwa ochrona – dodatkowo odciąża jednostki od tych obowiązków przy wdrażaniu naszych produktów.

A remedium na pozostałe potrzeby są specjalne programy zorganizowane przez naszą firmę.

Rozumiejąc potrzeby komunikacyjne w poszkodowanych gminach czy gminnych podmiotach edukacyjnych i fakt, że samorządy mają pilniejsze zadania do wykonania (np. odbudowa zniszczonych domów czy dróg) – potwierdzam to, co prezentowałem na konferencji – dla poszkodowanych gmin będziemy wdrażać nasze systemy za złotówkę. To samo dotyczy placówek edukacyjnych, dla których stworzyliśmy specjalny program „Bezpieczne Dzieciaki”.

Wielokrotnie wyrażałem opinię, że informowanie jest przywilejem, a bezpieczeństwo mieszkańców jest ważniejsze od rentowności wdrożenia systemów SMS – dlatego rewanżując się za otrzymaną dotację unijną na zbudowanie serwisu SMSCentral.pl, będziemy pomagać w tym zakresie poszkodowanym gminom.

Konferencja, oprócz prezentacji własnych rozwiązań IT, była także dla mnie miejscem ciekawych spotkań z włodarzami i przedstawicielami firm finansujących potrzeby JST.

Pozytywny obraz spotkań potwierdza fakt, iż samorządowcy zmieniają na lepsze swoje otoczenie mimo niesprzyjających warunków, do których obok powodzi i wichur zaliczane są także działania władz centralnych, a właściwie ich brak. Władze zapracowały na tę opinię, zwiększając samorządom liczby zadań bez jednoczesnego finansowego wsparcia- co szczególnie celnie punktował pan Jacek Ratajczyk, ekspert Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Z kolei dr Zbigniew Wierzbicki, opisując metodyki zarządzania projektami wskazywał na wzrost świadomości włodarzy w temacie sprawniejszego zarządzania środkami finansowymi (budżetowymi i pozyskanymi z dotacji). Włodarze są coraz lepszymi managerami, traktując pozyskane środki jako kapitał własny swojej spółki pod nazwą: JST, której udziałowcami są mieszkańcy (którzy notabene coraz skrupulatniej rozliczają władzę z wykorzystania tych środków). Zostawia to coraz mniej miejsca na marnotrawienie środków na wygórowane cenowo oferty zaprzyjaźnionych firm czy zatrudnianie do projektów osób bez kompetencji.

Marcin Kapustka – lat 40. Pomysłodawca i autor projektu oraz wniosku o dofinansowanie SMSCentral.pl. Były wykładowca U U niwersytetu Zielonogórskiego w przedmiocie „techniki multimedialne”. Autor serii kursów eLearningowych sprzedawanych m.in. dla IBM, Intel, europejskich uniwersytetów czy przemysłu zbrojeniowego U U SA: Lockheed Martin, N N orthrop Grumman. Biegły sądowy z informatyki. M.Kapustka@SMSCentral.pl

Obserwujemy to w SMSCentral, gdyż coraz częściej kierowane są do nas zapytania ofertowe na wdrożenie Informatora SMS, a wszędzie tam, gdzie się pojawimy – końcowe ceny wdrożeń systemów SMS są niższe średnio o 50% od cen wyjściowych.

Samorządowcy potrafią się doskonale organizować w grupy celem hurtowych zakupów, np. energii elektrycznej, po niższej cenie. W ślad za tym pójdą kolejne grupowe zakupy: mediów (gaz, woda), artykułów biurowych czy stałego wyposażenia w gminie (np. energooszczędne lampy drogowe – już funkcjonują na rynku oferty na niemal darmowe wdrożenia).

SMSCentral także posiada ofertę na grupowe wdrożenia w postaci serwera SMS, który może obsłużyć jednorazowo potrzeby komunikacyjne np. 50 gminnych podmiotów z sąsiednich regionów (gminy, placówki edukacyjne, zakłady komunalne itd.) przy cenie wielokrotnie niższej od cen pojedynczo wdrażanych informatorów SMS.

Z rozmów kuluarowych łatwo też wywnioskować, że włodarze posiadają dużą wiedzę na temat zdiagnozowanych lokalnych potrzeb oraz niejednokrotnie są doskonali w kwestii rozwiązywania swoich problemów. Przykładem może być choćby region śląski, który już 11 lat temu wdrożył elektroniczną kartę dla przeszło czterech milionów pacjentów. Aż się ciśnie pytanie, dlaczego „centrala” nie korzysta z tej wiedzy i nie implementuje gotowych rozwiązań dla pozostałych regionów, a zamiast tego wyważa otwarte drzwi (vide czasowe wstrzymanie przez UE finansowania projektu e-zdrowie za 712 mln zł, z czego 85 proc. miało pochodzić ze środków wspólnotowych).

Efektem uczestnictwa w konferencji EDS są ciekawe kontakty oraz możliwe wdrożenia naszych systemów dla wielu JST. Włodarze otrzymali oferty już podczas konferencji, z innymi rozmawiamy na temat wdrażania większych systemów (dla gminy, placówek komunalnych oraz edukacyjnych). Przy aprobacie organizatora – podzielę się z Państwem doświadczeniem z wdrożeń tych systemów.

Mam nadzieję, że moje prezentacje zainteresują Państwa komunikacją SMS w Waszych regionach, bo statystycznie tylko 15-20 proc. z nich wykorzystuje komunikację SMS – jest więc pole do współpracy, do której serdecznie zapraszam.

Dziękuję Państwu za poświęcony mi czas.

 

..