Bankowość i Finanse | Bezpieczeństwo | Beneficjent tarczą AML

Bankowość i Finanse | Bezpieczeństwo | Beneficjent tarczą AML
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kary finansowe za niewywiązanie się z obowiązków informacyjnych, dotyczących beneficjenta rzeczywistego, mogą wynieść około miliona złotych. Dlatego warto wiedzieć, jak jest on definiowany w poszczególnych regulacjach. Możliwość pozyskania wiarygodnych danych na temat beneficjenta rzeczywistego ułatwia procedury AML, pozwala też sprawdzić partnera biznesowego, czy nie jest on objęty jakimiś sankcjami, choćby w związku z agresją Rosji przeciwko Ukrainie.

Artur Król

Pełna definicja beneficjenta rzeczywistego znajduje się w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971). Jest nim osoba lub osoby fizyczne, sprawujące bezpośrednią bądź pośrednią kontrolę nad klientem, co gwarantują im odpowiednie uprawnienia. Przy czym muszą być to osoby fizyczne, w których imieniu nawiązywana jest relacja biznesowa lub dokonywana jest transakcja okazjonalna.

Unijny obowiązek

Obowiązki w zakresie identyfikacji beneficjentów rzeczywistych zostały ujednolicone dla wszystkich państw członkowskich UE, jednak proces tworzenia w poszczególnych krajach odpowiednich ich rejestrów jest na różnym poziomie zaawansowania. W Niemczech, we Francji czy w Niderlandach, rejestry już funkcjonują, tymczasem na Cyprze unijne przepisy są dopiero wdrażane; we Włoszech w ogóle nie funkcjonują. Poza Unią nie ma jednolitych regulacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych, co może utrudnić proces ich ustalania, również na poziomie podmiotów mających zagranicznych udziałowców.

CRBR z perspektywy dwóch lat

Raport „CRBR – z perspektywy dwóch lat funkcjonowania”, przygotowany przez CRIDO Legal, wskazuje, iż 67% spośród blisko 500 tys. zarejestrowanych w Polsce spółek z o.o. zgłosiło dane do funkcjonującego od ponad dwóch lat Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). W stosunku do 89 podmiotów wszczęto postępowania w związku z brakiem zgłoszenia. Karę administracyjną w średniej wysokości 13 tys. zł nałożono na 60 instytucji.

Na podstawie danych uzyskanych od Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Izby Skarbowej w Bydgoszczy, wśród analizowanych trzech form prawnych prowadzenia biznesu, najlepiej z obowiązku zgłoszenia wywiązywały się spółki jawne (80% go wykonało), a w najmniejszym stopniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (67%). Może to być podyktowane bardziej skomplikowaną strukturą własnościową utrudniającą dokonanie analizy w zakresie beneficjenta rzeczywistego, jak i dokonanie zgłoszenia w terminie – komentuje Mateusz Baran, partner w CRIDO Legal.

Co za co grozi?

Podmioty zobowiązane do dokonania zgłoszenia do CRBR muszą na bieżąco monitorować wszelkie zmiany we własnych strukturach oraz zgłaszać aktualizacje do rejestru. Mają na to siedem dni roboczych od daty zdarzenia. Z praktyki wynika, że w wielu przypadkach termin ów jest zbyt krótki na zebranie informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych i dokonanie zgłoszenia. – W przypadku podmiotów reprezentowanych przez osoby zagraniczne, dodatkowym problemem może być konieczność szybkiego uzyskania podpisu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK