eds.2010.12.k4.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (październik - grudzień 2010)

  • Temat numeru: Wnioski i rekomendacje: "Wiedzieć, znaczy zarabiać".
  • Z perspektywy WESTLB...: Oczekiwane są nowe możliwości finansowania pozabudżetowego: klarowne i poprawnie umocowane.
  • Partnerstwo publiczno-prywatne - szansa czy konieczność? Byliśmy pionierem na etapie tworzenia prawa, jesteśmy outsiderem na etapie jego wykorzystania.

 

 

EDS 2010/10-12 (październik – grudzień 2010)

EDS 2010/10-12 (październik - grudzień 2010)

Temat numeru: Wiedzieć, znaczy zarabiać: Nie ma prostych rozwiązań

eds.2010.12.k4.foto.011.a.100xKiedy podejmowaliśmy 16 września w Szczecinie wyzwanie, jakie stanowiła inauguracja pierwszej z cyklu 16 konferencji dla JST organizowanych – po raz drugi z rzędu – pod wspólnym hasłem: Wiedzieć, znaczy zarabiać, byłem pełen oczekiwania, co też przyniesie nasze działanie tak w warstwie organizacyjnej, merytorycznej, popularyzatorskiej, wreszcie informacyjnej i promocyjnej.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2010/10-12 (październik - grudzień 2010)

Temat numeru: Wiedzieć, znaczy zarabiać: Z perspektywy WestLB Bank Polska (Polskiego Banku Przedsiębiorczości SA)

eds.2010.12.k4.foto.019.a.200xPo zakończeniu cyklu 16 spotkań w ramach konferencji poruszających zagadnienia racjonalnego zarządzania zasobami jednostek samorządu terytorialnego konieczne jest konstruktywne podsumowanie, próba oceny sytuacji bieżącej oraz zdefiniowania z jednej strony czynników katalizujących, a z drugiej barier rozwoju inwestycji determinowanych przez samorządy.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2010/10-12 (październik - grudzień 2010)

Temat numeru: Wiedzieć, znaczy zarabiać: Rola Zrzeszenia MR Banku w rozwoju społeczności lokalnych

eds.2010.12.k4.foto.022.a.200xMazowiecki Bank Regionalny SA jest dynamicznie rozwijającym się bankiem, silnie związanym z regionem Mazowsza. Jest instytucją finansową o wyłącznie polskim kapitale. Jego misją jest tworzenie warunków do dalszego rozwoju zrzeszonych banków spółdzielczych w celu prowadzenia efektywnej działalności bankowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2010/10-12 (październik - grudzień 2010)

Temat numeru: Wiedzieć, znaczy zarabiać: Banki spółdzielcze – partnerzy godni zaufania

eds.2010.12.k4.foto.025.a.200xSektor samorządowy to dla banków spółdzielczych klient strategiczny. Samorządy i banki spółdzielcze łączy lokalność działania. Trudno w tej chwili wskazać gminę, gdzie nie jest obecne przedstawicielstwo banku spółdzielczego w formie oddziału, filii czy też punktu kasowego. Taka placówka to często jedyna instytucja finansowa świadcząca usługi na rzecz lokalnej społeczności.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2010/10-12 (październik - grudzień 2010)

Kraj: Finansowanie infrastruktury w jednostkach samorządu terytorialnego

eds.2010.12.k4.foto.033.a.150xWedług „Monitora Europejskiego” z powodu kryzysu trudniejsze będzie w przyszłości zagwarantowanie wzrostu gospodarczego. Przeszkodą w uzdrowieniu gospodarki jest wciąż słaba kondycja naszego systemu finansowego, przez co przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe mają trudności z zaciąganiem kredytów, ostrożnie podchodzą do wydatków i inwestycji.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2010/10-12 (październik - grudzień 2010)

Kraj: Miecz Damoklesa czy strachy na Lachy?

eds.2010.12.k4.foto.039.a.150xPo wejściu Polski do UE w maju 2004 r. pojawiły się liczne pytania dotyczące uregulowań prawnych mienia poniemieckiego, przejętego przez Skarb Państwa i polskich obywateli. Co więcej, można odnieść wrażenie, że PiS już przed laty postanowił zbić na tym kapitał polityczny. Jednocześnie sąd przyznał obywatelce Niemiec Agnes Trawny odszkodowanie za majątek, który oddała w latach 70., a lokalne władze nie uzupełniły w odpowiednim czasie zapisów w księdze wieczystej. Jest się więc czego bać?

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2010/10-12 (październik - grudzień 2010)

Kraj: Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie 2020 r.

eds.2010.12.k4.foto.043.a.150xKomisja Europejska rozpoczęła prace nad nowym budżetem Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Nowa perspektywa finansowa dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw nie tylko w Polsce, ale całej UE nie jest jeszcze do końca znana, jednak z wypowiedzi niektórych polityków europejskich MŚP mogą wiele wywnioskować i z dużym wyprzedzeniem przygotowywać się do wykorzystania przyszłego wsparcia finansowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2010/10-12 (październik - grudzień 2010)

Kraj: Implementacja prawa unijnego w Polsce

eds.2010.12.k4.foto.051.a.200xNie można chlubić się z członkostwa w klubie, jeśli nie spełnia się jego kryteriów. Unia Europejska, jeśli traktować ją jako elitarny klub, to nie kwiatek do kożucha, tylko – jak mówił Robert Schuman w swej słynnej deklaracji – „konkretne działania”, na przykład na rzecz swobód obywateli, ich większej równości czy lepszego środowiska, wynikające z prawa, które nie zostało stworzone jako dekoracja – to prawo trzeba urzeczywistniać

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2010/10-12 (październik - grudzień 2010)

Doradzamy i informujemy: Project Manager – zawód pożądany

europejska.grupa.doradcza.01.100xWraz z nadejściem sztormu napływających funduszy UE perspektywy 2004-2006 oraz najnowszej fali perspektywy finansowej 2007-2013 Polska jako kraj członkowski, aby efektywnie absorbować ww. fundusze, musiał stworzyć armię profesjonalnych menedżerów. Można by zadać pytanie, dlaczego menedżerów, a nie tylko sprawnych administracyjnych urzędników szczebla rządowego i samorządowego. Odpowiedź kryje się w analizie ryzyka powodzenia wielomiliardowych programów operacyjnych z wykorzystaniem środków dotacyjnych UE.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2010/10-12 (październik - grudzień 2010)

Unia: Unijna prezydencja tylko i aż tyle

eds.2010.12.k4.foto.060.a.200xCo sześć miesięcy nowe państwo członkowskie sprawuje prezydencję, czyli przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej (RUE). W tym czasie państwo sprawujące Prezydencję staje się gospodarzem większości unijnych wydarzeń i gra kluczową rolę na wszystkich polach aktywności UE. Jest odpowiedzialne za organizację spotkań UE, nadaje kierunek polityczny organizacji, dba o jej rozwój, integrację oraz bezpieczeństwo.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2010/10-12 (październik - grudzień 2010)

Nowoczesny samorzą: Systemy, narzędzia i techniki zarządzania dla menedżera JST

Doszliśmy do końca spotkań z Państwem w 2010 r. Podzieliliśmy się częścią naszych doświadczeń, pokazaliśmy sposób myślenia o strategii i jej wdrażaniu oraz zasygnalizowaliśmy, jaką rolę we współczesnym zarządzaniu odgrywa umiejętność identyfikacji właściwych projektów i programów oraz zdolność do właściwej ich realizacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2010/10-12 (październik - grudzień 2010)

Giełda: Inwestować inaczej – kontrakty na różnice kursowe (CFD)

eds.2010.12.k4.foto.107.a.200xKontrakty na różnice kursowe pozwalają zarabiać na wzrostach i spadkach wartości danego aktywa – np. srebra, indeksu S&P 500, ropy naftowej – przy wykorzystaniu mechanizmu dźwigni finansowej. Umożliwiają inwestorom osiąganie zysków z aktywów, których wartość znacznie przekracza sumę niezbędną do zawarcia transakcji. Zajęcie pozycji nie wiąże się z obowiązkiem zakupu ani dostawy aktywów bazowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2