Nowoczesny samorząd: Blisko 400 gmin zainteresowanych programem „Na Własne Konto”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

eds.2012.k4.foto.082.150xEuropejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zakończył nabór do programu "Na Własne Konto". Zarówno szkoły, jak i gminy wykazały duże zainteresowanie tegoroczną edycją programu. Lista zakwalifikowanych gmin znajduje się na stronie internetowej EFRWP - www.efrwp.pl.

Program „Na Własne Konto”, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich, ma na celu poszerzanie wiedzy ekonomicznej młodzieży oraz przekazanie jej umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej. Do tegorocznej edycji zgłosiło się blisko 400 gmin. Pełna lista znajduje się na stronie www.efrwp.pl.

Obecnie trwa proces podpisywania umów z przedstawicielami lokalnych samorządów. Program „Na Własne konto” będzie realizowany w dwóch etapach: w I etapie zajęcia będą odbywały się w okresie najbliższych ferii zimowych (połowa stycznia – koniec lutego, w zależności od województwa), a uczniowie poprzez gry i zabawy nauczą się podstawowych pojęć ekonomicznych, przedsiębiorczości, oszczędzania oraz poznają narzędzia ekonomiczne, umożliwiające im lepszy start w dorosłym życiu. Drugi etap to praca projektowa, w ramach której uczniowie na bazie zdobytej wiedzy ekonomicznej przygotują młodzieżową gazetę ekonomiczną oraz opracują mini biznesplan jej wydania. Nieodzownym elementem projektu jest wyposażenie nauczycieli oraz studentów współprowadzących zajęcia w niezbędną wiedzę, umożliwiającą prowadzenie zajęć. Szkolenie dla nauczycieli i studentów, odbyło się w dniach 30 listopada – 2 grudnia br. w Jachrance (k. Zegrza).

– Udział w programie to dla uczniów możliwość zdobycia wiedzy ekonomicznej, umiejętności planowania ścieżki zawodowej czy poznania narzędzi finansowych i zasad funkcjonowania banków – mówi Krzysztof Lipiński, zastępca dyrektora generalnego Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. – Zaplanowaliśmy również liczne konkursy – z finałem w Warszawie, nagrody rzeczowe oraz atrakcyjne stypendia – dodaje.

Program „Na Własne Konto” jest realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi przy współpracy z bankami spółdzielczymi, Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja oraz ze specjalistami ze Szkoły Głównej Handlowej. Program jest dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Pilotażowa edycja programu „Na Własne Konto” była realizowana w roku szkolnym 2011/12 i w 27 gminach, a uczestniczyło w niej ponad 500 uczniów. Program obejmował szkolenie dla nauczycieli, zajęcia dydaktyczne, konkurs filmowy oraz warsztaty reklamowe dla laureatów. Faza pilotażowa projektu była również współfinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego.

O EFRWP

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczął działalność w 1990 r., na mocy umowy między rządem polskim a Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Fundacja od ponad dwóch dekad pomaga zmieniać wizerunek polskiej wsi, dostosowując się do zmieniających się potrzeb lokalnej społeczności. Obecnie nie tylko wspiera rozwój infrastruktury technicznej, ale także – poprzez różne narzędzia finansowe – pomaga przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym. Fundacja kładzie duży nacisk także na rozwój infrastruktury społecznej, co czyni poprzez program grantowy wspierający aktywność i samoorganizację lokalnych społeczności, oraz na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich. Więcej informacji na stronie: www.efrwp.pl.

 

..