eds.2012.01.k2.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (kwiecień - czerwiec 2012)

  • Temat numeru: Centrum Nauki Kopernik Gala jubileuszowa 5.VI. ZAPRASZAMY!
  • Analiza rynku PPP w Polsce - Pod rządami pierwszej ustawy o PPP z 28 lipca 2005 r. nie uruchomiono żadnego projektu PPP. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy wymienia się najczęściej: zbytnią restrykcyjność regulacji, ograniczenia podmiotowe i przedmiotu PPP, niesprzyjający klimat polityczny, brak wiedzy i umiejętności.
  • Za wcześnie na podsumowania (?) - Dwudziestolecie działalności Centrum Prawa Bankowego i Informacji skłania, z natury rzeczy, do podsumowań. To naturalne i uzasadnione, gdyż od momentu, kiedy Związek Banków Polskich powołał do życia Bankową Spółkę Prawniczą, wydarzyło się wiele.

EDS 2012/04-06 (kwiecień – czerwiec 2012)

EDS 2012/04-06 (kwiecień - czerwiec 2012)

Centrum Prawa Bankowego i Informacji – jubileusz: Za wcześnie na podsumowania (?)

bank.06.2012.foto.036.150xDwudziestolecie działalności Centrum Prawa Bankowego i Informacji skłania, z natury rzeczy, do podsumowań. To naturalne i uzasadnione, gdyż od momentu kiedy Związek Banków Polskich powołał do życia Bankową Spółkę Prawniczą wydarzyło się wiele. Istotną cezurę stanowiło z pewnością wyprowadzenie z Izby statutowej działalności gospodarczej oraz regulacje formalnoprawne określające prawidła naszego działania. Waldemara Zbytka, członka zarządu – dyrektora zarządzającego Centrum Prawa Bankowego i Informacji wysłuchał Maciej Małek.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012/04-06 (kwiecień - czerwiec 2012)

Nowoczesny samorząd: Potrzebujemy prywatnych pieniędzy

eds.2012.k2.foto.022.250xHasło zawarte w tytule brzmi jak wołanie o pomoc. Woody Allen napisał, że bogactwo od biedy jest lepsze, choćby ze względów ekonomicznych. Lepiej państwu, samorządom i zwykłym ludziom, kiedy wystarcza im na normalne funkcjonowanie i inwestowanie. Jeśli jednak zaczyna brakować środków, zwłaszcza w czasach kryzysu, sięga się do rozwiązań, w których źródło finansowania staje się mniej ważne. Ważne, żeby się sprawdzało. Zwłaszcza na styku sektora publicznego i prywatnego. Zanosi się na kolejną zmianę przepisów dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego. Dotychczasowy model funkcjonowania nie sprawdza się.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012/04-06 (kwiecień - czerwiec 2012)

Nowoczesny samorząd: Dziesięć lat na rzecz innowacji, kooperacji i transferu technologii – jubileusz ŚCITT

eds.2012.k2.foto.030.250xW ostatnich latach toczy się wiele dyskusji i debat dotyczących innowacyjności oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań w każdej niemal dziedzinie życia społecznego i gospodarczego. Można by więc pomyśleć, że o innowacjach powiedziano już wszystko. Nic bardziej mylnego. Wiele wskazuje na to, iż dotychczasowe dyskusje i podjęte inicjatywy stanowią jedynie prolog do właściwych działań w kierunku uaktywnienia budowanego ostatnio w Polsce systemu wdrażania innowacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012/04-06 (kwiecień - czerwiec 2012)

Kraj: Wobec ograniczeń wzrostu długu publicznego Poszukiwanie nowych możliwości finansowania rozwoju lokalnego z udziałem banków

 

eds.2012.k2.foto.034.a.250x26 kwietnia w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Unią Metropolii Polskich, Związkiem Województw RP, Związkiem Miast Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP VI Forum Bankowo-Samorządowe pt. „Poszukiwanie nowych możliwości finansowania rozwoju lokalnego wobec ograniczeń wzrostu długu publicznego”.

 

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012/04-06 (kwiecień - czerwiec 2012)

Doradzamy i informujemy: Uwarunkowania systemowe i przyczyny niepowodzeń projektów podejmowanych przez JST

eds.2012.k2.foto.046.250xKrytyczna sytuacja wielu projektów w JST – zdaniem licznych ekspertów – jest spowodowana nie tylko coraz gorszą sytuacją finansową samorządów, ale również rosnącą presją regulacyjną ze strony Ministerstwa Finansów, które podjęło próbę sanacji sektora finansów publicznych od najłatwiejszego dla siebie segmentu finansów publicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012/04-06 (kwiecień - czerwiec 2012)

Doradzamy i informujemy: zachodnioeu„ E-mistyfikacja”

eds.2012.k2.foto.051.250xKomisja Europejska wstrzymała część funduszy przeznaczonych na e-administrację, które miały być finansowane z programu operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Polska nie potrafiła poradzić sobie z zarządzaniem nimi. Nie oznacza to utraty kwot dofinansowania, ale Bruksela oczekuje wiarygodnych wyjaśnień, że pieniądze są wydawane zgodnie z przeznaczeniem i bez kolizji z prawem. Bezpośrednią przyczyną tej decyzji stało się śledztwo, jakie CBA i prokuratura wszczęły w sprawie korupcji w Centrum Projektów Informatycznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012/04-06 (kwiecień - czerwiec 2012)

Doradzamy i informujemy: „Ciemność, widzę ciemność”1

eds.2012.k2.foto.053.250xZgodnie z opinią Lamii Reno2 widzenie ciemności jest stanem normalnym po hibernacji. Jednak dla większości ludzi, którzy nie byli poddani procesowi hibernacji, widzenie ciemności jest stanem niepożądanym. Od zarania dziejów dążono do wyeliminowania ograniczeń narzucanych przez naturę, które uzależniały aktywność człowieka od rytmu wyznaczanego przez Słońce, dające oświetlenie naturalne. W celu przedłużenia swojej działalności do godzin wieczornych i nocnych, ludzie zaczęli wykorzystywać różne źródła światła sztucznego. Zauważono również konieczność oświetlania miejsc publicznych, takich jak drogi i ulice.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012/04-06 (kwiecień - czerwiec 2012)

Doradzamy i informujemy: Miękkie serce – twarde problemy

eds.2012.k2.foto.057.250xOsoby zarządzające w swojej pracy spotykają niemało wyzwań. Jednym z nich jest łączenie wielu obowiązków związanych z realizacją celów, np. sprzedażowych, produkcyjnych i in., z kierowaniem ludźmi, rozwiązywaniem konfliktów, motywowaniem itp. Wśród przełożonych spotyka się czasem tych bardzo mocno skupionych na celu, którzy ludzi traktują jak jedno z narzędzi do realizacji założeń.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012/04-06 (kwiecień - czerwiec 2012)

Refleksje inwestora: Czy jeszcze mamy szanse na sukces?

kf.k2.2012.foto.006.250xKilka miesięcy temu napisałem na łamach KF o potrzebie reform, że „Nigdy jeszcze nie było tak sprzyjających warunków do podjęcia radykalnych działań (…). Większość ludzi w Polsce nie chce scenariusza greckiego. (…) W obecnej sytuacji podmioty rynków finansowych, aby dać nam szansę rolowania długu i nowych inwestycji, muszą otrzymać jednoznaczny, wyrazisty sygnał, a w ślad za tym, przekonującą koncepcję głębokiej strukturalnej reformy systemu finansów publicznych” – a dzisiaj dodałbym jeszcze kilka innych istotnych oczekiwanych sygnałów dotyczących np. dynamiki wzrostu oszczędności, dynamiki inwestycji, radykalnej poprawy stanu salda obrotów handlowych z zagranicą itd.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2012/04-06 (kwiecień - czerwiec 2012)

Inwestycje alternatywne: Unikalne minerały

kf.k2.2012.foto.014.250xNadzwyczajne piękno, jakie uosabiają kamienie szlachetne wyzwala uczucia podziwu, zachwytu i żądzy posiadania. Tak było przed wiekami, tak jest również dziś. Unikalne właściwości kamieni szlachetnych pochodzą od potężnych sił natury, które kształtowały Ziemię, a ta niechętnie oddaje skarby w ręce ludzi. Wydobycie kamieni szlachetnych jest okupione częstokroć ciężką, niebezpieczną i wyniszczającą pracą.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1