bank.okladka Miesięcznik Finansowy BANK (styczeń 2023)

Zobacz także ofertę prenumeraty!


Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS.


BANK 2023/01

Paweł Minkina, Redaktor Naczelny
BANK 2023/01

Od Redaktora Naczelnego | Gospodarka jak hydra

W styczniu niezwykle trudno jest oszacować, jaki będzie 2023 r. dla gospodarki, konsumentów i bankowości. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do wyższego poziomu niepewności, dużej dynamiki zmian oraz funkcjonowania w odmienionych realiach. Dla wybranych gałęzi gospodarki miniony, jak i rozpoczynający się rok to okres zderzenia się z trudnościami wynikającymi z przerwanych łańcuchów dostaw, zmian cen energii czy zmiennych potrzeb konsumentów. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę, że […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/01

Bankowość i Finanse | Kronika – styczeń 2023

KADRY Rada nadzorcza powołała, od 1 stycznia br., Szymona Borawskiego-Reks w skład zarządu Santander TFI. Jego działania jako członka zarządu i dyrektora inwestycyjnego będą skoncentrowane na obszarze inwestycji. Z początkiem 2023 r. do grona partnerów warszawskiego biura kancelarii Dentons dołączył Jarosław Witek. Będzie odpowiedzialny za multidyscyplinarny Zespół Obronności i Bezpieczeństwa. WYDARZENIA 2 stycznia 2023 r. została sfinalizowana fuzja prawna spółek Nationale-Nederlanden TUnŻ i NNLife […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/01

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Polska gospodarka musi być jak hydra

Symbolem antykruchości jest hydra, której po urwaniu głowy wyrastają dwie nowe. Nieprzypadkowo też zwiększanie odporności jest obecnie jednym z głównych kierunków rozwoju zakładanych przez Unię Europejską, wymaganych od jej krajów członkowskich w ich „krajowych planach odbudowy i zwiększania odporności”. Niestety drugi człon tej nazwy, dotyczący właśnie odporności jest często w debacie medialnej pomijany – podkreśla prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w rozmowie z Janem Bolanowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
Sławomir Dudek
BANK 2023/01

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Musimy wyjść z pułapki populizmu

Potrzebny jest nam konsensus, zgoda polityczna, na kształt tego jak w sprawie wsparcia dla Ukrainy, czy wcześniej wejścia do NATO i UE. Konsensus co do polityki gospodarczej i opamiętania się np. w sprawie kryzysu demograficznego – uważa dr Sławomir Dudek, ekspert w zakresie finansów publicznych, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej, wieloletni dyrektor Departamentu Polityki Makroekonomicznej w Ministerstwie Finansów. Rozmawiał z nim Krzysztof Grad.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/01

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Finansiści o wyzwaniach gospodarczych

Ubezpieczenie od hakerów Szef jednej z największych europejskich firm ubezpieczeniowych Zurich Insurance Group Mario Greco ostrzega, że to cyberataki, a nie katastrofy naturalne, mogą stać się wkrótce nieubezpieczalne. W ostatnich latach dyrektorzy ubezpieczeniowi coraz głośniej zwracali uwagę na ryzyka systemowe, takie jak pandemie i zmiany klimatyczne, które testują zdolność sektora do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej. Jak jednak wskazuje Greco, tym, co stanie się nieubezpieczalne będzie ryzyko cybernetyczne. „Musi […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/01

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Miesięczny przegląd raportów gospodarczo-finansowych | Ucząc się wzrostu na nowo

Początek nowego roku to zawsze okazja do świeżego startu i otwarcie kolejnego rozdziału historii. Przed nami sporo wyzwań, ale jedno wydaje się szczególnie istotne – po wielu gospodarczych turbulencjach ostatnich lat należy kolejny raz wejść na ścieżkę stabilnego i zrównoważonego rozwoju. Problem w tym, że tego rozwoju trzeba będzie się na nowo nauczyć, gdyż ocena rzeczywistości przez pryzmat PKB coraz częściej zniekształca obraz.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/01

Bankowość i Finanse | Klienci | Młodzi dorośli ante portas

Czy banki są gotowe na jeszcze nowsze czasy? 93% przedstawicieli generacji Z za główne źródło wiedzy o świecie uznaje YouTube, 90% wskazuje Facebook, a 82% Instagram. 56% młodych za wiarygodne uznaje te źródła, które śledzi od dłuższego czasu, a 43% te, które cieszą się dużą popularnością. Przedstawiciele generacji Z średnio śledzą 13 influencerów, a interesujące ich treści udostępnia aż 73% z nich. Czy banki nadążają za najmłodszymi?

CZYTAJ WIĘCEJ
Błażej Wajszczuk, dyrektor Departamentu Skarbu BNP Paribas Banku Polska
BANK 2023/01

Bankowość i Finanse | Wskaźniki referencyjne | Kredyt nie będzie tańszy, niż chce tego bank centralny

Koszt pieniądza wyznacza bank centralny i dlatego kredyt jest drogi, a kredytobiorcy płacą wyższe raty. Zastąpienie stopy rynku międzybankowego WIBOR wskaźnikiem WIRON nie spowoduje, że kredyt będzie tańszy, aż do czasu, kiedy bank centralny zacznie obniżać stopy – mówi Błażej Wajszczuk, dyrektor Departamentu Skarbu BNP Paribas Banku Polska. Rozmawiał z nim Jacek Ramotowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/01

Bankowość i Finanse | Wskaźniki referencyjne | Zarzuty wobec WIBOR mają na celu wyłącznie uwolnienie się od spłaty zobowiązania kredytowego

Postanowienie katowickiego sądu z 3 listopada ub.r. miało umożliwić spłacanie przez kredytobiorcę kolejnych rat kredytu bez uwzględnienia wskaźnika WIBOR do czasu wydania wyroku. Stało się ono podstawą dla różnych spekulacji, prezentowanych w przestrzeni medialnej. Nie brakowało takich tytułów jak „WIBORowa rewolucja”, „Sąd tnie raty kredytu złotówkowego” czy „Najpierw frankowicze, teraz WIBORowa bomba”. Kilka tygodni później, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, skład orzekający zdecydował się oddalić wniosek powodów o zabezpieczenie roszczenia, przywracając tym samym obowiązek spłaty kolejnych rat w ich pełnej wysokości. Na ile jednak podobne działania zmierzające do kwestionowania kredytów hipotecznych w oparciu o WIBOR mogą przełożyć się na sytuację portfeli kredytów hipotecznych w polskich instytucjach finansowych? Zapytaliśmy o to dr. Tadeusza Białka, wiceprezesa Związku Banków Polskich, który w ostatnich tygodniach został wybrany przewodniczącym Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. Reformy Wskaźników Referencyjnych. Rozmawiał z nim Karol Mórawski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wykresy gospodarcze
BANK 2023/01

Bankowość i Finanse | Bezpieczeństwo – EY | Wytyczne EUNB i UKNF dotyczące roli i obowiązków AMLRO

Pierwszego grudnia 2022 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) opublikował stanowisko dotyczące pracownika odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności z przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AMLRO). Podstawą dla dokumentu są wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) w sprawie strategii i procedur zarządzania zgodnością z przepisami oraz roli i obowiązków pracownika ds. zgodności z przepisami AML/CFT (Anti Money Laundering/Counter Financing of Terrorism) z 14 czerwca 2022 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/01

Bankowość i Finanse | Bezpieczeństwo | Beneficjent tarczą AML

Kary finansowe za niewywiązanie się z obowiązków informacyjnych, dotyczących beneficjenta rzeczywistego, mogą wynieść około miliona złotych. Dlatego warto wiedzieć, jak jest on definiowany w poszczególnych regulacjach. Możliwość pozyskania wiarygodnych danych na temat beneficjenta rzeczywistego ułatwia procedury AML, pozwala też sprawdzić partnera biznesowego, czy nie jest on objęty jakimiś sankcjami, choćby w związku z agresją Rosji przeciwko Ukrainie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Dariusz Mazurkiewicz
BANK 2023/01

Bankowość i Finanse | Płatności | Zamierzamy podbić międzynarodowy rynek

Głównym argumentem, który powoduje, że banki z innych rynków interesują się BLIKIEM jest to, że mamy bardzo silny proof of concept. Przez ostatnie lata otrzymaliśmy bardzo wiele zapytań i próśb o zaprezentowanie naszych rozwiązań od instytucji finansowych z całego świata. To dodatkowo przekonuje nas o potencjale ekspansji międzynarodowej – zaznacza Dariusz Mazurkiewicz, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu BLIK, w rozmowie z Robertem Lidke.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/01

Bankowość i Finanse | Technologie – GFT Poland | Jak planować przyszłość systemów centralnych w instytucjach finansowych?

Modernizacja systemu centralnego stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań dla współczesnych instytucji finansowych. Decydując się na ten krok, większość organizacji ogranicza się do punktowych zmian, obejmujących obszary, które w danej chwili potrzebują jak najpilniejszej aktualizacji. Jest to w pełni zrozumiałe, gdyż kompleksowa wymiana całego core systemu byłaby zadaniem niezwykle praco- i czasochłonnym, a dodatkowo mogłaby negatywnie wpływać na ciągłość działania całego podmiotu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/01

Bankowość i Finanse | Bezpieczeństwo – GFT Poland | Cyfrowa odporność usług bankowych w chmurze wobec tsunami wymogów regulacyjnych i lawiny cyberzagrożeń

Sektor bankowy przechodzi przyspieszoną cyfryzację oferowanych produktów i usług. Polskie banki rewolucjonizują przede wszystkim usługi detaliczne, stając się liderami rynku światowego i wyznaczając nowe trendy warte naśladowania. Zaskakującemu przeobrażeniu podlega nie tylko charakter samych usług czy produktów, ale również cała infrastruktura IT, będąca fundamentem szybkości i niezawodności ich oferowania. Konsumenci coraz chętniej wybierają obsługę zdalną, a banki, by dotrzymać kroku, przechodzą na usługi online i rozwiązania chmurowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
Julia Kołodko
BANK 2023/01

Bankowość i Finanse | Zagrożenia zdrowotne | Może czekać nas druga fala frustracji

Myślę, że jeśli sytuacja nie zacznie się poprawiać w ciągu najbliższych kilku miesięcy, maksymalnie do roku, to może przyjść druga fala frustracji. Trochę analogicznie, jak to było podczas trzeciej i czwartej fali pandemii, kiedy przyszło zmęczenie izolacją i najbardziej pogorszyły się wskaźniki zdrowia psychicznego Polaków – podkreśla dr Julia Kołodko, ekonomistka behawioralna, w rozmowie z Janem Bolanowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
Jolanta Żyśko, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
BANK 2023/01

Bankowość i Finanse | Biznes – Sport – Nauka | Finansujmy sport, ale mądrze

Finansowanie sportu przez biznes powinno być elementem długofalowej strategii, a nie jedynie doraźnym wydatkiem marketingowym. Tylko wtedy taka współpraca przyniesie wymierne korzyści wszystkim zainteresowanym. O sporcie w dobie postępującej globalizacji, jego pozytywnych i negatywnych stronach, finansowaniu oraz budowaniu marki poprzez sport mówi dr hab. Jolanta Żyśko, profesor AWF, prorektor ds. promocji i rozwoju uczelni Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w rozmowie z Arielem Wojciechowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
Mateusz Kowalczyk
BANK 2023/01

Bankowość i Finanse | Startup po Polsku | Zrobić coś dobrego dla świata

Chcemy sprawić, żeby osoba korzystająca z naszego rozwiązania uśmiechnęła się i pomyślała: „Fajnie, że zrobiłem dobrą rzecz dla środowiska!”. Podchodzimy do tego z dystansem, dlatego nie musimy od razu edukować całego świata. Myślę, że na to przyjdzie kiedyś czas, gdy nieco bardziej dojrzejemy zarówno prywatnie, jak i biznesowo – mówi Mateusz Kowalczyk, CEO & co-founder Foodsi, w rozmowie z Maksymilianem Stefańskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/01

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Spółdzielczość i Small Biznes | Małżeństwo nie tylko z rozsądku

Inflacja ustanawia kolejne rekordy, a przekroczenie bariery 20% staje się coraz bardziej realne. To prognoza ze wszech miar niekorzystna dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mogą liczyć na wsparcie ze środków publicznych. Tu otwiera się pole do działania dla banków lokalnych, które tradycyjnie są partnerem drobnej przedsiębiorczości. Na ile potencjał spółdzielców pozwala im realizować tę niezwykle odpowiedzialną misję?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/01

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Jubileusz WIB | Partnerstwo to klucz do osiągania rzeczy wielkich

Edukacji ekonomicznej w Polsce przyświeca jeden cel – ogólnosektorowe zaangażowanie. Realizacja ambitnych planów wymaga szerokiej akceptacji, zrozumienia i współpracy wielu partnerów. W proces ten od lat zaangażowany jest Warszawski Instytut Bankowości, który tworząc kolejne platformy i inicjatywy, łączy podmioty sektora finansowego we wspólnym działaniu, ponad wszelkimi podziałami.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2