Bankowość i Finanse | Wskaźniki referencyjne | Zarzuty wobec WIBOR mają na celu wyłącznie uwolnienie się od spłaty zobowiązania kredytowego

Bankowość i Finanse | Wskaźniki referencyjne | Zarzuty wobec WIBOR mają na celu wyłącznie uwolnienie się od spłaty zobowiązania kredytowego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Postanowienie katowickiego sądu z 3 listopada ub.r. miało umożliwić spłacanie przez kredytobiorcę kolejnych rat kredytu bez uwzględnienia wskaźnika WIBOR do czasu wydania wyroku. Stało się ono podstawą dla różnych spekulacji, prezentowanych w przestrzeni medialnej. Nie brakowało takich tytułów jak "WIBORowa rewolucja", "Sąd tnie raty kredytu złotówkowego" czy "Najpierw frankowicze, teraz WIBORowa bomba". Kilka tygodni później, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, skład orzekający zdecydował się oddalić wniosek powodów o zabezpieczenie roszczenia, przywracając tym samym obowiązek spłaty kolejnych rat w ich pełnej wysokości. Na ile jednak podobne działania zmierzające do kwestionowania kredytów hipotecznych w oparciu o WIBOR mogą przełożyć się na sytuację portfeli kredytów hipotecznych w polskich instytucjach finansowych? Zapytaliśmy o to dr. Tadeusza Białka, wiceprezesa Związku Banków Polskich, który w ostatnich tygodniach został wybrany przewodniczącym Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. Reformy Wskaźników Referencyjnych. Rozmawiał z nim Karol Mórawski.

Co z ostatnim postanowieniem, które zapadło w Katowicach, i jakie są rzeczywiste motywy uporczywego podważania WIBOR-u przez część kancelarii reprezentujących kredytobiorców?

– Zacznijmy od tego, że w przedmiotowej sprawie nie mieliśmy do czynienia ani z wyrokiem, ani z innym merytorycznym rozstrzygnięciem, a tylko takie mogłoby być podstawą dla interpretacji prawa. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał jedynie postanowienie o charakterze zabezpieczenia powództwa. To zaś oznaczało nic innego, jak ustanowienie na czas trwania procesu zasad, na jakich kredytobiorca będzie spłacać zobowiązanie. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Sąd Okręgowy w Katowicach, uwzględniając zażalenie banku, zmienił postanowienie i oddalił wniosek o zabezpieczenie, usuwając je tym samym z obrotu prawnego. Oznacza to, że kredytobiorca jest ponownie zobowiązany do spłaty wszystkich rat w wysokości, jaka została przewidziana w harmonogramie spłaty kredytu. Upadły więc wszystkie twierdzenia o rzekomej „rewolucji” czy też „przełomowym rozstrzygnięciu”. Na polskim rynku nie zapadł żaden wyrok, który by stwierdzał nieważność kredytu hipotecznego w oparciu o zarzuty dotyczące WIBOR. Nie ma ani linii orzeczniczej, ani jakichkolwiek innych wskazówek, które pozwalałyby na zakwestionowanie oficjalnie ustanowionych wskaźników.

Należy też uwzględnić niedawne komunikaty, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (,,Metoda opracowywania WIBOR spełnia warunki wymagane przez unijne rozporządzenie BMR’’) i Komitet Stabilności Finansowej (Komunikat KSF po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemami finansowymi z 9 grudnia 2022 r.). Wynika z nich jednoznacznie, iż mamy do czynienia ze wskaźnikiem, który spełnia wszystkie wymagania przewidziane w rozporządzeniu BMR, jest w pełni zgodnie z przepisami administrowany przez GPW Benchmark i posiada stosowną licencję. Zresztą KNF zaznaczył w komunikacie, iż metoda obliczania tego wskaźnika spełnia wszelkie wymagania BMR. Dlatego w mojej ocenie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK