BIK: Prezentacja: Usługa na czasie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom banków, Biuro Informacji Kredytowej przygotowało nową usługę - BIK Data Monitoring (BDM), czyli monitorowanie portfela kredytowego.

Grażyna Garlińska

Jest to usługa szczególnie cenna w sytuacji, gdy w Polsce zaczyna narastać problem nadmiernego zadłużenia i klienci banków powinni być w większym niż dotychczas stopniu „prześwietlani”. Wiele wskazuje na to, że stosowane do tej pory przez banki procedury oceny zdolności i wiarygodności kredytowej klientów nie do końca okazują się wystarczające.

Rośnie popyt na raporty

Nacisk na te „sprawy” kładzie także uchwalona przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacja T. Zgodnie z jej zapisami „bank powinien posiadać systemy monitorowania detalicznych ekspozycji kredytowych”. Czytamy w niej także, że „przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej (…) bank powinien monitorować wiarygodność kredytową osób zobowiązanych do spłaty”, a „przy ocenie zdolności kredytowej klienta detalicznego banki powinny korzystać z baz danych w celu weryfikacji poziomu zadłużenia klientów i historii spłat”.

I banki w coraz większym stopniu korzystają z nich, co obrazuje liczba raportów kredytowych pobranych przez instytucje finansowe z Biura Informacji Kredytowej S.A. W zeszłym roku ich liczba wzrosła aż o ponad 45 proc. w porównaniu z 2008 r. i wyniosła 28,5 mln. Zdecydował o tym przede wszystkim dwuipółkrotny wzrost sprzedaży raportów monitorujących. Do końca sierpnia 2010 r. BIK udostępnił bankom 23,3 mln raportów, czyli o 33 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Obserwowany już w zeszłym roku wysoki popyt na raporty wynika z tego, że banki zaczęły bardziej aktywnie badać swoje portfele pod kątem oceny ryzyka kredytowego.

Jak twierdzi Piotr Woźniak, dyrektor Departamentu Klienta Detalicznego w BIK S.A., właśnie dzięki takim produktom, jak raporty kredytowe i monitorujące, które bank może uzyskać w biurze na temat każdego kredytobiorcy, zwiększa się bezpieczeństwo funkcjonowania systemu bankowego i jego klientów.

W szybkim tempie rośnie przede wszystkim popyt na raporty monitorujące. Zawierają one bowiem tak cenne informacje, jak liczba czynnych rachunków kredytowych klienta, w ilu bankach je posiada oraz jak spłaca swoje zobowiązania kredytowe. Bank, mając do dyspozycji raport monitorujący i informacje o dochodzie klienta, może ocenić, czy nie jest on już przypadkiem nadmiernie zadłużony.

Z doświadczeń wynika jednak, że to już nie wystarcza i w obecnej sytuacji narastania problemu nadmiernego zadłużenia i zwiększonej mobilności klientów na rynku kredytowym dotychczasowy statyczny model analizowania danych na temat kredytobiorcy zaczyna zawodzić. Świadczy o tym chociażby narastanie nadmiernego zadłużenia wśród emerytów i zajmowanie ich świadczeń na rzecz niespłaconych zobowiązań wobec banków.

Aby zapobiec takim sytuacjom, warto zastosować dynamiczny sposób analizowania danych pokazujący zachowania kredytobiorców w określonych przedziałach czasowych: kwartalnych, miesięcznych czy nawet tygodniowych.

Nowatorska usługa

Takie właśnie nowe podejście do badania zachowań kredytobiorców zastosowane jest w proponowanej bankom przez BIK nowej usłudze – BIK Data Monitoring.

– Porównując ten produkt z raportem monitorującym, moż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI