NBS 2012/09

NBS 2012/09

Program rozwoju obszarów wiejskich: Unijnepłatności.pl

nbs.2012.09.foto.032.a.200xZALICZKI NA INWESTYCJE

Beneficjent PROW (działania: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”), któremu przyznano pomoc w wysokości 300 tys. zł może uzyskać zaliczkę w wysokości do 150 tys. zł. W ubiegłym roku wypłacono zaliczki w łącznej wysokości 5 mln zł. Warunkiem wypłaty jest przedłożenie przez beneficjenta najpóźniej w dniu podpisania umowy z ARiMR dokumentu prawnego jej zabezpieczenia, tj. gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej odpowiadającej 110 proc. kwoty.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2012/09

Prezentacja: Przełom w rozwiązaniach biometrycznych w bankomatach staje się faktem

nbs.2012.09.foto.038.250xW bankowości biometria stosowana jest już od kilkudziesięciu lat. Wiele niepodważalnych zalet sprawiło, że w niektórych krajach, jak chociażby w Japonii, biometria stała się standardem. W krajach tych biometria jest powszechnie stosowana nie tylko w bankomatach, ale też w innych urządzeniach samoobsługowych, terminalach POS czy na stanowiskach kasjerskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2012/09

Prezentacja: Spółdzielcze obligacje oszczędnościowe

nbs.2012.09.foto.063.150xRozwój gospodarki wymaga finansowania opartego na stabilnym krajowym kapitale. W dobie dekoniunktury, aktywność banków spółdzielczych przyczynia się do rozwoju m.in. średnich firm. Wzrost bezpieczeństwa, a także akcji kredytowej w sektorze jest podstawą programu kapitałowego wzmocnienia banków spółdzielczych realizowanego przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Na polskim rynku kapitałowym ten podmiot maklerski kojarzący polski kapitał spółdzielczy i prywatny tworzy od ponad dwóch lat nowe standardy.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2012/09

Sygnały: wrzesień 2012

nbs.2012.09.foto.066.250xDEWELOPER DOPŁACI DO ODSETEK

Home Broker zauwazył, ze deweloperzy znalezli nowy sposób, aby przyciagnac klientów. Oferuja juz nie tylko rabaty, darmowe miejsca postojowe czy komórki lokatorskie (a niektórzy nawet wycieczki zagraniczne), ale tez wsparcie przy fi nansowaniu zakupu. Najpopularniejszy system 10/90 oznacza, ze nabywca wpłaca 10 proc. ceny przy podpisaniu umowy przedwstepnej, a reszte przy odbiorze kluczy. Korzyscia z takiej formy płatnosci, w przypadku fi nansowania sie kredytem, jest oszczednosc na odsetkach, która jest tym wieksza, im wczesniejszy jest etap budowy, na którym zawierana jest umowa sprzedazy

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2012/09

Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – wrzesień 2012

nbs.2012.09.foto.067.a.250xJAN CZESAK… BENE MERITUS

Jan Czesak, przewodniczący Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego został uhonorowany odznaczeniem – Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego (dobrze zasłużony – łac.). Tytuł ten jest przyznawany od 2003 r. osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promocji regionu. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się podczas obchodów Święta Powiatu Bocheńskiego w Lipnicy Dolnej.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2012/09

Prezentacja: Rozwój kompetencji pracowników banków spółdzielczych

Sukces kazdej organizacji, w tym równiez banku spółdzielczego, w duzej mierze zalezy od umiejetnosci i wiedzy pracowników. Trzeba je nieustajaco rozwijac, aby umozliwic bankowi sprawne funkcjonowanie w zachodzacym na naszych oczach procesie zwiekszania roli sektora bankowego w zyciu społeczno-gospodarczym, któremu towarzysza procesy intensywnych zmian w bankowosci, przejawiajace sie m.in. konsolidacja, internacjonalizacja, wzbogacaniem oferty czy wreszcie zwiekszaniem stopnia informatyzacji działalnosci bankowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2012/09

Opinie zawieszone w sieci: wrzesień 2012

nbs.2012.09.foto.098.250xZNOWU JEST JAK ZA GIERKA!

Wszyscy nasi rządzący psy wieszali na Gierku, że zadłużył Polskę na 10 mld dolarów, z których zrobiło się 40 mld dolarów, a w przeliczeniu na nasze złote to grosze w porównaniu do obecnych czasów – 10 lat temu dług publiczny wynosił ponad 300 mld zł, a obecnie ponad 800 mld zł i ciągle bardzo szybko rośnie. Do tego stopnia, że nawet osławiony współtwórca tego porządku – Balcerowicz sam się przeraził. I co dalej? Oto jest pytanie

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2