Redaktor Naczelny kwartalnika Europejski Doradca Samorządowy: Z nowej perspektywy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

eds.2012.k4.foto.003.150xNie tylko logika kalendarza podpowiada nam spojrzenie w przyszłość. W tekście Elżbiety Bieńkowskiej, co nie jest przypadkiem - wszak to samorządy są w głównej mierze benefi cjentami środków unij nych, nie tylko o uzyskanych rezultatach, lecz wyzwaniach i priorytetach oraz celu nadrzędnym, następnej, jakże już bliskiej perspektywy drugiego z rzędu siedmiolecia bezprecedensowego wsparcia naszego rozwoju.

Maciej Małek
Redaktor Naczelny

Że wyzwań nie brakuje, przekonał nas dowodnie zakończony kolejny – czwarty już cykl ogólnopolskich konferencji dla JST. Nowe wyzwania wymagać będą innych rozwiązań w wielu obszarach naszej pracy na rzecz polskich samorządów, w tym także w odniesieniu do przywołanego cyklu. Zarys najbliższej perspektywy – 2013 kreślę w tekście Ciąg dalszy nastąpi.

Wnioski i podsumowania tegorocznego touru znajdziecie Państwo w tekstach naszych partnerów, bez których realizacja, po raz kolejny, tak dużego projektu nie byłaby możliwa – organizacyjnie, finansowo, merytorycznie wreszcie. W tym miejscu składam więc serdeczne podziękowanie, z nadzieją, że jak dotąd życzliwe wsparcie i pomoc organizacji i instytucji, którym na sercu leży pomyślna perspektywa rozwoju, jaki dokonuje się każdego dnia w małych ojczyznach, będą nam towarzyszyć również w roku przyszłym. Jak wiele dokonano w samorządach, wyczytacie Państwo w publikacji pióra Bartosza Kościeszy stanowiącej syntetyczne podsumowanie tegorocznego Kongresu Samorządowego, jaki odbył się przy okazji MTP. Miejsce i okoliczności nieprzypadkowe, bo innowacje, konkurencyjność, rozwój – które stanowiły hasło przewodnie tegorocznego cyklu konferencji dla samorządu – to kanon obecny w praktyce codziennego działania lokalnych włodarzy.

O tym w relacjach z Limanowej, Częstochowy i tekście autorstwa Bogdana Sadeckiego. Strategie rozwojowe to czynniki krytycznego znaczenia w wymiarze społecznym, organizacyjnym, fi nansowym wreszcie. Plan działania, wizja, komunikacja z mieszkańcami to tylko niektóre czynniki budowania sukcesu. W wielu obszarach, poczynając od infrastruktury, również w odniesieniu do królowej polskich rzek, przez programy wojewódzkie – o czym Anna Kucharczyk, po tak z pozoru tylko prozaiczne kwestie, jak gospodarka odpadami. Obszerność materii, poziom jej złożoności i dynamika zdarzeń sprawiają, że dotychczasową formę komunikacji zastąpimy w nowym roku większą mobilnością, z wykorzystaniem interaktywnych form dialogu włącznie, na co pozwala nam portal aleBank.pl, którego moduł samorządowy stanowi integralnie ważny element, podczas kiedy magazynowa formułę kwartalnika zastąpimy rocznikiem, który w syntetycznej, zobiektywizowanej formie dostarczy Państwu ekspertyz, analiz, specjalistycznych informacji i wiedzy przydatnej w nowej perspektywie programowania na lata 2014-2020. Zanim to jednak nastąpi, życzę Państwu zdrowych, spokojnych, możliwie dostatnich Świąt w rodzinnym gronie i wszelkiej pomyślności w Nowym 2013 Roku!

 

..